ALK Project Management Path

Project Management Path

 

Kompleksowe podejście do zarządzania projektami w Koźmińskim

Świadomość roli i ważności podejścia projektowego w firmach i organizacjach jest coraz większa. Jednak żeby wdrożenie pracy projektowej faktycznie wpływało na zwiększenie efektywności działania firmy, myśleniem projektowym warto objąć całą organizację.

Akademia Leona Koźmińskiego kompleksowo podchodzi do potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych w firmie w obszarze zarządzania projektami. Podejmowane działania we współpracy z organizacjami, koncentrują się na:

 • Analizie potrzeb w obszarze zarządzania projektami w firmie - wnikliwej, rzetelnej, przeprowadzonej na bazie rozmów z osobami z kluczowych działów w organizacji. Celem analizy jest poznanie sytuacji projektowej w organizacji, rodzaju i ilości realizowanych projektów, głównych problemów z jakimi spotykają się kierownicy projektów, etc.
 • Raporcie z wnioskami z wywiadów oraz propozycją konkretnych działań: doradczych, pilotażowych, edukacyjnych i szkoleniowych, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie niezbędne działy i osoby w organizacji.
 • Przygotowaniu programu rozwojowego, realizującego wcześniej zdiagnozowane potrzeby edukacyjne organizacji, na który składają się indywidualnie przygotowane programy studiów podyplomowych, szkoleń i warsztatów.
 • Realizacji wszystkich zaplanowanych działań szkoleniowych i edukacyjnych.
 • Przeprowadzeniu ankiet satysfakcji wśród uczestników zrealizowanego programu rozwojowego.

Korzyści dla firmy z realizacji programu rozwojowego:

 • Współtworzenie i wpływ na kształt i treść programu rozwojowego
 • Praca z trenerami i wykładowcami z uwzględnieniem specyfiki działalności i prowadzonych projektów
 • Zwiększenie świadomości pracowników w kluczowych dla firmy obszarach zmian
 • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników programów rozwojowych, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń
 • Wywołanie, wdrożenie i utrzymanie trwałych, pozytywnych zmian w organizacji
 • Zdobycie przez uczestników certyfikatów i dyplomów uwiarygodnionych przez najważniejsze akredytacje międzynarodowe w zakresie jakości kształcenia menedżerów

Jakie obszary z zarządzania projektami najczęściej obejmują programy rozwojowe?

 • Budowanie kultury projektowej w organizacjach i przygotowanie pracowników do pełnienia roli kierowników projektów i członków zespołów projektowych
 • Doskonalenie kultury projektowej w organizacjach realizujących projekty, przygotowanie do zarządzania portfelem projektów i programami w powiązaniu ze strategią organizacji
 • Doskonalenie kompetencji Project Managerów w zakresie zarządzania zespołem projektowym
 • Zarządzanie zmianą w organizacji z uwzględnieniem roli CMO (Change Management Office)
 • Transformacja organizacji – Management 3.0 i zwinne techniki zarządzania projektami i organizacją
 • Doskonałość w zarządzaniu projektami – wewnętrzna ocena projektów zgodnie z modelem IPMA Project Excellence

Akademia Leona Koźmińskiego jest gotowa do podjęcia współpracy z firmami przy realizacji programów rozwojowych. Nasi wykładowcy i trenerzy poza pracą dydaktyczno-naukową posiadają duże doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych.

Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów opartych na nowoczesnej metodologii pracy z grupą, wykorzystującej skuteczne techniki kształtujące postawy, rozwijające kompetencje i doskonalące umiejętności. Doświadczenie trenerów gwarantuje uczestnikom:

 • Wysoką dynamikę szkolenia
 • Interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • Żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie
 • Charakter warsztatowy i twórczy

NAUKA W PRAKTYCE – 70%

Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez działanie, czyli kiedy:

 • Jesteś częścią projektu lub grupy roboczej.
 • Jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za jakieś zadanie.
 • Jesteś oddelegowany do innego zadania.
 • Powierzono nam ambitne zadanie.

NAUKA OD INNYCH – 20%

Również wymiana doświadczeń to świetna okazja do rozwoju. Coaching, mentoring, czy regularna informacja zwrotna to elementy, których nie może zabraknąć jeśli chcemy rzeczywiście się czegoś nowego nauczyć.

FORMALNA EDUKACJA - 10%

Nie możemy też zapomnieć o formalnej edukacji - warsztaty, szkolenia, książki czy artykuły to świetna okazja do uporządkować czy nabycia nowej wiedzy i umiejętności. Ma to jednak sens wyłącznie jak to czego się nauczyliśmy zastosujemy w praktyce.

Zostań Project Managerem!

„Zostań Project Managerem!” - wybierz studia podyplomowe i warsztaty, jeśli marzysz o zarządzaniu projektami, chcesz zostać kierownikiem projektów lub członkiem zespołów projektowych, a nie masz jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym obszarze.

Dla doświadczonych Project Managerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje

„Doskonalenie kompetencji w zarządzaniu projektami” – skorzystaj z warsztatów, studiów podyplomowych oraz intensywnego programu zarządzania projektami, jeśli posiadasz podstawową wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami.   

Dla branży IT i osób zainteresowanych zwinnymi technikami zarządzania

„Zwinne techniki zarządzania projektami” – poznaj nowe trendy i narzędzia w zarządzaniu projektami.

Polecane programy

Advanced Project Management Program (APMP)  zaawansowany 10-dniowy program z zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, skierowany do kadry zarządzającej, menedżerów, osób zarządzających złożonymi projektami, programami i portfelami. Zakończony międzynarodową certyfikacją IPMA poziom C, poziom B lub poziom A. (podlinkowanie do programu)

Praktyczne zarządzania ryzykiem w projektach  warsztaty dedykowane dyrektorom programów, kierownikom projektów, członkom zespołów projektowych oraz kadrze menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla. (2 dni)

Strategiczne podejście do projektów HR  uzasadnienie biznesowe i istota projektów HR w organizacji – celem warsztatu jest  zrozumienie jak projekty HR zmieniają realia biznesowe organizacji, wpływają na jej wyniki i budują autorytet funkcji HR w oczach zarządu i pracowników. (2 dni)

Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami  dedykowane osobom, które chcą zmienić swoje nastawienie do finansów w projektach, zrozumieć je i w pełni wykorzystywać potencjał analizy finansowej. (2 dni)

Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy  warsztaty dla menedżerów, osób które odpowiadają za realizację strategii i rozwój przedsiębiorstwa lub poprawę efektywności biznesowej w wybranym obszarze. Warsztaty pozwolą zrozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego zarządzania portfelem projektów i sprawnego konstruowania programów. (2 dni)

Nowoczesne przywództwo 3.0 i zwinne organizacje polecane osobom, które chcą skutecznie wdrażać nowoczesne i praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania sobą, zespołem i całą firmą, oparte o filozofię Management 3.0 i zwinność. (2 x 2 dni)

Six Sigma Champion/Sponsor Training. Zarządzanie projektami w programie Six Sigma  warsztaty pokażą szerszą perspektywę zarządzania projektami i usprawniania biznesu, uzupełnioną o podejście DMAIC i doświadczenia ponad 30 lat funkcjonowania programu Six Sigma. (2 dni)