Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie NOWOŚĆ 

PROGRAM IN COMPANY – dopasowany rozwój Twojej firmy 

Program szkolenia może być modyfikowany tak, aby dostosować go do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy. Kurs może być realizowany w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. Termin szkolenia, miejsce, w którym ma się odbyć oraz czas jego trwania ustalimy tak, aby przygotowane zajęcia nie kolidowały z Państwa codzienną pracą.

Zajęcia mogą  odbyć się zarówno w siedzibie firmy, jak i w salach wykładowych Akademii Leona Koźmińskiego lub w ośrodku szkoleniowym w Polsce.

Aby omówić szczegóły szkolenia bardzo prosimy o wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Państwem.

 

 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

dr Piotr Pilch
pilch@kozminski.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzaniu i magister psychologii organizacji i pracy. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony wykładowca akademicki i trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach dla kadry menedżerskiej. Osoba o niebanalnym poczuciu humoru, która ucząc łączy przyjemne z pożytecznym.

 

 

 • Autor i współautor artykułów naukowych poświęconych problematyce mobbingu i etyce zachowań w organizacji publikowanych  w takich periodykach naukowych jak „Prakseologia” i „Przegląd organizacji” oraz  pozycjach książkowych (np. „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”). 
 • Wykładowca w obszarze mobbingu i zachowań politycznych w organizacji na studiach podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji”.
 • Autor wystąpień poświęconych zagadnieniom mobbingu i zachowań politycznych w organizacji na konferencjach naukowych i zjazdach towarzystw naukowych.
 • Prowadził analizy ilościowe (badania CBOS) i badania jakościowe w zakresie mobbingu.
 • Diagnozował sytuacje mobbingowe w celach ekspertyz prawnych i stosował interwencje treningowe jako sposoby radzenia sobie z nimi. 
 • Badacz w obszarze, powiązanych z mobbingiem i dyskryminacją, zachowań politycznych w organizacji.
 • Autor artykułów prasowych z zakresu psychologii organizacji w prasie koncernowej i komputerowej oraz publikacji internetowych.

 

dr hab Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników)

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej;

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem /EAPM/;

 • Autor i współautor wielu publikacji książkowych m. in. „Rady Pracowników” (2006); „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie” (2003); „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz” (2009); „Prawo pracy” (2013); „Komentarz do Kodeksu pracy” (2013); „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)” (2015);
 • Autor artykułów z zakresu prawa pracy m. in. w „Personelu i Zarządzaniu”, „Monitorze Prawniczym”, „Rzeczpospolitej”
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”;
 • B. członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami a obecnie członek Rady Programowej;
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

ADRESACI WARSZTATU 

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŻELI:

 • pracujesz w dziale HR
 • zajmujesz się komunikacją wewnętrzną w organizacji
 • prowadzisz badania społeczne w organizacji, szczególnie w obszarze satysfakcji z pracy i zaangażowania
 • jesteś radcą prawnym specjalizującym się w prawie pracy
 • działasz w związkach zawodowych
 • jesteś świadkiem zachowań patologicznych i nie wiesz, co robić

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny