Krótkie wyjazdy zagraniczne 

Poza wyjazdami w ramach wymiany, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych przedsięwzięciach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS, jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Poniżej znajdą Państwo aktualną ofertę krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK.

Solvay Summer School 2018

Dear Students,

 

Have you ever wondered what it is like to attend a summer school? The new edition of the Solvay Summer School is here! It will be held from August 17th until August 26th 2018. It is an amazing opportunity for students to learn about Entrepreneurship, Economics & Finance, Business Law and to discover the beautiful city of Brussels! 

 

The program allows students from all around the world to discover the heart of Europe, Brussels, while building up an international network. Aside from the learning experience, it is important to mention that the Solvay Summer School is organized by students for students.

 

Need more information? Check our website, Facebook page or our brand new brochure

Interested? Apply now to enjoy the early bird discount of up to €90 off and, if you are a member of partner university, you can benefit from an other €65 discount. https://solvay.us11.list-manage.com/track/click?u=1c8ca06cea48ab57e1ced9a6a&id=4c4732d2d8&e=490eff3ce5