Krótkie wyjazdy zagraniczne 

Poza wyjazdami w ramach wymiany, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych przedsięwzięciach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS, jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Poniżej znajdą Państwo aktualną ofertę krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK.