Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
controlling od podstaw, kurs kontroler finansowy

Controlling od podstaw

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
20.11 - 21.11.2024
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel szkolenia

Wzrost przedsiębiorstwa sprawia, że w jego zarządzaniu informacje dostarczane przez system rachunkowości finansowej przestają wystarczać do podejmowania decyzji zarządczych. Dysponowanie nawet najbardziej dokładnym rachunkiem zysków i strat, zbadanym przez biegłego rewidenta, nie pozwala na sprawdzenie, które z produktów przynoszą największe zyski, które z kanałów dystrybucji są najbardziej efektywne czy które z działów funkcjonują najsprawniej. W celu zwiększenia jakości podejmowanych decyzji konieczne staje się zatem wdrożenie controllingu i zastosowanie instrumentarium rachunkowości zarządczej. Oprócz zwyczajowego systemu rachunku kosztów pełnych przydatne staje się zatem wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych a wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje stwarza nowe możliwości w zakresie budżetowania, analizy odchyleń i oceny funkcjonowania poszczególnych działów. Jak pokazują wyniki przedsiębiorstw oraz przeprowadzane badania, zastosowanie controllingu powinno prowadzić do: 

 • uzyskania informacji wspierających proces podejmowania decyzji, 
 • obniżenia kosztów, 
 • zapewnienia lepszego przepływu informacji, 
 • zwiększenia zaangażowania ze strony pracowników.   

Realizacja punktów zawartych w programie szkolenia sprawi, że uczestnicy będą wiedzieli, jak korzyści te uzyskać w swoich przedsiębiorstwach. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem licznych przykładów praktycznych, dzięki czemu łatwiej będzie zidentyfikować zalety i wady proponowanych rozwiązań. 

Główne atuty

1
Autorski program i zadania

opracowane na podstawie wielu lat praktyki prowadzących szkolenie

2
Warsztaty

komputerowe

3
Analiza zadań

o różnym stopniu skomplikowania

Adresaci szkolenia

 • Przyszli pracownicy działów finansowych chcący zapoznać się z praktycznymi instrumentami stosowanymi w controllingu. 
 • Pracownicy działów finansowo-księgowych (księgowi, analitycy i  kontrolerzy finansowi) chcący rozszerzyć swoje praktyczne umiejętności dotyczące implementacji oraz funkcjonowania controllingu.
 • Kontrolerzy finansowi oraz pracownicy działów controllingu chcący zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania narzędzi controllingowych. 
figury

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Zapoznanie się z szerokim spektrum różnych technik controlingowych dotyczących zarówno działalności operacyjnej jak i strategicznej,  
 • Nabycie wiedzy pozwalającej na dopasowanie systemu rachunku kosztów do potrzeb controllingowych danej firmy, 
 • Poznanie zalet i wady różnych wskaźników finansowych i zasad ich stosowania w różnych ośrodkach odpowiedzialności, jak również w ramach np. systemów motywacyjnych, 
 • Nabycie umiejętności tworzenia budżetów i ich konsolidacji w formie planowanych zestawień finansowych, 
 • Poznanie technik wyliczeniowych pozwalających na prowadzenie analiz finansowych (w tym np. analizy odchyleń). 

Program

Ramowy program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne 

 • Rachunkowość zarządcza, controlling operacyjny i strategiczny, rachunkowość finansowa – klasyfikacja, zależności 

 • Wzrost przedsiębiorstwa a rozwój systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej 

 • Klasyfikacja rachunków kosztów 

 • Ośrodki odpowiedzialności. Centra kosztów, zysków i inwestycyjne 

 • Analiza funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności – analiza wskaźnikowa w centrach kosztów, zysków i inwestycyjnych 

 

2. Budżetowanie i analiza odchyleń – sterowanie budżetowe 

 • Sterowanie budżetowe, architektura budżetu 
 • Zależności zachodzące pomiędzy budżetami cząstkowymi – zestawienia finansowe pro forma, analiza przypadku 
 • Budżet elastyczny, analiza odchyleń od wartości budżetowanych 
 • Organizacyjne aspekty budżetowania. Rodzaje budżetów 

 

3. Rachunek kosztów w sterowaniu rentownością przedsiębiorstw 

 • Tradycyjne alokacja kosztów. Rachunek kosztów pełnych 
 • Rachunek kosztów typu ABC 
 • Wady i zalety rachunku kosztów w przekroju działań gospodarczych (ABC). 
 • Uwzględnienie w wycenie jednostkowej kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych 
 • Koncepcja rachunku kosztów zmiennych 
 • Koncepcja krótkoterminowego rachunku wyników z marżami pokrycia. 
 • Wielostopniowe rachunki zysków i strat. 
 • Wielkość produkcji / sprzedaż a zmienność kosztów 
 • Koncepcja progu rentowności 
 • Wykorzystanie wieloasortymentowego progu rentowności w ocenie decyzji cenowych 

 

4. Controlling strategiczny – EVA, KPI i BSC 

 • Istota controllingu strategicznego 
 • Controlling strategiczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 
 • Wykorzystanie koncepcji EVA w controllingu kreacji wartości 
 • Koncepcja strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard) w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa: 
 • Cztery perspektywy strategicznej karty wyników 
 • Mierniki stosowane w karcie wyników. KPI 
 • Powiązania między miernikami 
 • Wykorzystanie karty wyników w planowaniu strategicznym oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

 

5. Zakończenie szkolenia 

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

20-21.11.2024

Społeczność

Trenerzy szkoleniaia

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki konsultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach, np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym" (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji TUTAJ

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań proszę o kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2050 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla dla studentów i absolwentów ALK 1845 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl