Strona główna
EMISJE AKCJI I OBLIGACJ

Emisje akcji i obligacji. Źródła finansowania działalności / ONLINE

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
1 dzień
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W tygodniu,
Online
16.05.2023
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków akcji i obligacji w Polsce, Europie i na świecie – w kontekście zmian regulacyjnych i uwarunkowań wynikających z polityki gospodarczej i monetarnej.   
 • Pokazanie możliwości, uwarunkowań, ograniczeń i czynników sukcesu emisji akcji i obligacji. 

Główne atuty

1
Skondensowana wiedza

pigułka wiedzy, cenne informacje w jeden dzień szkoleniowy

2
Spotkanie z praktykiem

prowadzący szkolenie łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na GPW w Warszawie, negocjator kilkunastu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, partner firmy doradczej, członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych, niezależny ekspert w dziedzinie finansów.

3
Ciekawe przykłady

na zajęciach opieramy się na przykładach, których nie znajdziesz w książkach

Adresaci szkolenia

 • Osoby, firmy, instytucje zainteresowane pozyskaniem finansowania poprzez emisję akcji i obligacji.   

 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków akcji i obligacji oraz umiejętności ich analizy w celach inwestycyjnych. 

figury

Korzyści dla uczestników - co zyskujesz

 • Poznanie i zrozumienie złożonych uwarunkowań, rzeczywistych kosztów i driverów sukcesu w emisjach akcji (IPO) na rynku pierwotnym i wtórnym. 
 • Nabycie umiejętności analizy rynku pierwszych ofert publicznych akcji (IPO) w celach inwestycyjnych. 
 • Poznanie makroekonomicznych uwarunkowań rentowności obligacji i specyficznych, zależnych od emitenta, czynników wpływających na efektywność finansowania tym sposobem. 
 • Nabycie umiejętności analizy różnych rodzajów obligacji w celach inwestycyjnych. 

Program

Ramowy program szkolenia

1. Rynki akcji i obligacji 

 • Prywatne/zamknięte emisje akcji, obligacji i oferty kierowane do profesjonalnych inwestorów. 
 • Publiczne emisje akcji i obligacji – zmiany regulacyjne, przyczyny, powody i praktyczne konsekwencje ograniczeń. 
 • Uwarunkowania regulacyjne w zakresie oferowania akcji i obligacji wynikające z polskiego i europejskiego prawa.   

2. Emisje i oferowanie akcji 

 • Prywatne i publiczne emisje akcji – pierwsze (IPO) i kolejne (SEO). 
 • Współcześnie stosowane typy i formy oferowania akcji. 
 • Koszty emisji akcji w USA, na europejskich rynkach i w Polsce – elementy i ich znaczenie, prawidłowości, uwarunkowania i zmiany w czasie. 
 • Koszty oferowania akcji w IPO, SEO, typy i koszty gwarantowania emisji/ofert akcji – decyzje w tym zakresie, kanony optymalizacji, ich praktyczne znaczenie dla efektywności inwestycji i kosztu finansowania firmy. 
 • Kiedy i po co oferować akcje? Kto ma w tym interes? Przestrzeń analityczna i wnioski.   

3. Emisje i oferowanie obligacji 

 • Współcześnie wykorzystywane rodzaje obligacji, ograniczenia i warunki prospektowe, popularne kowenanty stosowane w emisjach obligacji i ich praktyczne znaczenie dla kosztu emisji i ryzyka inwestorów. 
 • Wymagania formalne, ograniczenia emisji – radykalne zmiany, jakie nastąpiły w 2019 roku. 
 • Ratingi obligacji, wpływ na rentowność obligacji i ich fluktuacje – co z tego może uzyskać firma, co z tego wynika dla inwestora? 
 • Analiza uwarunkowań rynkowych oraz wynikających ze specyfiki emitenta i ich wpływ na rentowność obligacji – przykłady, praktyczne wnioski.   

4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Organizacja zajęć

Czas trwania: 1 dzień (8 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

16.05.2023

Społeczność

Trener

dr Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński jest docentem i kierownikiem Zakładu Finansów Strategicznych w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, projektodawcą i negocjatorem wielu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Jest partnerem w firmie doradczej Ocean Capital Management i niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów.
Jego zainteresowania obejmują finanse przedsiębiorstw i spółek oraz ich funkcjonowanie na rynkach kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym wielu prospektów emisyjnych i raportów dotyczących publicznych ofert akcji (IPO). Poza Akademią Leona Koźmińskiego – profesor amerykańskiego uniwersytetu University of Illinois w Urbana-Champaign, którego wcześniej był stypendystą, a w latach 2011/2012 zatrudniony jako Adjunct Professor of Business. Wykłada finanse i projekty doradcze w polsko-amerykańskim programie Warsaw Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski oraz w polsko-amerykańskim programie Executive MBA realizowanym przez University of Maryland i Uniwersytet Łódzki. Wcześniej odbył krótki staż w University of Maryland w College Park (USA).

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1000 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla dla studentów i absolwentów ALK 900 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl