Zespół ds. badań międzynarodowych 

Ważną częścią działalności Center of Excellence Akademii Leona Kozmińskiego jest współpraca z zagranicą, która odbywa się poprzez realizowanie międzynarodowych projektów badawczych. Naszymi liderami którzy od wielu lat zajmują się wzbogacaniem osiągnięć z zakresu badań międzynarodowych są:

Profesor nauk ekonomicznych,Wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003. Autor książek i artykułów z dziedziny ekonomii, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury oraz Rady Naukowej Fundacji Europejskich Studiów Postępowych. 
 
Od 2000 r Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji - TIGER, w Akademii Leona Koźmińskiego
 
Autor i redaktor 40 książek oraz ponad 400 naukowych artykułów i referatów opublikowanych w 25 językach (w tym ponad 160 po angielsku)

Projekty międzynarodowe:

  •  "Challenges for Europe in the Word of 2025" -  2009.10.01–2012.09.30

 

   

 prof. Grzegorz W. Kołodko 

prof. Tadeusz Tyszka

Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii ekonomicznej. Zajmuje się psychologicznymi aspektami teorii decyzji. 

Od 2004 r kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego. 


Autor wielu książek z dziedziny teorii decyzji, psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich i zarządzania ryzykiem, m.in. Psychologia zachowań konsumenckich; Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko; Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. 

V-ce Dyrektor Centrum Etyki Biznesu, wykładowca etyki i odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA. Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. edukacji na rzecz odpowiedzialnego zarządzania (PRME). Uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych dotyczących odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów. Doradca w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu. Współorganizował pierwszy formalny dialog z interesariuszami w Polsce (2001), wdrażał pierwszą strategię CSR (2002), opracował pierwszy firmowy Raport CSR (2003). Współzałożyciel Centrum Etyki Biznesu (1999), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Global Compact Polska (2001), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003-2007), doradca UNDP (od 2006).  

 

Uczestniczył m.in. w następujących międzynarodowych projektach naukowych:    

  • European platform for excellence in CSR research (2004 – 2007)
  • Wzmacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu w nowych krajach członkowskich UE i krajach kandydujących do UE jako narzędzie konkurencyjności i spójności społecznej UE
  • Wkład biznesu w realizację Milenijnych Celów Rozwojowych
  • Określenie polityki społecznej odpowiedzialności w Europie, Ameryce, Azji i Afryce 
  • Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
  • Growing Inclusive Markets for EE and CIS
  • Internal Dimensions of Corporate Responsibility
  • Impact Measurement and Performance Analysis of CSR, IMPACT

 

   

 dr Bolesław Rok