Wydawnictwo 

Aktualności  

 • 29.07.2020

  Zapraszamy na spotkanie online dla kandydatów na studia II stopnia zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa: dla właścicieli i sukcesorów. Poprowadzą je studenci i absolwenci tego kierunku.

  więcej

 • 24.07.2020

  "Financial Times" opublikował listę "Summer Books of 2020: Economics". Znalazła się w niej książka prof. Grzegorza W. Kołodko, "China and the Future of Globalization: The Political Economy of China’s Rise".

  więcej

 • 23.07.2020

  Gustavson School of Business na University of Victoria w Kanadzie uruchamia nowy program online wspólnie z naszą Akademią. Poprzez Collaborative Online International Learning (COIL) studenci obu uczelni stworzą międzynarodową platformę współpracy.

  więcej

Archiwum publikacji 

NARZĘDZIOWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA.

Witold T. Bielecki, 1997, format A5, ss. 60.

Autor omawia komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu oraz wybrane przypadki wspomagania decyzji w zarządzaniu.

 

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA KORPORACJAMI

Jacek A. Dytwald, 1997, format A5, ss. 144.

Książka składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych przedstawiających wyniki badań literatury (I. Przyczyny zmian w zarządzaniu korporacjami. II. Strategie korporacji. III. Kierunki rozwoju korporacji. IV. Struktury organizacyjne i V Zarządzanie ludźmi) oraz studium przypadku (firmy 3M), ilustrującego opisane wcześniej teorie.

 

PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH. STRATEGIE - AKTORZY - EFEKTY.

Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków, 1997, format A5, ss. 158 - wyczerpana.

Omówiono wyniki badań jakościowych pięciu polskich przedsiębiorstw o różnorodnym statusie własnościowym i stosunkowo wysokim zaawansowaniu procesów restrukturyzacji, które odniosły sukces (przynajmniej odzwierciedlony w świadomości ich przedstawicieli) w dostosowywaniu się do wolnego rynku i zagwarantowały sobie stabilną pozycję na tym rynku.

 

POLITYKA PIENIĘŻNA

Zbigniew Grabowski, 1999, format A5, ss. 112 - podręcznik akademicki - wyczerpany.

 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - WYZWANIEM XXI WIEKU

1997, format A5, ss. 40 - wyczerpana.

Materiały z Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (polski system szkolnictwa wyższego u progu Unii Europejskiej)

 

METODY MATEMATYCZNE

Michał Kolupa, 1996, format A5, ss. 128 - wyczerpana.

 

ZARZĄDZANIE TU i TERAZ

Andrzej K. Koźmiński, 1996, format A5, ss. 52 - wyczerpana.

 

FINANSE PUBLICZNE

Hanna Kuzińska, 1998, format A4, ss. 120.

Treścią pracy są podstawowe problemy finansów publicznych, a przede wszystkim wybrane aspekty funkcjonowania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

MIKROEKONOMIA

Alojzy Z. Nowak, Zofia Skrzypczak, 1996, format A5, ss. 212 - wyczerpana.

 

MY I ONI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI

Antoni Ożyński, 1998, format A5, ss. 64.

Książka zawiera opis studium przypadku pracy zespołowej w polskich warunkach.


THE ABC OF BUSINESS CULTURE

Monika Woytowicz-Neymann, Joanna Ciecierska, Elżbieta Jendrych, Barbara Jenike, 1996, format A5, ss. 100 - wyczerpana.

 

ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bogdan Wawrzyniak, 1996, format A5, ss. 76 - wyczerpana.

 

ZESZYTY Z CYKLU "KRYTYCZNA TEORIA ORGANIZACJI"

Zeszyt 1: Jaki kapitalizmą". Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej" i "Przedsiębiorczość intelektualna, 1997, format A5, ss. 152 - wyczerpana.

Zeszyt 2: "Nauki społeczne wobec transformacji ustrojowej - próba oceny i prognozy (seminarium zorganizowane dla uczczenia 70-lecia urodzin Profesora Andrzeja Korbońskiego), 1997, format A5, ss. 54 - wyczerpana.

Zeszyt 3: Zaufanie: podstawa relacji społecznych", "Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce" i " Ewolucja państwa opiekuńczego",1997, format A5, ss. 156 - wyczerpana.