Język polski 

PROGRAM SZKOLENIA 

Zajęcia będą się odbywać przez 8 tygodni sierpień-wrzesień, łącznie - 200 godzin zajęć: 160 godzin nauki języka polskiego oraz 40 godzin zajęć dodatkowych nt. kultury polskiej. Nauka języka polskiego obejmie:

 • Wzbogacenie słownictwa codziennego;
 • Poznanie podstawowego słownictwa specjalistycznego z zakresu ekonomii, biznesu, prawa, marketingu;
 • Gramatykę i ortografię na poziomie B1 i wyższym (proponowany zakres tematów: odmiana i składnia liczebników, imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe, czasowniki prefiksalne, rzeczowniki nieregularne, utrwalenie deklinacji, zdania złożone);
 • Podstawowe informacje związane z literaturą/sztuką/historią polską.
 • Doskonalenie umiejętności mówienia, w tym poznanie gwary współczesnej.

Wydarzenia kulturalne uwzględnią, m.in.: 

 • Zwiedzanie charakterystycznych punktów Warszawy (Łazienki/Wilanów/Planetarium/Muzea)
 • Warsztaty w plenerze
 • Gra miejska

Przykładowy program dnia:

10:00-13:15 – zajęcia
13:15-14:00 - przerwa obiadowa
14:00-16:00 (raz lub dwa w tygodniu) warsztaty plenerowe/muzea


Kurs nie zostanie rozpoczęty w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych.


  Kontakt: 
  Dana Duda