Badania krajowe - przetargi i UE 

Aktualności

Brak wyników do pokazania

Od wielu lat z powodzeniem wykonujemy wieloaspektowe badania na zlecenie, bierzemy udział w przetargach oraz pozyskujemy środki europejskie na ich realizację. Głównym celem prowadzonych przez nas badań jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji różnym interesariuszom – aktorom życia społeczno-gospodarczego w Polsce. 

Najliczniejsze doświadczenie badawcze zdobyliśmy w obszarach:  rozwoju regionalnego, kompetencji i wartości potencjału zasobów ludzkich organizacji, potencjału instytucjonalnego gromadzonego przez organizacje, projektów w zakresie zasadności i efektywności zaplanowanych działań. 

Prowadząc badania typu forsight, forecast oraz badania ewaluacyjne dostarczamy wiedzy i narzędzi  m.in. w zakresie rozwóju edukacji, metod kształcenia i dostosowywania programów wspierających wzrost kwalifikacji zawodowych i potencjału pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą.