Badania międzynarodowe - Projekty zrealizowane 

OPIS PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH 

Z satysfakcją przedstawiamy projekty zrealizowane. 

Różnorodne tematycznie dają możliwość zapoznania się z obszarami realizowanych przedsięwzięć.

 

Inequality: Mechanisms, Effects, Policies

Koordynator University of Rome La Sapienza

Wykonawca Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Wartość projektu 99000 euro

Okres realizacji 1.04.2006 - 30.09.2008 

Cele

 • Zbadanie mechanizmów powstawania nierówności dochodowych, ocena ich skutków i przedłożenie propozycji dla odpowiednich modyfikacji polityki gospodarczej.
Legalisation of Public Documents between EU Member States

Koordynator British Institute of International and Comparative Law

Wykonawca Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Administracji i Nauk Prawnych

Okres realizacji 08.2006  -05.2007 

Cele

 • opisanie przyczyn powyższych trudności oraz możliwości uproszczenia lub zniesienia obowiązującej procedury
Next Steps in Developing Information Society Services in the New Member States: the Case of eLearning

Koordynator  ICEG European Center

Wykonawca Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Okres realizacji  18.04.2006- 2007

 

Cele 

 • analiza stopnia rozwoju nowoczesnych form kształcenia, które oparte były o wykorzystanie internetu w procesie uczenia się, a także opisanie stanu obecnego w tej dziedzinie oraz wskazanie głównych kierunków rozwoju eLearningu w najbliższych latach.
Online Distance Learning Module in European Union Basic Law Education

Koordynator Turkish Law Instytut

Wykonawca Katedra Prawa Cywilnego, kierownik projektu

Wartość projektu 40 297,00 euro

Okres realizacji 01.10.2006 – 30.09.2008

Cele

 • stworzenie internetowego modułu nauki na odległość w zakresie podstaw Unii Europejskiej.
Broadband Coverage in Europe. The case of Poland

Koordynator IDATE Francja, Wykonawcy - WSPiZ, ICEG European Center

Wykonawca ALK, Centrum Transformacji Integracji i Globalizacji TIGER

Wartość projektu 4 500,00 euro

Okres realizacji 21.02.2007 – 21.09.2007

Cele

 • uzbieranie szczegółowych danych na temat dostępności do Internetu szerokopasmowego w Polsce, w tym w podziale na regiony
Next Steps in Developing Information Society Services in the New Member States: the Case of eGovernment/eHealth

Koordynator ICEG European Center

Wykonawca ALK, Centrum Badawcze TIGER

Wartość projektu 2 000,00 euro

Okres realizacji 21.02.2007 – 21.07.2007 

Cele

 • analiza stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w administracji rządowej oraz w systemie ochrony zdrowia
Development of BSc(Hons) Accounting and Finance Degree of the University of Montenegro

Koordynator University of Lubljana

Partnerzy  ALK, University of Greenwich, Business School LAKEM oraz University of Montenegro

Wartość projektu 299 240,00 euro

Okres realizacji 01.11.2007-31.10.2009

Cele

 • opracowanie programu dyplomowego Bachelor of Science w zakresie Rachunkowość i Finanse dla Uniwersytetu Czarnogórskiego zgodnie z wymogami organizacji ACCA

 

Profiling CSR-Policies in Europe, America, Asia and Africa

Koordynator Bertelsmann Stiftung

Wykonawca  ALK, Centrum Etyki Biznesu

Okres realizacji 10.04.2007-30.10.2007

Cele

 • Program był wspólnym przedsięwzięciem GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), the Bertelsmann Foundation oraz the Institute for Development and Peace (INEF), w którym uczestniczyła grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli ponad 20 krajów.

 

Overview of International eBusiness Development

Koordynator  Empirica, Gesellschaft für Kommunikations – und Technologieforschung

Wykonawca  ALK, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i GlobalizacjiTIGER

Okres realizacji 02.2007 – 09. 2007 

Cele

 • analiza polityki rządu oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie promocji eBiznesu wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz zidentyfikowanie i wymiana dobrych praktyk w oparciu o doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej. 
Introduction to CSR-Poland

Koordynator  Empirica, Gesellschaft für Kommunikations – und Technologieforschung

Wykonawca  ALK, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i GlobalizacjiTIGER

Okres realizacji realizacja w 2007 roku

Cele

 • analiza polityki rządu oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie promocji eBiznesu wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz zidentyfikowanie i wymiana dobrych praktyk w oparciu o doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej. 
The Perspectives of the Europeaization of the Law of Succession

Koordynator ALK, Katedra Prawa Cywilnego

Partnerzy  Vilnius University (Lithuania) , School of Business Administration TURIBA (Latvia)

Wartość projektu 149 084,00 euro

Okres realizacji 17.12.2008 – 16.03.2010

Cele:

 • Celem było przyczynienie się do utworzenia europejskiego obszaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, opartego na wzajemnym uznawaniu dziedziczenia i testamentów i promowanie eliminacji przeszkód dobrego funkcjonowania transgranicznych postępowań cywilnych w państwach członkowskich.
Best Corporate Responsibility Performers in Central and Eastern Europe

Koordynator Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu 

Partnerzy  Partnerzy - CEU Business School w Budapeszcie, Centre for Corporate Citizenship Ukraine oraz Graduate School of Management, St Petersburg State University

Wartość projektu 50 000,00 euro 

Okres realizacji 01.08.2009 – 31.07.2010 

Cele

 • stworzenie rankingu i opisu największych przedsiębiorstw z Polski, Rosji, Węgier i Ukrainy, które wdrażają standardy odpowiedzialności korporacyjnej (CR - Corporate Responsibility), a dalej integracja tych przedsiębiorstw z innymi systemami zarządzania. Na podstawie rankingu zostało wybranych 8 przedsiębiorstw, po 2 z każdego z uczestniczących krajów, które zostały opisane następnie w postaci kazusów edukacyjnych.