Rozwój biznesów  

Aktualności

Brak wyników do pokazania

Innowacyjne przedsięwzięcia wymagają 

gruntownego przygotowania, 
by na starcie stworzyć warunki do uruchomienia, prowadzenia i stymulowania prężnego rozwoju nowych firm.  Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. Dlatego też priorytetowe traktowanie ambitnych, dynamicznych  i kreatywnych form przedsiębiorczości, a tym samym aktywne wspieranie rozwoju biznesów stanowi dla nas jeden z najważniejszych kierunków działań. 

Bierzemy udział w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej poprzez przedsięwzięcia i projekty edukacyjne, doradcze i konsultingowe oraz poprzez uczestnictwo w wielu inicjatywach badawczych, tworząc szerokie forum wymiany wiedzy, opinii i poglądów. 

Poprzez szkolenia i doradztwo zapewniamy wsparcie dla nowych biznesów. Inwestujemy w firmy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem pozyskując środki na ich uruchomienie oraz rozwój. 

Rozwijamy potencjał organizacji w celu poprawy ich konkurencyjności, sprawności działania i umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych.

Chcesz rozwinąć swój biznes? Skontaktuj się z nami!