Wydawnictwo 

Aktualności  

 • 28.10.2020

  Zachęcamy do lektury IV raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

  więcej

 • 28.10.2020

  Międzynarodowa organizacja EFMD Global nadała prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu tytuł EFMD Fellow w uznaniu za wybitny wkład w edukację menedżerską oraz wieloletnie zaangażowanie oraz wsparcie dla społeczności EFMD Global.

  więcej

 • 27.10.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego podpisuje się pod apelem w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.

  więcej

Archiwum publikacji 

NARZĘDZIOWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA.

Witold T. Bielecki, 1997, format A5, ss. 60.

Autor omawia komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu oraz wybrane przypadki wspomagania decyzji w zarządzaniu.

 

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA KORPORACJAMI

Jacek A. Dytwald, 1997, format A5, ss. 144.

Książka składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych przedstawiających wyniki badań literatury (I. Przyczyny zmian w zarządzaniu korporacjami. II. Strategie korporacji. III. Kierunki rozwoju korporacji. IV. Struktury organizacyjne i V Zarządzanie ludźmi) oraz studium przypadku (firmy 3M), ilustrującego opisane wcześniej teorie.

 

PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH. STRATEGIE - AKTORZY - EFEKTY.

Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków, 1997, format A5, ss. 158 - wyczerpana.

Omówiono wyniki badań jakościowych pięciu polskich przedsiębiorstw o różnorodnym statusie własnościowym i stosunkowo wysokim zaawansowaniu procesów restrukturyzacji, które odniosły sukces (przynajmniej odzwierciedlony w świadomości ich przedstawicieli) w dostosowywaniu się do wolnego rynku i zagwarantowały sobie stabilną pozycję na tym rynku.

 

POLITYKA PIENIĘŻNA

Zbigniew Grabowski, 1999, format A5, ss. 112 - podręcznik akademicki - wyczerpany.

 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - WYZWANIEM XXI WIEKU

1997, format A5, ss. 40 - wyczerpana.

Materiały z Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (polski system szkolnictwa wyższego u progu Unii Europejskiej)

 

METODY MATEMATYCZNE

Michał Kolupa, 1996, format A5, ss. 128 - wyczerpana.

 

ZARZĄDZANIE TU i TERAZ

Andrzej K. Koźmiński, 1996, format A5, ss. 52 - wyczerpana.

 

FINANSE PUBLICZNE

Hanna Kuzińska, 1998, format A4, ss. 120.

Treścią pracy są podstawowe problemy finansów publicznych, a przede wszystkim wybrane aspekty funkcjonowania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

MIKROEKONOMIA

Alojzy Z. Nowak, Zofia Skrzypczak, 1996, format A5, ss. 212 - wyczerpana.

 

MY I ONI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI

Antoni Ożyński, 1998, format A5, ss. 64.

Książka zawiera opis studium przypadku pracy zespołowej w polskich warunkach.


THE ABC OF BUSINESS CULTURE

Monika Woytowicz-Neymann, Joanna Ciecierska, Elżbieta Jendrych, Barbara Jenike, 1996, format A5, ss. 100 - wyczerpana.

 

ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bogdan Wawrzyniak, 1996, format A5, ss. 76 - wyczerpana.

 

ZESZYTY Z CYKLU "KRYTYCZNA TEORIA ORGANIZACJI"

Zeszyt 1: Jaki kapitalizmą". Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej" i "Przedsiębiorczość intelektualna, 1997, format A5, ss. 152 - wyczerpana.

Zeszyt 2: "Nauki społeczne wobec transformacji ustrojowej - próba oceny i prognozy (seminarium zorganizowane dla uczczenia 70-lecia urodzin Profesora Andrzeja Korbońskiego), 1997, format A5, ss. 54 - wyczerpana.

Zeszyt 3: Zaufanie: podstawa relacji społecznych", "Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce" i " Ewolucja państwa opiekuńczego",1997, format A5, ss. 156 - wyczerpana.