SANTANDER UNIVERSIDADES

 

jest jedyną w skali mikro i makro tak kompleksową i wielowymiarową współpracą świata biznesu ze światem nauki. Do grona partnerów Santander Universidades w Polsce należą uczelnie z największych ośrodków akademickich w Polsce, charakteryzujące się nie tylko dużą liczbą studentów, ale także jakością kształcenia oraz potencjałem naukowym i rozwojowym.

 

Santander Universidades został założony w Hiszpanii w celu wzmacniania zaangażowania Banco Santander – udziałowca strategicznego Banku Zachodniego WBK – w rozwój  szkolnictwa wyższego. Ideą przewodnią było przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie szkół wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa.

Nasza uczelnia od 2012 także jest partnerem Santander Universidades i jest jedną z ponad 55 polskich uczelni tworzących sieć prawie 1200 uczelni na całym świecie.

 

Program Santander Universidades, który współpracuje z uniwersytetami od prawie 20 lat, rozwijając globalną inicjatywę, pozwalającą na wyróżnianie się pośród pozostałych banków oraz instytucji finansowych na świecie. Obecnie Santander  Universidades zapewnia fundusze na nauczanie, badania naukowe, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie wiedzy i technologii, inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości,  wymianę studencką i innowację.

 

 

W Polsce Santander Universidades realizowany jest od grudnia 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Skierowany jest on do środowiska akademickiego tzn. pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów a jego celem nadrzędnym jest pomoc w rozwiązywaniu problemów polskiej nauki poprzez:

• umożliwienie rozwoju networkingu i wymiany wiedzy w ramach międzynarodowych programów rozwojowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie (Programy Globalne),

• podejmowanie inicjatyw, które zmierzają do realizacji projektów naukowych 
   i badawczych,

• wsparcie komercjalizacji wyników badań,

• wsparcie rozwoju nowych technologii, mobilności studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów,

• dostarczanie innowacyjnych rozwiązań naukowcom,

• wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród studentów

• nagrody dla studentów wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, a także staże, programy samodoskonalące, konkursy.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bzwbk.pl/santanderuniversidades oraz na dedykowanym profilu na FB https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska.