FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW, kursy finanse, szkolenia finanse, szkolenie rachunkowość, kurs finanse i rachunkowość

Comarch ERP Optima - Księgowość oraz procesy logistyczne od podstaw

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
4 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W tygodniu
Termin szkolenia
19.05 - 27.05.2022
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel

Szkolenie jest połączeniem teorii rachunkowej z wiedzą praktyczną w programie finansowo-księgowym Comarch ERP Optima.

Szkolenie ma na celu przedstawić cały proces przetwarzania informacji księgowych w Comarch ERP Optima.

Partner kursu

Comarch

Adresaci

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • chcą rozpocząć pracę w Comarch ERP Optima nie mając wykształcenia wyższego;
 • pragną pozyskać praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w programie finansowo-księgowym;
 • chcą wzbogacić oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości jako „języka biznesu”.  
info

Co zyskujesz

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli:

 • zdobyć praktyczne umiejętności identyfikowania, rejestrowania i przetwarzania operacji gospodarczych w oprogramowaniu księgowym Comarch ERP Optima;
 • uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Dodatkowo każdy uczestnik będzie mógł:

 •  pobrać wersję demo programu Comarch ERP Optima do samodzielnej pracy z programem w warunkach domowych;
 •  uzyskać dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej;
 • po przejściu szkoleń oraz zapoznaniu się z zasadami egzaminu przystąpić do testu online z wybranych modułów;
 •  po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu otrzymać certyfikat w formie PDF od Comarch S.A.  

Wymagania dotyczące sprzętu dla kandydatów:

 • aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari.
 • dobre połączenie internetowe (najlepiej kablowe Ethernet)
 • dwa monitory (zalecane).

Program

I. Konfiguracja programu Comarch ERP Optima (2 h):

 • Założenie nowej bazy danych (firmy) oraz wprowadzenie operatora w systemie;
 • Tworzenie kartotek kontrahentów, pracowników, banków, kategorii oraz wprowadzenie pozostałych danych słownikowych.

II. Moduł Kasa/Bank (2 h):

 • Przygotowanie bazy do pracy pod kątem modułu:
  • Założenie rejestru bankowego;
  • Utworzenie formy płatności;
  • Otworzenie raportu bankowego.
 • Zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności;
 • Wprowadzenie zapisu kasowego do raportu oraz zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności;
 • Poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/bankowych ze zdarzeniami w preliminarzu;
 • Poznanie mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych;

 

 

III. Moduły Księga Handlowa i Środki Trwałe (6 h):

 • Konfiguracja programu i firmy dla modułów Księga Handlowa i Środki Trwałe;
 • Plan kont (określenie kont syntetycznych i analitycznych);
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia na kontach;
 • Wprowadzenie oraz usuwanie zapisów księgowych w dziennikach;
 • Rozrachunki na kontach;
 • Wprowadzenie zapisów bezpośrednio do rejestrów VAT;
 • Wprowadzenie dokumentów do ewidencji dodatkowej;
 • Stworzenie automatycznych wzorców księgowań prostych z zastosowaniem warunków oraz przeksięgowanie wprowadzonych faktur;
 • Stworzenie automatycznych wzorców księgowań dla faktur walutowych.

IV. Studium przypadku (6 h):

 • Sporządzanie i wydrukowanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA:
  • planu kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • przeksięgowania kosztu wytworzenia usług;
  • zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych;
  • ustalenia wyniku finansowego;
  • zestawienia obrotów i sald;
  • dziennika księgowań;
  • rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym.

V. Moduł Handel (10 h):

 • Konfiguracja modułu Faktury oraz Handel;
 • Karta ewidencyjna towaru;
 • Wprowadzenie Bilansu Otwarcia;
 • Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahentów;
 • Faktury dla podmiotów gospodarczych płatne przelewem;
 • Faktury dla osób fizycznych płatne gotówką;
 • Faktury płatne w ratach;
 • Rozliczenie zaliczek;
 • Faktury zaliczkowe;
 • Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT;
 • Faktura Zakupu - edytowalna tabela VAT;
 • Handel - od rezerwacji do wydania towaru;
 • Magazyn - konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży;
 • Magazyn - od zamówienia do Faktury Zakupu;
 • Magazyn - od Faktury Zakupu do przyjęcia towaru do magazynu;
 • Nieokreślona wartość dostawy;
 • Anulowanie dokumentów;
 • Dokumenty korygujące;
 • Atrybuty towarów;
 • Produkcja - zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników;
 • Obsługa kilku magazynów w firmie;
 • Opakowania kaucjonowane:
  • Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych;
  • Tworzenie schematów opakowań kaucjonowanych;
  • Powiązanie towaru ze schematem opakowań;
  • Zakup oraz Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi;
  • Zwrot opakowań kaucjonowanych przez kontrahenta;
  • Fakturowanie opakowań niezwróconych w terminie;
 • Transakcje w walutach obcych:
  • Ustalenie kursu waluty obcej;
  • Dostawa wewnątrzwspólnotowa;
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe;
  • Deklaracja Intrastat;
  • Import towaru spoza Unii Europejskiej.

VI. Studium przypadku (6 h):

 • Sporządzanie i wydrukowanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA:
  • dowodów PZ, faktur sprzedaży oraz WZ;
  • arkuszu inwentaryzacyjnego oraz spisu z natury;
 • Zaewidencjonowanie środków trwałych, wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych oraz wydrukowanie planu amortyzacji.

 

Daty zajęć

Czas trwania: 4 dni (32 godziny lekcyjne)

 • 19-20.05.2022;
 • 26-27.05.2022.

 

Społeczność

dr Grygorii Kravchenko

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla takich firm jak KPMG Poland oraz UNIQA.
Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w ALK. Co więcej praca została wyróżniona decyzją Rady Naukowej. Od 2016 roku prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:  

 • Rachunkowość,  
 • Rachunkowość Zarządcza,  
 • Interpretacja sprawozdań finansowych,
 • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości,  
 • Laboratorium rachunkowości,  
 • Planowanie i budżetowanie,  
 • Pomiar efektywności działania,  
 • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji, 
 • Sprawozdawczość Finansowa. 

W swoim dorobku artykuły naukowe opublikowane w uznanych czasopismach naukowych z listy SCOPUS a także wystąpienia na licznych konferencjach naukowych.  

Jego zainteresowania badawcze dotyczą ładu korporacyjnego, oceny wpływu zagranicznych ekspertów, będących członkami rad nadzorczych, na wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz wpływu różnorodności członków rad nadzorczych na umiędzynarodowienie i ocenę efektywności działania podmiotów gospodarczych.  

 

 

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Tabela opłat
Cena szkolenia 2000 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1800 zł brutto (stawka zw. z VAT)