Wesprzyj nas
Strona główna
analiza techniczna, kurs analizy technicznej, szkolenie analiza techniczna, analiza techniczna kurs

Budowanie zaangażowania w różnorodnym zespole medycznym

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia kursu
Tryb
W tygodniu
Termin szkolenia
22.11 - 23.11.2023

O szkoleniu

Zadbajmy o naszych pracowników, a oni zadbają o naszych pacjentów! Siłą lidera jest zaangażowana zespół!

Dziś w ochronie zdrowia nie ma miejsca na skuteczną pracę w pojedynkę. Dziś efektywna praca zespołowa, współpraca miedzy zespołowa to nie tylko narzędzie do budowania przyjemnego miejsca pracy, ale przede wszystkim szansa na poprawę zaangażowania w zespole, ograniczenia rotacji, a także poprawa jakości świadczonych usług medycznych. Poprawa funkcjonowania zespołu to najszybszy sposób na przyciągnięcie i utrzymanie w zespole najlepszych ludzi z różnych grup wiekowych, skutecznego wprowadzania zmian lub innowacji w Twojej placówce oraz osiągania ważnych dla Ciebie i placówki rezultatów.

Cel szkolenia: Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci poprawić współpracę w zróżnicowanym zespole, zwiększyć otwartość komunikacji i zaangażowanie poszczególnych członków zespołu, a Tobie pozwolą na poświęcenie większej ilości czasu na zadania strategiczne zamiast permanentnego gaszenia pożarów w zespole. Stawiamy na praktykę, konkretne narzędzia i wymianę doświadczeń, które gwarantują możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w realiach Ochrony Zdrowia w Polsce.

Atuty szkolenia

1
Praktyczne umiejętności i narzędzia

Metoda warsztatowa pozwala na połączenie teorii i praktycznymi umiejętnościami do natychmiastowego wdrożenia

2
Dostosowanie do specyfiki wyzwań w Ochronie Zdrowia

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków biznesu oraz doświadczonych ekspertów Ochrony Zdrowia

3
Oparte o potwierdzone naukowo i empirycznie modele oraz narzędzia

W trakcie szkolenia pozyskasz wyłącznie sprawdzoną i aktualną wiedzę stosowana przez osiągających rezultaty liderów oraz otrzymasz praktyczne narzędzia

Do oferty dodajemy jeszcze 1h indywidualnej sesji mentoringowej dla każdego uczestnika, wliczoną w cenę kursu.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • zarządzasz zespołem w dowolnej placówce Ochrony Zdrowia,
 • masz w planach zarządzanie zespołem w placówce ochrony zdrowia,
 • masz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ale czujesz że potrzebujesz nowych rozwiązań i nowoczesnych standardów,
 • jesteś ekspertem w swojej dziedzinie , a potrzebujesz rozwinąć umiejętności motywowania różnych członków zespołu.
info

Co uzyskasz:

 • Wiedzę i praktyczne sposoby na zarządzanie różnorodnym zespołem pod względem wieku, pełnionych ról i doświadczenia zawodowego, 
 • Umiejętność rozpoznawania stylów zachowań poszczególnych członków zespołu oraz praktycznego ich wykorzystania,
 • Znajomość zasad budowania angażującej komunikacji w zespole,
 • Umiejętność udzielania konstruktywnej i rozwijającej informacji zwrotnej,
 • Narzędzia do rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • Sposoby i zasady wprowadzania zmian w zespole, 
 • Uczestnictwo w grupowym i kameralny procesie nabywania wiedzy przyspieszający logarytmicznie zdobywanie umiejętności i doświadczeń,
 • Networking i wymianę praktycznych doświadczeń z osobami z branży.

Co zmienisz:

 • Sposób budowania zaangażowania w zespole
 • Podejście do rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole
 • Zasady wprowadzania zmian

Program

Dzień 1:

1. Mój Zespół:    

 • wprowadzenie – dyskusja o postrzeganiu swoich zespołów.
 • zespół a grupa – czym się różnią?
 • efektywny zespół – czy to jest możliwe? TAK !
 • zasady i techniki pracy zespołowej – korzyści z pracy zespołowej.
 • zmiana – szansa czy wyzwanie, opór wobec zmiany.

2. Role w zespole:

 • różne style myślenia, działania, osobowości w zespole.
 • stworzenie idealnego modelu zespołu medycznego – ćwiczenie warsztatowe/zespołowe.

3. Zagrożenia w pracy zespołowej:

 • krótka charakterystyka zagrożeń (wypalenie zawodowe, stres, konflikty, mobbing, brak komunikacji, rotacja pracowników/niedobory kadrowe).
 • style działania lidera w różnych sytuacjach kryzysowych – można sobie z tym poradzić !

4. Multigeneracyjność zespołów – szansa czy wyzwanie dla lidera zespołu?

 • uwarunkowania demograficzne, społeczne, ekonomiczne rynku pracy.
 • profile pokoleń X,Y,Z – kultura włączająca do zespołu.
 • bariery i korzyści funkcjonowania różnorodnych zespołów.

5. Konflikty w zespole – można nimi zarządzać konstruktywnie lub destrukcyjnie.

 • powszechność sytuacji sporu i konfliktu w środowisku pracy.
 • przyczyny powstawania konfliktów i elementy konfliktu (Trójkąt Galtunga.).
 • różne style rozwiązywania konfliktów.

Dzień 2:

1. Efektywna  komunikacja w zespole – jako fundament sprawnego działania i satysfakcji lidera i zespołu:

 • idealny model skutecznej komunikacji z zespołem – czy to jest możliwe?
 • słuchać uważnie a słyszeć? 
 • feedback czyli udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi - modele udzielania feedbacku pozytywnego i negatywnego.
 • pochwała i konstruktywna krytyka.

2. Trudni rozmówcy w codziennej pracy lidera (współpracownicy):

 • różne profile osób w środowisku pracy.
 • jak z nimi rozmawiać?
 • asertywność  w pracy z zespołem – narzędzie wspierające lidera w procesie oceny efektywności pracy pracownika, w procesie podejmowaniu trudnych decyzji czy w sytuacji  rozstawania się z pracownikiem (gdy jest konieczne).

3. Co potrzebują pracownicy, aby angażować się w pracę ?

 • jak lider może budować ich zaangażowanie? 
 • jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze? – dekalog lidera.
 • inteligencja emocjonalna lidera – potężne wsparcie w efektywnej i satysfakcjonującej współpracy z zespołem.,
 • Podsumowanie, wnioski.
free movers

Organizacja zajęć:

Czas trwania

 • 2 dni (16h dydaktycznych)
 • w godz. 8.45-15.45

Społeczność

Marzena Mieczkowska

Ceniony ekspert w dziedzinie zarządzania personelem, wykładowca, praktyk i trener biznesu. Doświadczony manager. Coach. 

Finalistka konkursu „Dyrektor Personalny Roku” w 2001r.  Zdobyła dwukrotnie prestiżowe Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki (2001, 2002).

Od wielu lat współpracuje z kilkoma uczelniami (studia magisterskie, podyplomowe, MBA, EMBA) dzieląc się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem zawodowym.

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu oraz z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobyła certyfikat niezależnej europejskiej placówki International  Education  Society. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu profesjonalnego ZZL. Posiada certyfikat Trenera branżowych symulacji biznesowych (REVAS).

Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie zarządzania, HR, kompetencji „miękkich”, kompetencji kierowniczych, doradztwa zawodowego.

Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się zagadnieniami HR (w różnych branżach, m. in. medycznym). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kierownicze. Współpracowała z różnymi grupami społeczno-zawodowymi.

Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową organizacji poprzez działania z obszaru strategii personalnej, projektowanie procesów i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sytuacjami trudnymi. W swojej pracy stara się łączyć inteligencję emocjonalną z analitycznym, twórczym myśleniem. Szczególnie opiera się na wiedzy z zakresu psychologii zarządzania.

Wybrane publikacje:
1. Artykuł naukowy pt. „Badanie zależności między stylem kierowania, a efektywnością pracy oraz samooceną pracownika”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, „Studia i Materiały”, nr 2/15 (19), Warszawa
2. "Wszystko dla sprzedaży" Badania ankietowe pracowników wspomagające realizację strategii firmy, Wydawnictwo Infor, "Personel i Zarządzanie", rok 2002, nr 20, str. 8 (Warszawa)
3. "Adaptacja społeczno-zawodowa w firmie" - Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 73902, rok 2006, Wydawnictwo Wolters Kluwer (Warszawa)
4. "Coaching pracowniczy" - jak wyżej nr 73904, rok 2006, Wydawnictwo Wolters Kluwer (Warszawa)
5. "Efektywne przygotowanie się do przeprowadzenia oceny pracowników" - jak wyżej, nr 73905, rok 2006, Wydawnictwo Wolters Kluwer (Warszawa)
6. "Coaching - cenne narzędzie w procesie zarządzania" - Business Coaching Magazine (portal), sierpień 2010r, Wydawnictwo Software Press
7. „Jak optymalnie dopasować styl zarządzania do poziomu rozwoju pracowników, aby uzyskać wysoką efektywność? – w oparciu o model przywództwa K. Blancharda”
HR Serwis 07/2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer (Warszawa)
8. „Jak efektywnie wprowadzać nowego handlowca do zespołu?” – „Szef Sprzedaży”  nr23 /2015, Wydawnictwo Explanator, Poznań 2015
9. „Nowy w zespole” – Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 54/2015, Poznań

dr Sylwia Różalska-Lange

Liderka z 20 letnim stażem w strukturach korporacyjnych, akredytowany coach i mentor EMCC poziom Practitioner, wykładowca akademicki, trener kompetencji przywódczych

Jestem doktorem nauk chemicznych. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jakością oraz mam uprawnienia Audytora Wewnętrznego. Jestem także akredytowanym Green Beltem.
Poza obszarem jakości farmaceutycznej, budowałam i rozwijałam kompetencje z zakresu psychologii, coachingu i mentoringu. Ukończyłam studia podyplomowe: Psychologia w biznesie (WSB), Coaching i Mentoring (SWPS), kurs Coaching Practitioner (Norman Benett) oraz Trening czujności i uważności (Laboratorium psychoedukacji).

Przez blisko 20 lat zajmowałam się zarządzaniem jakością w firmach farmaceutycznych (GSK Pharmaceuticals i ConsumerHealthcare, Adamed) i medycznych (Philips). Odpowiadałam za wdrażanie standardów jakościowych zgodnych z wymaganiami UE, a także krajów eksportu (m.in. Australia, Arabia Saudyjska, Korea, kraje CEE (Europa Wschodnia i Centralna), wdrażanie transformujących zmian (integracja fabryk wytwarzających, wdrożenie EUMDR w 19 krajach CEE) oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej o filozofię lean. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami wielowarstwowymi (140 osób), międzynarodowymi i rozproszonymi. 

Jestem wykładowcą na Akademii L. Koźmińskiego i Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej (EMBA) w Warszawie, trenerem umiejętności menedżerskich, certyfikowanym konsultantem Extended DISC.

Prowadzę liczne warsztaty rozwojowe. Szkolę obecnych i przyszłym menedżerów z kompetencji przywódczych. Pomagam organizacjom usprawniać komunikację, budować efektywne zespoły,  przejść przez zmianę. Wspieram liderów w maksymalizowaniu ich wysiłków w celu osiągnięcia pożądanych wyników indywidualnych i zawodowych. Tworzę i wdrażam programy coachingowe i mentoringowe. 
Posiadam akredytację renomowanej organizacji branżowej w obszarze mentoringu i coachingu - akredytacja na poziomie Practitioner wydana przez European Mentoring & Coaching Council.
Jako coach, mentor i trener pracuję z osobami, które chcą być skutecznymi i efektywnymi przywódcami, pomagam z definiowaniu i realizacji celów życiowych i zawodowych. Wspieram  w odzyskiwaniu poczucia własnej wartości i budowania zdrowej pewności siebie. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Działam społecznie. Przez 4 lata pełniłam funkcję prezesa ISPE Polska, organizacji budującej wysokie standardy branży farmaceutycznej. Obecnie jestem mentorką w Fundacji Liderek Biznesu i Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

MD Monika May - Maciejewska

Lekarz medycyny . Praktyk biznesu i doświadczona menadżerka.  
Ekspertka w dziedzinie przywództwa w zarządzaniu.
Doświadczony trener, Coach i Mentor biznesu . Wykładowca i edukator.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej i specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Absolwentka Studium Podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa”,  prowadzonego  przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Przez wiele lat pełniła funkcje zarządcze lub/i liderskie w firmach międzynarodowych z branży farmaceutycznej i medycznej. Zarządzając zespołem specjalistów oraz procesami wymagającymi bardzo dobrej współpracy zespołowej wprowadzała innowacyjne produkty oraz rozwiązania dla Ochrony Zdrowia oraz pacjentów. Swoją praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oraz budowaniu zróżnicowanych zespołów specjalistów uzupełniała na bieżąco biorąc udział w wielu kursach i szkoleniach adresowanych do kadry zarządzającej.

Odpowiadała za zwiększenie efektywności procesów wewnątrz dużej międzynarodowej organizacji, które wymagały sprawnego przywództwa oraz poprawy komunikacji pomiędzy wieloma działami w firmie. 

Posiada unikalne i wielowymiarowe doświadczenie zawodowe, łączące głęboką znajomość branży Ochrony Zdrowia, wieloletnie doświadczenie biznesowe i liderskie oraz wiedzę i umiejętności związane z wpływem umiejętności miękkich na efektywność liderów oraz zespołów. 

Specjalizuje się w obszarach związanych z przywództwem, efektywną i angażującą komunikacją interpersonalną oraz efektywnością osobistą. 

Ukończyła profesjonalną szkołę Coachingu i Mentoringu w Normann Benett , jedną z najdłużej działających na rynku polskim organizacji. Zdobyła międzynarodową Indywidulaną Akredytację Coacha i Mentora EMCC. Należąc do najstarszej europejskiej organizacji zrzeszającej profesjonalnych Coachów i Mentorów, działa w oparciu o międzynarodowe standardy pracy oraz kodeks etyczny. Jest aktywnym członkiem Międzynarodowych Coachów oraz Trenerów John Maxwell’a , eksperta zajmującego się od wielu lat kwestiami przywództwa , komunikacji interpersonalnej oraz osiągania celów osobistych i biznesowych

Prowadzi warsztaty oraz indywidualne procesy monitoringowe ukierunkowane na rozwój efektywności osobistej oraz doskonalenie kompetencji przywódczych. Pracuje z liderami, lekarzami oraz specjalistami , którzy pragną działać bardziej skutecznie w swoim miejscu pracy. Jest stałym wykładowcą w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
W ramach działalności wolontariackiej działa w projektach mentoringowych w Fundacji Liderek Biznesu oraz Programie Busola. 

Zasady rekrutacji

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami

Tabela opłat
Cena szkolenia 1900 zł brutto (zw. z VAT)
Dla studentów i absolwentów ALK 1710 zł brutto (zw. z VAT)*

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo potwierdzenie zapisu.