Projekty międzynarodowe: Erasmus+ Akcja2 

2014-1-NL01-KA203-001298

Market Basket Virtual Student Collaboration Model – MAB (2.0)/Beezr

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ

WIRTUALNEJ I MIĘDZYKULTUROWEJ WSPÓŁPRACY NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

 

Polska, Dania, Chorwacja, Austria, Holandia….Co łączy te kraje?

Takie pytanie zadałam niedawno studentom Akademii Leona Koźmińskiego. Wśród błyskotliwych odpowiedzi pojawiły się: litera „a” na końcu, znaczące wiele wyrażenie „nie wiem” oraz Unia Europejska.

Jak wiadomo Unia Europejska łączy obecnie 28 państw członkowskich, natomiast wspomniane kraje łączy dodatkowo niezwykły projekt „Market Basket 2.0”, realizowany w ramach programu unijnego Erasmus + przez pięć uczelni wyższych: Akademię Leona Koźmińskiego, Hogeschool van Amsterdam, Business Academy Aarhus, University of Zagreb, University of Applied Sciences BFI Vienna oraz Park Technologiczny Varazdin. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie studentom i wykładowcom współpracy w międzynarodowych, wirtualnych zespołach. Dzięki czemu przede wszystkim studenci, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z programów wymiany Erasmus, będą mogli rozwijać umiejętności dotyczące komunikacji międzykulturowej i pracy w grupie, kompetencje cyfrowe, umiejętności badawcze itp. Wykładowcy natomiast będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami,  przygotowywać wspólnie materiały dla studentów lub prowadzić wirtualne wykłady.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia oficjalnej strony projektu www.beezr.eu, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat projektu oraz założyć swoje osobiste konto i dzięki niemu nawiązywać kontakty z wykładowcami z zagranicznych uczelni.

Marta Wojtyra

Koordynator Projektu Market Basket 2.0

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości

mwojtyra@kozminski.edu.pl

 

 

O projekcie

Pięć uczelni wyższych uczestniczących w tym projekcie posiada dużą liczbę studentów niestacjonarnych. Studenci ci, tak jak również wielu studentów stacjonarnych, mają ograniczone możliwości wyjazdu na studia w ramach programu wymiany Erasmus. Niemniej jednak w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie studenci muszą rozwijać swoje zdolności w zakresie: komunikacji międzykulturowej, wykorzystania narzędzi cyfrowych, pracy zespołowej oraz prowadzenia złożonych badań i analiz. Profesjonaliści, którzy potrafią pracować efektywnie w międzynarodowych, wirtualnych, multidyscyplinarnych zespołach są coraz częściej poszukiwani przez pracodawców.

Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych jak również utworzenie otwartej dla wszystkich zainteresowanych platformy internetowej (www.beezr.eu). Kolejnym etapem będzie przetestowanie i ewaluacja powstałych materiałów oraz platformy. Na etapie testowania MAB 2.0 będzie dostępny dla studentów z różnych programów licencjackich związanych m.in. z: marketingiem, zarządzaniem projektami, IT, multimediami, zarządzaniem komunikacją marketingową i innymi. Uczelnie nienależące do konsorcjum mogą również dołączyć do projektu, co będzie sprzyjało procesowi rozpowszechniania projektu i jego rezultatów.
Inne działania jakie zostaną podjęte w celu rozprzestrzeniania rezultatów projektu to: szkolenia wykładowców oraz tzw. multiplier events skierowane do uczelni spoza konsorcjum, prezentacje projektu podczas międzynarodowych konferencji oraz publikacje w czasopismach naukowych.


Końcowym rezultatem projektu będzie dobrze opracowany i przetestowany model nauczania, w którym studenci współpracujący w wirtualnych, międzynarodowych i multidyscyplinarnych zespołach będą realizowali projekty zgłaszane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Partnerzy

   

  

                            

                 

Our partners

Kalendarz

13-14 Listopad 2014 – Pierwsze spotkanie organizacyjne w Amsterdamie (uczestnicy spotkania reprezentujący ALK: mgr inż. Marta Wojtyra – koordynator projektu, asystent naukowo-techniczny w Katedrze Przedsiębiorczości, dr Patrycja Sznajder – wykładowca odpowiedzialny w projekcie za jego ewaluację, Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki)


26-30 Styczeń 2015 – szkolenie wykładowców w Aarhus
(uczestnicy z ALK: mgr Olga Rodak – asystent w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, Żaklina Godlewska – stażysta w Katedrze Rachunkowości i Marta Wojtyra)


19 Luty 2015 – spotkanie na ALK (uczestnicy: dr Jolanta Tkaczyk, dr Marcin Awdziej z Katedry Marketingu i Randy Bundel z Hogeschool van Amsterdam)

11-12 Czerwiec 2015 - spotkanie organizacyjne w Wiedniu (uczestnicy: mgr inż. Marta Wojtyra, mgr Krzysztof Chmielewski)

Październik 2015 - Luty 2016 - Pierwszy projekt studentów uruchomiony w ramach projektu market basket na Akademii Leona Koźmińskiego (prowadzący projekt na ALK: dr Marcin Awdziej)

15-19 Luty 2016 - Szkolenie dla wykładowców w Varazdinie (Uczestnicy: dr Anna Czarczyńska, dr Anna Baczyńska, mgr Anna Winniczuk, mgr Adam Woźnicki, mgr Karolina Skorulska, dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, mgr Dmytro Osiichuk, mgr Piotr Maciąg)