PRO PUBLICO BONO 

Aktualności  

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej 

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA to kompleksowy Program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Jest on adresowany do wszystkich typów uczelni, także kierunków nieekonomicznych, gdzie potrzeby rozbudzenia aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim są największe.

Oferta wsparcia dla wykładowców i szkoleniowców obejmuje praktyczne szkolenia i doradztwo związane z uruchomieniem zajęć dydaktycznych w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej, możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie organizowanych seminariów i konferencji a także poprzez wykorzystanie dedykowanej platformy elektronicznej www.seipa.edu.pl. Ważnym obszarem współpracy są projekty aktywizujące przedsiębiorczość akademicką, dofinansowane z funduszy unijnych. Będziemy też pokazywać interesujące dokonania naszych partnerów, wykorzystujących w realizacji różnorodnych projektów doświadczenia i dobre praktyki SEIPA oraz Programu Przedsiębiorczość dla Ambitnych, przeznaczonego dla studentów zainteresowanych ambitnymi formami przedsiębiorczości. SEIPA uczestniczy we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z udziałem uczelni europejskich w ramach powstającej Europejskiej Sieci Wykładowców Przedsiębiorczości.

Program SEIPA jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Uczelnią koordynującą jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, zaś funkcję Kierownika Merytorycznego pełni dr hab. Jerzy Cieślik.

Zainteresowanych wykładowców i szkoleniowców zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o Programie można znaleźć na www.seipa.edu.pl.