Fort Brave – pełne doświadczenie projektu 

TERMIN ORAZ KOSZT SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin: już wkrótce
 • Koszt szkolenia: 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Koszt szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

TRENER 

MARIUSZ KAPUSTA

Ekspert Zarządzania Projektami – Mam na to dużo papierów :), np. PMP, ACP, Professional Scrum Master. Od 1998 prowadzę projekty, a od 2001 też międzynarodowe. Nie tylko papiery za mną stoją.

Twórca metody KISS PM – Lubię prostotę, a rozwiązania oparte na milionach formularzy nigdy się nie sprawdzały, dlatego powstało coś prostego

Autor książki „Zarządzanie projektami krok po kroku” – Pisanie sprawia mi przyjemność, a w przypadku tej książki okazało się, że czytelnicy lubią co napisałem

 

 

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolnie bardzo dobrze sprawdza się dla:

 • managerów i kierowników funkcyjnych, którzy zarządzają projektami lub nadzorują kierowników projektów
 • specjalistów, którzy realizują zadania projektowe i uczestniczą, jako kluczowe osoby w wielu projektach
 • kierowników projektów, którzy zaczynają pracę na tym stanowisku lub wkrótce obejmą taką odpowiedzialność

Uczestnicy powinni mieć za sobą praktyczne doświadczenie w projektach. Minimum jako członkowie zespołów projektowych.

Pełne zaangażowanie dzięki grze symulacyjnej. Skupienie na najważniejszych aspektach zarządzania projektami wg. międzynarodowego standardu PMBOK®. Sprawdzona w akcji wielokrotnie w akcji od 2008 roku. Jak w soczewce uczestnicy mogą zaobserwować swoje reakcje w sytuacjach projektowych i nauczą się reagować prawidłowo. To nie szkolenie, to niezapomniane, praktyczne doświadczenie dla uczestników. A dla organizacji gwarancja efektywności.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników:

 • tworzenia całościowego planu projektu
 • wykorzystania planu w trakcie realizacji projektu
 • reagowania na zmiany w projekcie
 • efektywnej komunikacji w sytuacjach stresujących

Tak, aby w efekcie mogli samodzielnie planować oraz sterować projektami, za które odpowiadają.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 

 • Zwiększona samodzielność uczestników szkolenia w zakresie realizowanych projektów
 • Nauka na błędach bez narażania organizacji
 • Rekomendacje dotyczące poprawy zachowań w zakresie zarządzania projektami w organizacji
 • Poprawiona kontrola nad realizowanymi zadaniami
 • Skrócenie czasu realizowanych projektów
 • Ograniczenie kosztów realizowanych projektów
 • Narzędzia zarządzania projektami dopasowane do potrzeb organizacji
 • Raport efektywności szkolenia
 • Dokładna analiza potrzeb

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW 

 • Interaktywne, angażujące doświadczenie budujące zrozumienie zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami sukcesu projektów
 • Doświadczenie projektu w praktyce we wszystkich jego aspektach
 • Możliwość „bezkarnego” popełniania błędów i uczenia się na nich
 • Większa elastyczność i otwarcie na zmiany
 • Poprawiona umiejętność oceny stanu projektu i raportowania do przełożonych
 • Zmierzenie się z wyzwaniami zbliżonymi do tych, na które napotykają, na co dzień


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny