Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL 

PROGRAM SZKOLENIA 

Kurs będzie składał się z 3 modułów: Excela, VBA, SQL


Zaawansowanych funkcji Excela w wariancie bazowym będzie zakładał:

 • Wykorzystanie funkcji do obsługi baz danych
 • Tworzenie zagnieżdżeń w funkcjach
 • Prezentację danych (tworzenie wykresów, grupowanie, menedżer scenariuszy itp.)
 • Przygotowanie własnych zakładek

Wprowadzenie do VBA:

 • Podstawy języka – umiejętność komunikacji z edytorem VBA
 • Procedury – umiejętność tworzenia prostych poleceń do sterowania Excel
 • Funkcje – umiejętność optymalizacji i budowy własnych zaawansowanych funkcji
 • Pętle – umiejętności tworzenia poleceń wykonujących operacje cykliczne
 • Tworzenie zaawansowanych narzędzi:
 1. Importowanie danych z formatów *.mst, *.xls,*.csv, *.xlsx
 2. Tworzenie pętli dla wszystkich arkuszy, komórek itp.

Praca z językiem SQL na przykładzie Microsoft SQL Server:

 • Dlaczego warto znać podstawy języka SQL w biznesie?
 • Standard języka SQL a różnice w poszczególnych wydaniach
 • Interfejs programu SQl Server Management Studio
 • Podstawy zadań SQL w bazach danych
 • Tworzenie zaawansowanych zapytań SQL → generowanie złożonych raportów
 • Praca na wielu tabelach, łączenie danych z różnych źródeł
 • Praktyczne zastosowanie komend SQL – przykłady.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 30
( jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

Maksymalna liczba osób w grupie: 20 

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny