Język polski 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -13.30
 • Cena szkolenia: 850 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Termin szkolenia: 11 - 29 września 2017 r.
 • Rekrutacja trwa do: 01.09.2017 r.
 • Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Kuczma, mgr Maria Janowska

PROWADZĄCE 

 mgr Agnieszka Kuczma

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2006 roku ukończyła filologię polską. Od 2005 roku uczy języka polskiego jako obcego. Przygotowuje także studentów do egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego na różnych poziomach. Ma doświadczenie w pracy zarówno ze studentami, jak i z tłumaczami pracującymi w instytucjach europejskich, czy dyplomatami z warszawskich placówek.
Od 2008 roku prowadzi zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego, głównie ze studentami przyjeżdżającymi w ramach wymiany międzynarodowej. Obecnie prowadzi także lektoraty z języka polskiego w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

mgr Maria Janowska

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie w Poznaniu. Ma ogromne doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego i polskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w Akademii Leona Koźmińskiego.

CELE KURSU 

 • Poznanie języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie nauki na wyższej uczelni.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w podstawowych kontaktach z wykładowcami, pracownikami dziekanatów i studentami.
 • Przygotowanie do robienia notatek z wykładów w języku polskim
 • Poznanie terminologii i frazeologii biznesowej obejmującej następujące działy:
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Finanse
 • Handel
 • Transport, dystrybucja i logistyka,
 • Finanse i bankowość

ADRESACI KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych i planujących studia na kierunkach związanych z biznesem.

Kontakt:

Marzenna Politowska

 • +48 (22) 519 22 21
 • angielski@kozminski.edu.pl