Krótkie wyjazdy zagraniczne 

Poza wyjazdami w ramach wymiany, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych przedsięwzięciach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS, jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Poniżej znajdą Państwo aktualną ofertę krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK.

Solvay Summer School

Dear Students,

The Solvay Summer School intends to equip students with the state-of-the-art knowledge and tools of the general management in a European context.

Discover more about European Business Challenges through stimulating classes while enjoying the city life as a local student!

Professional challenges, interactive workshops, educational visits and much more will be waiting for you during this amazing 10 days adventure! Our summer school also offers 2 ECTS credits upon successful completion.

Every year 70 students from all around the world take part in our program and build friendships and unforgettable memories!

More information: here

Munich School of Management - New Courses in Summer Program

Dear Students,

We are happy to announce that Ludwig-Maximilians-Universität Munich is offering two courses as part of the summer program.

  1. Financial Statement Analysis and Valuation (http://www.fav-misu.de/en/content/fav_home).
  1. Machine Learning and Data Analytics in Finance and Accounting (http://www.mda-misu.de/en/content/MDA_home).