Impact Measurement and Performance Analysis of CSR 

Projekt realizowany jest przez Akademię Leona Koźmińskiego w partnerstwie z 16 ośrodkami badawczymi, m.in. ALK, Copenhagen Business School, Vienna University of Economics and Business, Helsinki School of Economics, Central European University Business School, Nottingham University Business School, IESE I INSEAD

 

Cele 

  • przeprowadzenie trzyletnich badań dotyczących oceny i pomiaru społecznych, ekologicznych i ekonomicznych efektów wprowadzania i realizowania strategii oraz praktyk w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR). 

Termin realizacji 01.03.2010 – 28.02.2013

Koordynator Öko-Institut e.V. oraz EABIS

Wykonawca Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu

Wartość projektu 3 331 135,00 euro

Kwota dofinansowania 2 599 940,00 euro