Oddolne innowacje społeczno-technologiczne w energetyce: przypadek klastrów energii

Oddolne innowacje społeczno-technologiczne w energetyce: przypadek klastrów energii

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr Agata Stasik
Kwota dofinansowania
Koszty
287 875 PLN
Czas trwania
22.07.2019 - 21.07.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Transformacja energetyczna, a więc stopniowa rezygnacja ze źródeł energii zasilanych paliwami kopalnymi na rzecz źródeł odnawialnych, to proces który już się rozpoczął i pozostanie ważnym wyzwaniem na kolejne dekady. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami, dochodzi do niej również w Polsce. Badanie włącza się dyskusje o oddolnych innowacjach, dostarczając dogłębnej analizy polskich klastrów energii: bardzo różnorodnych, powstających lokalnie inicjatyw które mają za zadanie wytwarzanie i dystrybucją energii pochodzącej z różnych źródeł odnawialnych. Opis polskich klastrów będzie się opierał zarówno na pogłębionych studiach przypadków, jak i na badaniu sondażowym przeprowadzonym na uczestnikach klastrów. Ponadto, do teorii systemowych transformacji wprowadzone będzie pojęcie wyobrażonych przyszłości, podkreślające rolę oczekiwań w decyzjach inwestycyjnych Wpływ rezultatów:

Wpływ rezultatów

Projekt przyczyni się do zrozumienia, dlaczego mechanizmy samokontroli często zawodzą i ludzie dokonują impulsywnych wyborów. Możliwe jest też, że wyniki projektu mogą zostać wykorzystane w przyszłości do opracowania nowych, bardziej skutecznych strategii, czy interwencji behawioralnych, wspomagających samokontrolę impulsów w jedzeniu. Pomóc to może w walce z nadwagą oraz w prewencji otyłości i innych chorób cywilizacyjnych tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy nowotwory.

 

dr Agata Stasik

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych, praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.