Inteligencja emocjonalna w praktyce 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 24-25 marca 2020
 • Cena szkolenia: 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

TRENERZY 

 

Dr Lidia Czarkowska 

Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Od dwudziestu lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A. ,Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, V&S Luksusowa, Nestle, Sandoz

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIE SZKOLENIA 

 • Rozwój umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym
 • Zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi
 • Ćwiczenie kompetencji budowania relacji w inteligentny emocjonalnie sposób
 • Budowanie świadomośći znaczenia Inteligencji emocjonalnej jako komponentu kapitału przywódczego liderów.
 • Zrozumienie oddziaływania i wpływu emocji liderów na podwładnych ze szczególnym uwzględnieniem emocji sprzyjających ogólnej produktywności i jakości pracy zespołu

ADRESACI 

 • wyższa kadra menedżerska
 • osoby chcące rowinąć swój potencjał przywódczy
 • eksperci zajmujący się wspieraniem rozwoju miękkich kompetencji w organizacjach

CELE SZKOLENIOWE 

1. Wiedza i zrozumienie

 • Rozumienie procesów związanych z powstawaniem i dynamiką silnych stanów emocjonalnych
 • Emocje i nastroje – typologia emocji i mechanizmy zmiany stanów emocjonalnych oraz ich
 • Wpływ silnych emocji na procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji

2. Umiejętności

 • Efektywne reagowanie stosownie do dynamiki procesów emocjonalnych
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania własnych emocji i przeciwdziałania stanom afektywnym mogącym zakłócić proces podejmowania decyzji
 • Przećwiczenie efektywnej komunikacji z klientem / podwładnym / współpracownikiem przeżywającym silne emocje

3.  Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli przedyskutować strategie radzenia sobie z silnymi emocjami oraz w ramach dzielenia się doświadczeniem wypracować skuteczne procedury wychodzenia z nadmiernego emocjonalnego pobudzenia w warunkach zawodowych.


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych