Akademia Negocjacji

Akademia negocjacji

Akademia Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie

 

O Akademii

Witam serdecznie,

Od wielu lat uczestnicy szkoleń i zajęć na studiach MBA prosili mnie o uruchomienie dłuższego cyklu szkoleń, które spowodują, że uczestnik dokona znaczącej zmiany w rozumieniu nie tylko, CO? działa, ale również DLACZEGO? działa i JAK? to zastosować podczas negocjacji. Poniżej znajdziecie moje przemyślenia i propozycje na ten temat. Na początek w ramach „Akademii negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie” proponuję:

 • cztery dwudniowe moduły podstawowe
 • oraz dodatkowe moduły tematyczne, które będą zawierały m.in. takie kursy: "Prezentacje biznesowe, które sprzedają", oraz w przyszłości "Negocjacje i komunikację międzykulturową".

Każdy moduł może być przez Was potraktowany jako oddzielny kurs, jednak ułożyłem je według określonej logiki, która powoduje, że przejście przez całość da znaczące zrozumienie i umiejętności.

Nikolay Kirov Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju – Koźminski Executive Business School – Akademia Leona Koźmińskiego Partner i Członek Zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.

Akademia negocjacji

Celem Akademii jest zbudowanie u umiejętności prowadzenia bardziej elastycznych negocjacji, przyczyniających się do zdobywania nowych klientów i wzrost satysfakcji obecnych klientów, dające w efekcie wyższe kontrakty i lojalnych stałych klientów.  Zdobędziecie umiejętność argumentowania i obrony swoich interesów. Zobaczycie wszystkie elementy Harvardzkiego podejścia do procesu negocjacji, dzięki którym będziecie mogli sami ocenić, czy macie do czynienia z potencjalnym partnerem w biznesie czy też tracimy swój czas. Zdobędziecie też najnowszą wiedzę i umiejętności o tym, jak usprawnić budowanie relacji z partnerami i kreować wartość dodaną w biznesie.

Gwarantuję też sporą dozę inspiracji, uruchomienie autorefleksji, zmianę przekonań co do postrzegania swojej pozycji podczas rozmów biznesowych oraz wynikających z nich zachowań negocjacyjnych. Całość Akademii jest prowadzona warsztatowo w oparciu o rozgrywanie gier symulacyjnych i pracę zespołową, omawianie wyników oraz zachowań, które do tych wyników doprowadziły. Warsztaty są prowadzone w różnych formach: od dwuosobowych gier negocjacyjnych na pierwszych kursach do sześcioosobowych gier w module z negocjacji zespołowych i wielostronnych. Do części wniosków założonych w celach uczestnicy dochodzą sami, pozostałe wnioski są pokazywane podczas omówienia warsztatów. Dodatkowe efekty z uczestnictwa: uruchomienie autorefleksji, odświeżenie wiedzy i umiejętności dotyczących procesu negocjacji, zmiana zachowań i postrzegania swojej pozycji podczas rozmów biznesowych, lepsze poznanie siebie oraz swoich partnerów w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS®.

Bigmanwithipad

NEGOCJACJE - PRZYGOTOWANIE, ARGUMENTOWANIE, PRZEKONYWANIE  

ZAREJESTRUJ SIĘ NA MODUŁ I NAJBLIŻSZE TERMIN: 12-13.06.2023

Negocjacje to najszybszy sposób zarabiania pieniędzy lub tracenia pieniędzy. W ciągu jednej godziny prawidłowo prowadzanych negocjacji i dobrych umiejętności negocjacyjnych zarabiamy dodatkowych kilka procent w transakcji w przeciwnym wypadku ich nie zarabiamy. Te kilka procent czasami to kilka milionów!

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

BUDOWANIE ZESPOŁU I RELACJI Z PARTNERAMI W BIZNESIE - NEUROWSPÓŁPRACA W OPARCIU O STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA MODUŁ II NAJBLIŻSZY TERMIN: 13-14.11.2023

 • Jak często zależy Ci aby szybko i efektywnie porozumieć się w zespole bądź z partnerem w biznesie?
 • Jak często odczuwasz frustrację podczas współpracy z innymi?
 • A może wynik Twojej pracy jest uzależniony od współpracy z innymi?

Czy wiesz, że 85%  członków zespołów doświadcza konfliktów ze współpracownikami? Średnio na konflikty w pracy tracimy 2,8 godziny tygodniowo, a w efekcie nieodpowiedniej komunikacji spada efektywność pracy i trudniej osiągnąć zamierzone cele organizacyjne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać zespół, korzystać z potencjału i talentów jego członków a także poprawić jakość Twojej pracy weź udział w szkoleniu na temat neurowspółpracy. Podczas szkolenia poznasz style myślenia, które determinują podejmowane przez Ciebie i Twoich partnerów decyzje. W trakcie ćwiczeń doświadczysz, jak różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych projektach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI w trudnych sytuacjach biznesowych. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA MODUŁ III

NAJBLIŻSZY TERMIN: 11-12.12.2023

 • Jak często masz wrażenie, że Twoi partnerzy są trudni, nie rozumieją Ciebie i pomimo wielokrotnego powtarzania nadal nie osiągasz zamierzonego celu?
 • A może zdarza Ci się czuć bezradność jeżeli po raz kolejny sprawy toczą się niezgodnie z ustaleniami? 
 • Czy kiedyś zadawałeś sobie pytanie co mogłeś zrobić inaczej, gdybyś nie poniosły Cię emocje?

Badania Duke University wskazują, że ponad 40% działań podejmowanych przez ludzi są ich nieświadomymi decyzjami, nawykami. Czy wiesz, które z Twoich nawyków decydują o sukcesie w negocjacjach? Podczas szkolenia nauczymy Cię różnych narzędzi, które pozwalają zrozumieć praprzyczynę naszych przekonań w życiu prywatnym i biznesowym. Pokażemy, jak dać sobie radę w trudnych sytuacjach biznesowych wykorzystując psychologię negocjacji. Innymi słowy dowiesz się jak  zachowania, nawyki, przekonania i wartości determinują sposób i efekty prowadzonych negocjacji oraz Twoją produktywność.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

NEGOCJACJE - projektowe, zespołowe, wielostronne ZAREJESTRUJ SIĘ NA MODUŁ IV

NAJBLIŻSZY TERMIN: 26-27.06.2023

Celem kursu jest zgłębienie kluczowych koncepcji i umiejętności, które pozwalają nam tworzyć i zawłaszczać wartość w negocjacjach oraz pokazanie jak radzić sobie z trudnościami, gdy:

 • prowadzimy projekty w których jest wielu interesariuszy;
 • bierzemy udział w negocjacjach, gdzie uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe;
 • musimy zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – między firmami i w ramach firmy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

INWESTYCJA W TWÓJ ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJOWANIA, BUDOWANIA RELACJI I KREOWANIA WARTOŚCI DODANEJ W BIZNESIE

CENA AKADEMII NEGOCJACJI ( 4 moduły)

 • 11 900 zł netto (+23% VAT) przy jednorazowej płatności za cały program składający się z 4 modułów
 • 13 800 zł netto (+23%VAT) - możliwość płatności w czterech częściach, po 3450 zł netto (+23% VAT) za moduł
 • 3450 zł netto (+23% VAT) za jeden moduł

Dla osób, które wykupią całą Akademię ( 4 moduły - 11 900 zł ) cena piątego, dodatkowego modułu - Prezentacje biznesowe, które sprzedają, wynosi 3 000 zł netto ( +23% VAT) a nie 3 450 zł ( +23% VAT).

RABATY:

 • 20% przy zgłoszeniu od 20 uczestników wzwyż,
 • 15% rabatu od 10 do 19 uczestników,
 • 5% przy wspólnym zgłoszeniu grupy od 5 do 9 osób.

Aby uzyskać ten rabat, po rejestracji uczestników prosimy o e-mail na adres malgosiao@kozminski.edu.pl z listą imion i nazwisk zgłoszonych osób.

PREZENTACJE BIZNESOWE, KTÓRE SPRZEDAJĄ

NAJBLIŻSZY TERMIN: 7-8.11.2023

ZAREJESTRUJ SIĘ NA MODUŁ V NAJBLIŻSZY TERMIN:  IV kwartał 2023 r Celem szkolenia jest przygotowanie Ciebie do opracowania i przeprowadzenia efektywnej prezentacji handlowej. Efektywna prezentacja to taka, po której publiczność jest zadowolona, a prezenter osiąga zakładany cel. 

CZYTAJ WIĘCEJ

DLACZEGO Z NAMI? Specjalizujemy się w programach szkoleniowych dotyczących rozwoju umiejętności miękkich, w tym: neurowspółpracy i komunikacji, negocjacji w biznesie, negocjacji i budowania relacji z partnerami, negocjacji strategicznych i międzynarodowych, negocjacji i technik sprzedaży, rozwiązywania konfliktów.

PODWÓJNY CERTFIKAT Uczestnicy otrzymują podwójny certyfikat sygnowany przez: firmę Kirov Strategic Negotiators osadzoną w praktyce oraz Akademię Leona Koźmińskiego- uczelnie liczącą się w Polsce i na rynku zagranicznym, posiadającą najważniejsze międzynarodowe akredytacje. Dzięki temu gwarantujemy Wam, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzona w praktyce.

NASI TRENERZY W odróżnieniu od większości firm szkoleniowych nasi trenerzy mają głęboką wiedzę naukową, sami prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej dziedziny zarządzania. Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć, DLACZEGO? powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie, DLACZEGO? coś działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej podczas swojej pracy i w kontaktach z innymi ludźmi. Poza pracą dydaktyczno- naukową nasi trenerzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej, aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach, ilustrując przykładami z życia.

UCZELNIA W Akademii Leona Koźmińskiego kształcimy przedsiębiorców i menedżerów wyższego i średniego szczebla dla instytucji i korporacji krajowych i międzynarodowych. Prowadzone przez nas projekty rozwojowe poszerzają i rozwijają umiejętności pracowników. Każdy program rozwojowy uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i preferencje organizacji zamawiającej.  Naszymi klientami są największe firmy z branż: motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wydawniczej oraz instytucje administracji publicznej.

 • AXA,
 • Agencją Rozwoju Przemysłu,
 • BRE Bank,
 • BGŻ Paribas,
 • CCC,
 • PKN ORLEN,
 • PGNiG,
 • Fiat,
 • Kongsberg Automotive,
 • Medicover,
 • Makro,
 • Mercedes,
 • Renault,
 • ORANGE,
 • ORLEN Upstream,
 • PTC T-Mobile,
 • PZU S.A.,
 • PKO BP,
 • PRUDENTIAL,
 • Union Investment,
 • STOCK,Vattenfall,
 • VW BANK

SYLWETKI TRENERÓW

Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

- negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

- przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

- rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

- negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

- zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem. 

Instruktor Calligraphy Health System - Calligraphy Yoga - odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. 

Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5. 

Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski CAMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidualne potrzeby organizacji.  

Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl 

Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. 

Jest partnerem i członkiem zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody "Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma "Personel i Zarządzanie".

Dyrektor Kozminski MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej - wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe" oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju - Kozminski Executive Business School - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego.  

Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. 

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

Nadejda Kirova

Trener, coach, manager i przedsiębiorca z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. 
Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, stosujący w swojej praktyce m.in. kwestionariusz FRIS. 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. 
Łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia oraz uczenia się, prowadząc warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  
Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Mówca konferencyjny. Współwłaściciel i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.  
Pełniła funkcje menedżerskie w firmach z branży reklamowej, szkoleniowej, turystycznej oraz przemysłu ciężkiego. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwie fundacje. W chwili obecnej jest członkiem zarządu w firmach Bulcom i Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”. 

mgr Iwona Bobrowska-Budny

Doświadczony trener, certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz menedżer i partner  biznesowy w obszarze HR. W swojej praktyce zawodowej stosuje m.in. kwestionariusz FRIS.  

Magister socjologii o specjalizacji zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe, MBA i Kozminski Advanced Management Program) oraz partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Fundacji Liderek Biznesu, wspierającej kobiety na rynku pracy. 
Ma ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – jako menedżer lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assessment/Development Center oraz za pomocą wywiadów rozwojowych na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Zarządzała również działami kadr i płac. 
 Przygotowywała i prowadziła szkolenia/warsztaty m.in. dla: AXA Polska, Skoda, VW Bank, Stock, Bank BGŻ, AVEEX, EDF Energia,  ORANGE–TelTech, KGHM Polska Miedź, PESA Bydgoszcz, EDF Energia, Kongsberg Automotive, KROSS, NEINVER, Najwyższa Izba Kontroli, Lasy Państwowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poczta Polska, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, dyrektorzy generalni administracji państwowej. 

Mgr Maciej Madziński
dr Maciej Madziński

Praktyk zarządzania współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym. Mentor przyszłych liderów. Trener, wykładowca akademicki, konsultant.
Prowadzi wykłady, warsztaty i strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych oraz szkolenia.
Wspiera również firmy zakresie budowy strategii i transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo.
Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonat zarządzania strategicznego, realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz efektywności osobistej. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości zatytułowaną: Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach.
W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK i odpowiada za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządza portfelami projektów i koordynuje kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wykładowcą w Kozminski Executive Business School oraz członkiem rady nadzorczej w ESCOLA S.A.
W codziennej praktyce dydaktycznej i doradczej specjalizuje się w programach z obszarów:

• Strategii i jej skutecznej realizacji w organizacji;
• Zarządzania projektami - w tym strategicznego zarządzania projektami;
• Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów;
• Zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej.

W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – szkolił lub doradzał między innymi w: Najwyższej Izbie Kontroli, Poczcie Polskiej, Stock Polska, Jerónimo Martins, Janssen-Cilag Polska, Lasach Państwowych,
Kongsberg Automotive, MyGiftDna.pl, PESA Bydgoszcz, Teltech, PCG Academia, EkoEnergia Polska, KROSS, Adamed Pharma S.A, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, Womak Holding, Novdom, ATUS GROUP, Otis i innych.

W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy i możliwości. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości
w komisjach projektów realizowanych przez młodzież. Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), uwielbia również długie wędrówki górskie, długie wycieczki rowerowe i szybsze bieganie miejskie.

 

mgr inż. Jacek Chmielecki

Przez ostatnie 20 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych firmach branży IT w jednych z najbardziej innowacyjnych firm na świecie: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google, Juniper, pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami sprzedaży, telesprzedaży, kanałem sprzedaży pośredniej przez partnerów, działem obsługi klientów. Jest autorem strategii rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach. Obecnie jest również trenerem i konsultantem oraz mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Wykładowca na studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przywództwa,  budowania zespołów, komunikacji, zarządzania zmianą, prezentacji biznesowych, obsługi klienta, rekrutacji, sprzedaży. Prowadzi wykłady na studiach MBA i Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu: przywództwa, prezentacji biznesowych, profesjonalnego networkingu biznesowego. Trenował przedsiębiorców dla sieci franczyzowych. Występował jako prelegent podczas Kongresów Sprzedaży i Obsługi Klienta, Przywództwa, konferencji dla Start-Upów, InfoShare, Festiwalu INSPIRACJI i wielu innych. Występował na jednej scenie między innymi z następującymi mówcami: prof. Robert Cialdini, gen. Roman Polko, Jakub B. Bączek, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool, Dariusz Milczarek, Łukasz Jakóbiak, Grzegorz Turniak, Adela Warać, Tomasz Kamel i inni, przemawiając do publiczności 1000-osobowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (zrzesza tylko 35 członków). Konsultował biznesowo organizacje małe, średnie i wielomilionowe, koncentrując się na osiąganiu przez te organizacje ustalonych rezultatów. Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla firm i klientów indywidualnych z zakresu komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji oraz autorskie szkolenie: "Jak odnieść sukces w pracy na etacie”. Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w projekty biznesowe. Ma dyplom magistra brytyjskiego Uniwersytetu De Montfort oraz Politechniki Łódzkiej, jak również tytuł MBA Thames Valley University. Ukończył studia Psychologia w Biznesie oraz Zarządzanie i Marketing. 

 

Zapraszamy do kontaktu

Małgorzata Oświata
Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju
Małgorzata Oświata