Programy rozwojowe dla firm 

Korporacyjne projekty rozwojowe poszerzają i rozwijają umiejętności pracowników. Każdy program rozwojowy uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i preferencje  firmy.  Naszymi klientami są największe firmy z branż: motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wydawniczej oraz instytucje administracji publicznej.

 

Korporacje i Instytucje, które współpracowały z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie wieloaspektowych korporacyjnych programów rozwojowych i krótkich form szkoleniowych

 

Dla kadry menedżerskiej działów HR spółek wchodzących w skład FIAT Auto Poland zrealizowaliśmy program „Zarządzanie w czasach niepewności”. Program dostarczył wiedzy z zakresu nowy trendów społeczne powodujące zmiany na rynku pracy oraz w korporacjach – przedstawiający sposób myślenia i pracy wchodzącego obecnie na rynek pokolenia, zarządzanie zespołami uwzględniające nowe trendy pokoleniowe. Kadra menedżerska HR rozszerzała i doskonaliła umiejętności z obszaru Zarządzanie, Negocjacje, Coaching w celu zbudowania zmotywowanego i trwałego zespół zarządzającego w oparciu o wspólne wartości, cele i tożsamość organizacyjną

 
 

Od 2004 roku ponad 1000 burmistrzów, menedżerów oraz dyrektorów uczestniczyło w specjalnie zaprojektowanych studiach podyplomowych “Zarządzanie w Administracji Publicznej dla Kadry Kierowniczej m.st. Warszawy” realizowanych jednocześnie z krótkimi szkoleniami z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

 
 

 
  

 

 

 Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności menedżerskich  w prowadzeniu bieżącej działalności w ramach sieci dealerskiej Renault 
  

We współpracy z SDA Bocconi z Mediolanu - najlepszą szkołą biznesu we Włoszech, należącą do grona najlepszych szkół biznesu w Europie zrealizowaliśmy programy szkoleniowe z zakresu Project Management, Marketing Management in the EU, Market, Management of People. W szkoleniach wzięli udział pracownicy: 

 PZU SA
 Pol-Mot Holding S.A.
 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A.
 Powszechny Bank Kredytowy S.A.
 Powszechne Towarzystwo Emerytalne DOM S.A.
 FORMEX S.A.
 Pioneer S.A.
 Polska Telefonia Cyfrowa 
 

   

Program adresowany do prezesów i właścicieli punktów dealerskich sieci BMW,  szefów salonów sprzedaży, stacji serwisowych. 

Słuchacze doskonalili profesjonalne,  sprawne zarządzania firmą oraz efektywną działalność na rynku motoryzacyjnym
Studia podyplomowe z zakresu  zarządzanie projektami które obejmowały m.in. podstawy zarządzania, coaching, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne

   

 

Studia podyplomowe skierowane do kadry menedżerskiej których celem było dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej z szeroko  rozumianej dziedziny zarządzania  
Menedżerskie Studia podyplomowe realizowane dla MPWiK Wrocław, których celem było podniesienie poziomu fachowej wiedzy  pracowników wyższego szczebla zarządzania w zakresie kształtowania świadomości menedżerskiej   

   

 

Pracownicy PKN zdobyli wiedzę o szerokiej gamie metod i narzędzi wyceny przedsiębiorstwa oraz ich praktycznych aplikacji.

 
 

Pracownicy różnych działów pogłębiali wiedzę z analizy i segmentacji rynku

 
 

   

 

Sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej nad zmianą zachowań, umiejętności, postaw i przekonań

 

Szkolenia dla partnerów MAKRO z zakresu marketingu, handlu detalicznego, prawa pracy i prawa podatkowego

  
 

  

 

Szkolenia dla kadry menedżerskiej z zakresu negocjacji  w biznesie oraz sesje z zakresu praktycznych aspektów negocacji z inwestorami

 

 

Szkolenia z negocjacji dla działau prawnego BRE Banku

 

 

  

 

  
 

 
  

 
 

Wieloaspektowy program szkoleniowy dla wyłonionych w drodze konkursu pracowników PTC obejmujący m.in. zarządzanie, ekonomię menedżerską i ZZL. Uczestnicy zapoznają się i zdobywają wiedzę o głównych trendach i kierunkach zmian na globalnym rynku teleinformatycznym.  

 

 W partnerstwie z władzami Warszawy w styczniu 2012r został zainicjowany projekt Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, który wychodzi naprzeciw potrzebom w zakresie współpracy z przedsiębiorcami na szczeblu dzielnicy. Na obszarze Warszawy funkcjonuje aktualnie ok. 140 tys. firm, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach działa kilka a nawet kilkanaście tysięcy podmiotów. Współpraca między przedsiębiorcami jest bardzo ograniczona bądź w ogóle nie istnieje. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie „usieciowienia” przedsiębiorców w 6 dzielnicach Warszawy (Ochota, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów, Wola), a także wdrożenia skutecznych metod i instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez organy samorządowe. 

  Stołeczne Forum Przedsiębiorczości 

 
 

Dla kadry wyższego szczebla zarządzania w firmie Medicover realizowaliśmy program studiów podyplomowych: Zarządzanie w firmie medycznej”. Celem studiów było dostarczenie słuchaczom wiedzy z dziedziny zarządzania, analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, marketingu, finansów, wartości jakości w usługach i różnych aspektów prawa. Studenci programu pisali wewnętrzne projekty doradcze usprawniające działanie organizacji.

 
Program rozwojowy dla Zarządu i dyrektorów wyższego szczebla