JEDEN OBRAZ - WIELE SŁÓW – Wizualne narzędzia i techniki w rozwoju liderów i zespołów. 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 16 godzin, 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 12-13 maja 2020
 • Cena szkolenia: 1250 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1125 zł brutto (stawka zw. z VAT)

NA SZKOLENIE ZAPRASZA: 

 

Dorota Raniszewska

Trenerka, coach, autorka i wydawca książek, fotograf. Licencjonowany Konsultant Motivational Maps™, Certyfikowana Trenerka Points of You®. Uczy Fotografii w Coachingu i Rozwoju Osobistym, posiada osobistą rekomendację Judy Weiser, światowego autorytetu w dziedzinie Technik Fotografioterapii. Od 2014 roku wypracowała ponad 500 godzin szkoleniowych w obszarze fotografii w rozwoju.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w biznesie. W latach 1997-2009 była menedżerem i konsultantem w obszarach strategii HR, szkoleń i rozwoju. Od 2009 prowadzi własną działalność biznesową i autorskie programy rozwojowe. Jest zaangażowana społecznie pro publico bono na rzecz kobiet i pacjentów onkologicznych, dla których prowadzi warsztaty „Zdrowiej”.

Autorka książki „JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW. Fotografia w rozwoju osobistym, terapii i pracy wychowawczej. Zapis podróży własnej”, która ukazała się w 2016 roku pod patronatem merytoryczny ICF Poland a w 2019 roku w tłumaczeniu na j. angielski na Amazonie pod tytułem „ONE IMAGE – MANY WORDS. Photography in personal development, healing and education. Notes from a personal journey”.

Nauczysz się: 

Fotografia to język autentyczności. To język współczesnego świata, za pomocą którego komunikują się ludzie na całym świecie: rodziny, grupy znajomych, dziennikarze, specjaliści ds. marki i marketingu, przywódcy. Zdjęcia jako namacalne dowody istnienia inspirują, otwierają ludziom oczy i serca, szokują, wzywają do działania. Jeden obraz opowiada całą historię. Obrazy to nasycone informacyjnie konstrukty, które skutecznie pobudzają mózg do myślenia i wypowiadania się.

„Jest kilka przyczyn, dla których obrazy są takie przydatne. Po pierwsze obrazy to konstrukty bardzo wydajne pod względem informacji. ... Po drugie, mózg ma bardzo długą historię tworzenia obrazów umysłowych, które przedstawiają oddziałujących na siebie ludzi lub przedmioty. Mechanizmy wizualizacji ewoluowały przez miliony lat, są więc bardzo skuteczne, zwłaszcza w porównaniu z obwodami wykorzystywanymi w posługiwaniu się językiem. Badania pokazały, że jeśli daje się ludziom do rozwiązania jakiś problem, radzą sobie z nim zdecydowanie szybciej, gdy problem ten wyjaśnia im się jako formę interakcji między ludźmi aniżeli w kategoriach odcieleśnionych pojęć.” - David Rock, „Twój mózg w działaniu”

Na warsztacie poznasz konkretne narzędzia i techniki rozwojowe włączające do komunikacji obraz - fotografie i gotowe zestawy kart fotograficznych. Nauczysz się jak podnosić zaangażowanie pracowników, uczestników szkoleń czy klientów w procesy komunikacji i rozwoju dzięki stymulowaniu procesów myślenia i wypowiadania się – pamięci, intuicji, kreatywności za pomocą obrazów. Nauczysz się budować zaufanie i szacunek w grupie prowadząc procesy włączające obraz. Doświadczysz na sobie i nauczysz się wykorzystywać fotografie w sposób, który inspiruje, angażuje, otwiera uczestników na szczere wypowiedzi, pozwala szybko budować więzi, ułatwia słuchanie, obserwację, zachęca do poszukiwania, daje dostęp do głębszych wglądów, wydobywa prawdę na zewnątrz.

Zmienisz:  

Szkolenie jest prowadzone aktywnymi metodami opartymi o doświadczanie. Zostało zaprojektowane tak, aby wyposażyć Cię w gotowe narzędzia i techniki oraz dodać Ci odwagi do wykorzystania kreatywnych, wizualnych metod pracy i narzędzi.

Otrzymasz: 

solidną dawkę wiedzy i doświadczenia, inspirację, zdobędziesz umiejętności w zakresie technik i narzędzi wizualnych, które podbijają świat szkoleń i coachingu, zdobywają uznanie i akredytacje wiodących organizacji zrzeszających profesjonalistów od rozwoju osobistego oraz z których korzystają topowe korporacje na świecie.

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: 

 • Wzmacniasz zespoły i organizacje poprzez budowanie więzi i zaufania miedzy ludźmi oraz autentyczność w relacjach.
 • Towarzyszysz ludziom i zespołom w rozwoju zapraszając do autorefleksji, poszukiwania nowych rozwiązań i doskonalenia się.
 • Rozwijasz w organizacji umiejętności słuchania, otwartości na odmienne perspektywy i konstruktywną krytykę, akceptacji różnorodności.
 • Rozwijasz kulturę współpracy i partnerstwa.
 • Szukasz sposobów na budowanie zespołów wokół wspólnych wartości, spójności misji, wizji i celów, też w sytuacjach zmiany, przejęć i połączeń oraz w grupach, które silnie charakteryzuje różnorodność.
 • Szukasz technik i narzędzi sprzyjających komunikacji w zespole, inspirujących do szczerości, swobody wypowiadania się i słuchania nawzajem.
 • Szukasz technik i narzędzi sprzyjających uzyskaniu głębszych informacji na temat wartości, aspiracji, motywacji od kandydatów i talentów w procesach zatrudniania i awansów, a także sprzyjających otwartości i odwadze pracowników podczas rozmów okresowych, w sytuacji udzielania i przyjmowania feedbacku.
 • Chcesz, aby rozmowy z pracownikami, spotkania zespołu, warsztaty wewnętrzne były atrakcyjne, kreatywne i angażowały uczestników, uwalniały w ludziach motywację do zmiany dzięki silniejszemu przeżyciu i głębszej refleksji.

Pracujesz

 • We własnym biznesie jako zarządzający, szef
 • W korporacji jako menedżer, trener wewnętrzny, HR Biznes Partner, coach
 • Jesteś trenerem, coachem, facylitatorem, superwizorem, konsultantem


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych