Wydawnictwo 

Aktualności  

 • 17.09.2020

  W związku z pandemią COVID-19, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności ALK, władze uczelni podjęły decyzję o organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w modelu mieszanym, z przewagą trybu zdalnego.

  więcej

 • 16.09.2020

  Zapraszamy na dzień otwarty online nowych studiów podyplomowych Lider innowacji. Główny cel to kształcenie umiejętności liderów i facylitatorów zespołów projektowych w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług.

  więcej

 • 15.09.2020

  Zapraszamy na wykłady online w naszej Akademii, które odbędą się w ramach XXIV Festiwalu Nauki. Jak każdego roku, przygotowaliśmy wykłady o premierowej tematyce. XXIV Festiwal Nauki w Akademii Leona Koźmińskiego trwać będzie od 21 do 23 września 2020.

  więcej

Archiwum publikacji 

NARZĘDZIOWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA.

Witold T. Bielecki, 1997, format A5, ss. 60.

Autor omawia komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu oraz wybrane przypadki wspomagania decyzji w zarządzaniu.

 

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA KORPORACJAMI

Jacek A. Dytwald, 1997, format A5, ss. 144.

Książka składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych przedstawiających wyniki badań literatury (I. Przyczyny zmian w zarządzaniu korporacjami. II. Strategie korporacji. III. Kierunki rozwoju korporacji. IV. Struktury organizacyjne i V Zarządzanie ludźmi) oraz studium przypadku (firmy 3M), ilustrującego opisane wcześniej teorie.

 

PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH. STRATEGIE - AKTORZY - EFEKTY.

Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków, 1997, format A5, ss. 158 - wyczerpana.

Omówiono wyniki badań jakościowych pięciu polskich przedsiębiorstw o różnorodnym statusie własnościowym i stosunkowo wysokim zaawansowaniu procesów restrukturyzacji, które odniosły sukces (przynajmniej odzwierciedlony w świadomości ich przedstawicieli) w dostosowywaniu się do wolnego rynku i zagwarantowały sobie stabilną pozycję na tym rynku.

 

POLITYKA PIENIĘŻNA

Zbigniew Grabowski, 1999, format A5, ss. 112 - podręcznik akademicki - wyczerpany.

 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - WYZWANIEM XXI WIEKU

1997, format A5, ss. 40 - wyczerpana.

Materiały z Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (polski system szkolnictwa wyższego u progu Unii Europejskiej)

 

METODY MATEMATYCZNE

Michał Kolupa, 1996, format A5, ss. 128 - wyczerpana.

 

ZARZĄDZANIE TU i TERAZ

Andrzej K. Koźmiński, 1996, format A5, ss. 52 - wyczerpana.

 

FINANSE PUBLICZNE

Hanna Kuzińska, 1998, format A4, ss. 120.

Treścią pracy są podstawowe problemy finansów publicznych, a przede wszystkim wybrane aspekty funkcjonowania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

MIKROEKONOMIA

Alojzy Z. Nowak, Zofia Skrzypczak, 1996, format A5, ss. 212 - wyczerpana.

 

MY I ONI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI

Antoni Ożyński, 1998, format A5, ss. 64.

Książka zawiera opis studium przypadku pracy zespołowej w polskich warunkach.


THE ABC OF BUSINESS CULTURE

Monika Woytowicz-Neymann, Joanna Ciecierska, Elżbieta Jendrych, Barbara Jenike, 1996, format A5, ss. 100 - wyczerpana.

 

ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bogdan Wawrzyniak, 1996, format A5, ss. 76 - wyczerpana.

 

ZESZYTY Z CYKLU "KRYTYCZNA TEORIA ORGANIZACJI"

Zeszyt 1: Jaki kapitalizmą". Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej" i "Przedsiębiorczość intelektualna, 1997, format A5, ss. 152 - wyczerpana.

Zeszyt 2: "Nauki społeczne wobec transformacji ustrojowej - próba oceny i prognozy (seminarium zorganizowane dla uczczenia 70-lecia urodzin Profesora Andrzeja Korbońskiego), 1997, format A5, ss. 54 - wyczerpana.

Zeszyt 3: Zaufanie: podstawa relacji społecznych", "Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce" i " Ewolucja państwa opiekuńczego",1997, format A5, ss. 156 - wyczerpana.