PRO PUBLICO BONO 

Aktualności  

 • 07.08.2020

  Santander Universidades wspiera zbiórkę środków na respirator dla Szpitala Praskiego, której inicjatorką jest Fundacja Koźmińskich.

  więcej

 • 24.07.2020

  "Financial Times" opublikował listę "Summer Books of 2020: Economics". Znalazła się w niej książka prof. Grzegorza W. Kołodko, "China and the Future of Globalization: The Political Economy of China’s Rise".

  więcej

 • 23.07.2020

  Gustavson School of Business na University of Victoria w Kanadzie uruchamia nowy program online wspólnie z naszą Akademią. Poprzez Collaborative Online International Learning (COIL) studenci obu uczelni stworzą międzynarodową platformę współpracy.

  więcej

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej 

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA to kompleksowy Program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Jest on adresowany do wszystkich typów uczelni, także kierunków nieekonomicznych, gdzie potrzeby rozbudzenia aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim są największe.

Oferta wsparcia dla wykładowców i szkoleniowców obejmuje praktyczne szkolenia i doradztwo związane z uruchomieniem zajęć dydaktycznych w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej, możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie organizowanych seminariów i konferencji a także poprzez wykorzystanie dedykowanej platformy elektronicznej www.seipa.edu.pl. Ważnym obszarem współpracy są projekty aktywizujące przedsiębiorczość akademicką, dofinansowane z funduszy unijnych. Będziemy też pokazywać interesujące dokonania naszych partnerów, wykorzystujących w realizacji różnorodnych projektów doświadczenia i dobre praktyki SEIPA oraz Programu Przedsiębiorczość dla Ambitnych, przeznaczonego dla studentów zainteresowanych ambitnymi formami przedsiębiorczości. SEIPA uczestniczy we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z udziałem uczelni europejskich w ramach powstającej Europejskiej Sieci Wykładowców Przedsiębiorczości.

Program SEIPA jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Uczelnią koordynującą jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, zaś funkcję Kierownika Merytorycznego pełni dr hab. Jerzy Cieślik.

Zainteresowanych wykładowców i szkoleniowców zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o Programie można znaleźć na www.seipa.edu.pl.