Corporate Governance Manager  

TERMINY ORAZ CENA KURSU  

  • Termin szkolenia: 19-20.03.2020 r.

PARTNER 

 

 

 

CELE 

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom jak można wzmocnić odpowiedzialność i wydajność organów, jednocześnie poprawiając swoją zdolność do przyczynienia się znacząco do działań korporacyjnych nadzoru. Uczestnicy w trakcie kursu dowiedzą się jak zaprojektować odpowiednie struktury i dobrać odpowiednich członków, aby skutecznie nadzorować i monitorować działalność zarządu, w tym także w trakcie kryzysu. Istotnym elementem będzie także zapoznanie uczestników w jaki sposób komunikować się z akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Po ukończeniu kursu uczestniczy zdobędą wiedzę i narzędzia, które powinny ich wspomagać w działaniach mających na celu zapewnienie większego nadzoru korporacyjnego

ADRESACI 

Kurs kierowany jest do osób, które chcą jeszcze efektywniej i skuteczniej kierować nadzorem właścicielskim. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie wewnętrznego funkcjonowania zarządów, rad nadzorczych oraz ogólnych stosunków między organami spółki.

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny