Advanced Project Management Program 

TERMIN, WYMAGANIA ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 10 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: już wkrótce
 • Cena szkolenia: 12000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
  Dodatkowo koszt certyfikacji w zależności od wybranego przez uczestnika poziomu wynosi: IPMA C – 3000,00 zł, IPMA B – 7000,00 zł, IPMA A – 9000,00 zł i jest pokrywany osobno przez każdego uczestnika.
 • Dla studentów i absolwentów ALK: 10800 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Liczba godzin dydaktycznych: 80

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami lub portfelami projektów,  i/lub w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zespołami projektowymi, jednostkami biznesowymi, w obszarze realizacji strategii i rozwoju firmy.  
   

Dla osób chętnych, posiadających odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami, programami lub portfelami projektów, możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego IPMA.

NA SZKOLENIE ZAPRASZA: 

dr Grzegorz Dzwonnik – uznany autorytet w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Manager, konsultant, wykładowca akademicki. Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO). Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami.

dr Joanna Rzempała - doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca tematyki zarządzania projektami na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Członek Komitetu ds. Finansowych IPMA International.

Michał Karlikowski - zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat, dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce Polish Project Excellence Award, Certified Senior Project Manager IPMA level B, autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery, propagator wiedzy z zakresu Project Managementu.

KamiL Torczewski - Prezes Zarządu w Akademii Białego Kruka. Od 2001 roku związany ze światem Six Sigma i doskonalenia procesów. Współtworzył pierwszą w Polsce organizację kształcącą Black Beltów (działającą od 2003 r. przy Politechnice Wrocławskiej "Akademię Six Sigma”). W trakcie swojej kariery wielokrotnie wspierał wdrożenia w firmach dużych programów usprawniających takich jak Six Sigma, Lean Management czy Continous Improvement.

Nauczysz się: 

 • identyfikować zależności zachodzące pomiędzy obszarem zarządzania strategicznego i obszarem projektowym w organizacji
 • rozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego zarządzania portfelem projektów
 • rozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego konstruowania programów
 • definiować cele stawiane w obszarze projektowym
 • oceniać wskaźniki efektywności projektów i ich opłacalność, monitorować postęp projektów, analizować odchylenia i trendy
 • czym różnią się praca i kariera Black Belta od ścieżki Project Managera
 • prowadzić projekty według metodyki DMAIC

Zmienisz: 

 • percepcję roli projektów w nowoczesnej organizacji
 • intuicyjne wdrażanie inicjatyw strategicznych w dojrzałe, transparentne zarządzanie portfelem projektów
 • sposób swojego zaangażowania w prace nad inicjatywami strategicznymi z interwencyjnego na dobrze zaplanowane
 • podejście do dostrzeganych problemów i definiowanych projektów
 • nastawienie do finansów – będą zrozumiałe, proste i zaczniesz w pełni wykorzystywać potencjał analizy finansowej.

Otrzymasz: 

 • bogatą wiedzę popartą licznymi praktycznymi przykładami z przedsiębiorstw polskich i zagranicznych
 • wskazówki, jak usprawnić funkcjonowanie obszaru projektowego w organizacji
 • przejrzyste i zrozumiałe schematy zarządzania finansami w projekcie, które możesz wdrożyć od zaraz
 • liczne ćwiczenia praktyczne
 • szerszą perspektywę na zarządzanie projektami i usprawnianie biznesu – uzupełnioną o podejście DMAIC i doświadczenia ponad 30 lat funkcjonowania programu Six Sigma

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: 

 • rozwijasz swoje kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów biznesowych, zarządzaniem projektami, usprawnianiem procesów, zarządzaniem programami
 • rozwijasz siebie, swój zespół, szukasz inspiracji do wykonywania swojej pracy sprawniej i z większą satysfakcją
 • pracujesz na stanowisku menedżerskim, odpowiadasz za realizację strategii i rozwój przedsiębiorstwa lub poprawę efektywności biznesowej w wybranym obszarze


Jesteś odpowiedzialny za:

 • rozwój ludzi i zespołów
 • zarządzanie projektami
 • kierowanie programami i portfelami


Kontakt:
Wioletta Kastrau

Business Development Manager


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych