Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS 

Nikt z nas nie funkcjonuje w próżni społecznej, nieustannie jesteśmy w różnych grupach, zespołach – niezależnie czy to w pracy czy w domu.
Kurs ten powstał w odpowiedzi na potrzebę lepszego zrozumienia innych, aby umieć się z nimi porozumieć i współpracować.

Elementem kursu jest wypełnienie kwestionariusza stylów myślenia i działania FRIS®, do którego każdy uczestnik otrzyma link online przed szkoleniem.
Praca w czasie zajęć odbywać się będzie w oparciu o uzyskany wynik – swój i innych uczestników.


Polskie narzędzie rozwojowe, wspomagające zrozumienie oraz ułatwiające trafny opis kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania – czyli komunikacji, współpracy i pracy –  ludzi oraz zespołów.  
Pokazuje obszary największej efektywności indywidualnej i grupowej:

 • Opisuje styl myślenia i działania – w sytuacjach naturalnych i presyjnych.
 • Przedstawia sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
 • Pokazuje typowe role przyjmowane przez osobę o danym stylu działania.
 • Określa naturalne predyspozycje i wspiera budowanie porozumienia.
 • Wyjaśnia, w jakich obszarach można najlepiej wykorzystać potencjał zespołowy.
 • Podpowiada, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia oraz jak współpracować.
 • Daje przestrzeń do zrozumienia czynników motywacyjnych poszczególnych osób.

PROGRAM: 

 • Rozpoznawanie sposobów myślenia u siebie i innych celem budowania świadomych relacji i doskonalenia umiejętności współpracy
 • Czym ludzie różnią się między sobą w sposobach percepcji świata i reakcji na niego
 • Narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania, „jak działam ja – jak inni”
 • Komunikacja pomiędzy różnymi stylami myślenia i działania
 • Narzędzia ułatwiające akceptację odmiennych zachowań
 • Stan flow w mojej pracy
 • Style myślenia i działania we współpracy z innymi
 • Strategie zachowań FRIS® - korzyści i ryzyka, czyli jak wpływam na otoczenie
 • Co lubię i co przeszkadza mi u innych przez pryzmat stylów myślenia  i co z tym świadomie zrobić
 • Silne strony vs „długie ogony” – moje i innych
 • Charakterystyczne style komunikacji w zależności od stylu myślenia
 • Proces FRIS® – gdzie jest moje miejsce w procesie współpracy i pracy FRIS®, na podstawie uzyskanych wyników
 • Rozwijanie zespołów  i wspieranie zarządzania projektami w oparciu o style działania i myślenia FRIS®

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju