Pracownicy 

Aktualności  

 • 22.01.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR) jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony 22 stycznia br. podczas World Economic Forum w Davos.

  więcej

 • 22.01.2020

  Zapraszamy na warsztaty, na których dokładnie pokażemy praktyczny charakter studiów podyplomowych Frontend Development z React – programowanie aplikacji.

  więcej

 • 21.01.2020

  Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla kandydatów na studia DATA SCIENCE połączone z merytorycznym warsztatem. Przyjdź i zobacz jak uczymy.

  więcej

ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Nr ref.: 16/BSP-NA/19
 

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, działająca w strukturze Akademii Leona Koźmińskiego, wiodącej szkole biznesu i jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w centralnej Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko Asystenta/Adiunkta/Profesora, z preferencją dla osób na wcześniejszych etapach kariery.


Obszary badawcze bezpośrednio związane z pracami MINDS to w szczególności:
•    Analiza sieci (SNA),
•    Badania społeczne na dużych zbiorach danych pierwotnych,
•    Ilościowe badania społeczności internetowych,
•    Jakościowe badania społeczności internetowych i cyfrowa humanistyka,
•    Studia nad nauką i technologią (STS) w powiązaniu z badaniami internetu.

Profil kandydata/ki:

Osoba kandydująca powinna cechować się silną orientacją naukową i doświadczeniem odpowiadającym stanowisku, o które się ubiega. Od osób ubiegających się o stanowisko Asystenta/Adiunkta oczekujemy wykształcenia z zakresu zarządzania, socjologii, ekonometrii, data science lub antropologii. Od osób ubiegających się o stanowisko Adiunkta oczekujemy udokumentowanego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasopismach z listy JCR oraz w wiodących wydawnictwach akademickich, a także udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych.
Biegła znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być ona przydatna w dłuższej perspektywie. Od osób niemówiących po polsku oczekujemy, że będą gotowe i chętne nauczyć się tego języka.

 

Znaczenie mają dla nas również następujące czynniki:
•    znajomość rozwiązań open source,
•    interdyscyplinarne wykształcenie w różnych dziedzinach lub udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w projektach jakościowych i ilościowych,
•    silna orientacja naukowa,
•    umiejętność tworzenia skryptów, botów, scrapperów danych,
•    umiejętność przeprowadzania analiz SNA,
•    znajomość problematyki międzykulturowej,
•    doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
•    udział w stażach zagranicznych.

Nie ograniczamy zakresu wiedzy i doświadczenia osób kandydujących do konkretnego obszaru, ponieważ uważamy, że dobre badania mogą być motywowane różnymi powodami i prowadzone pod różnym kątem.
Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami specjalizującymi się zarówno w podejściach jakościowych, jak i ilościowych, choć nie ukrywamy, że pewną przewagę będą mieć te z doświadczeniem w obydwu dyscyplinach.


O nas:
Grupa MINDS jest bardzo nieformalnym, młodym zespołem badaczy i badaczek. Wszelkie istotne decyzje podejmujemy wspólnie, dlatego też w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w ich ocenie biorą udział wszyscy z  naszego zespołu, niezależnie od stanowiska, o jakie dana osoba się ubiega.
Kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie i wysokie standardy akademickie. W ciągu ostatnich pięciu lat osoby pracujące w grupie MINDS miały okazję odbyć roczne staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley oraz na New York University. Nasze publikacje ukazują się regularnie w czasopismach z listy A. Ponadto wydajemy książki u wiodących wydawców międzynarodowych, np.: Stanford University Press, MIT Press, Oxford University Press, Routledge, Palgrave, Edward Elgar.

Niektórzy z nas angażują się w różne ruchy społeczne (np. zasiadają w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia lub działają na rzecz ruchów miejskich), inni zajmują się kulturą start-upów (mentoring, pozyskiwanie funduszy zalążkowych, rozwijanie własnych firm, itp.). Mówiąc ogólnie, bardzo cenimy sobie różnorodność doświadczenia.


Jesteśmy zdania, że badania powinny być najwyższej jakości i być prowadzone na światowym poziomie, ale ich realizacja powinna być również przyjemnością. Oferujemy swobodę działania, dużą niezależność zawodową i przyjazną kulturę pracy. MINDS jest członkiem sieci Network of Centers.


Co dalej:
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka (darekj@kozminski.edu.pl), który udzieli informacji o potencjalnej współpracy badawczej.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie: CV, listu motywacyjnego (uzasadniającego, w jaki sposób dany kandydat spełnia podane kryteria), a także listy swoich publikacji i innych osiągnięć akademickich wraz z kopią maksymalnie trzech najważniejszych publikacji, wraz z odpisem dyplomu, certyfikatem lub zaświadczeniem o znajomości j. angielskiego oraz z załączonym formularzem aplikacyjnym - pobierz  na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl;


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.ASYSTENT/ ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój

Nr ref.: 17/BSP-NA/19

W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Jesteśmy Katedrą interdyscyplinarną, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej. Nasze główne przedmioty są związane z budowaniem i realizacją strategii (Strategia organizacji, Strategia korporacji, Strategie międzynarodowe), ale prowadzimy także przedmioty dotyczące zarządzania zmianą, ebiznesu, przywództwa, startupów, public relations. W ramach Katedry niektórzy z nas specjalizują się w pracy dydaktycznej i doradztwie organizacyjnym, a inni w łączeniu dydaktyki i pracy naukowej. Mamy wieloletnie doświadczenie doradcze, oraz międzynarodowe doświadczenia dydaktyczne - wykładamy w Polsce, w USA, Singapurze, Irlandii, Chinach, Slowenii i innych krajach. 

Nasz profil badań i publikacji odzwierciedla zainteresowania i umiejętności członków Katedry. Dlatego badamy interesujące nas zjawiska w sposób jakościowy i ilościowy, oraz publikujemy głównie w obszarach:

strategii i przedsiębiorczości międzynarodowej,

strategii i przewagi konkurencyjnej małych, średnich i dużych firm,

CSR i zarządzania ludźmi,

startupów i ebiznesu

podejmowania decyzji.

Aby publikować prowadzimy programy badawcze, ubiegamy się i zdobywamy granty NCN oraz międzynarodowe (np. z Chinami). Systematycznie zgłaszamy referaty na bardzo dobre konferencje międzynarodowe (SMS, AIB, EGOS, EIBA), a nasza Uczelnia oferuje wszechstronną pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji. Publikujemy artykuły w dobrych periodykach światowych, ale także książki w języku polskim i angielskim. Mamy na naszym koncie nagradzane referaty, studia przypadku i publikacje.  

 

Profil kandydatki lub kandydata: 

Poszukujemy osoby, która ma wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, oraz orientację naukową i dydaktyczną jednocześnie. Lubimy bowiem studentów i cenimy dydaktykę. Cenimy też prowadzenie badań i publikacje krajowe i międzynarodowe. Oferujemy swobodę wyboru kierunków pracy naukowej i przyjazną kulturę pracy. I pomagamy naszym nowym członkom budować kompetencje dydaktyczne i badawcze.

 

Dlatego zapraszamy do aplikowania jeśli:

Posiadasz stopień naukowy magistra w dziedzinie zarządzania,  socjologii lub psychologii – na stanowisko Asystenta lub doktora -  na stanowisko Adiunkta,

Znasz biegle język polski i możesz w nim prowadzić zajęcia dydaktyczne 

Znasz biegle język angielski na poziomie C2 (co umożliwi Ci prowadzenie wykładów,

w tym języku). Jeśli znasz dodatkowo jeszcze jeden język obcy, tym lepiej!

Jesteś zmotywowany(a) do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

Posiadasz doświadczenie w biznesie,

Gotowy(a) do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,

Masz sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Czekamy na zgłoszenia od osób spełniających wymagania zawierające CV, list motywacyjny, wykaz dorobku naukowego, w tym publikacje, certyfikaty językowe, kopię dyplomu na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl.

Ewentualne pytania związane z ogłoszeniem prosimy kierować do Pana dr Piotra Wójcika lub Pana dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres: katedra.strategii@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od 1 października 2020 roku. 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjny, pisemnej koncepcji badań naukowych, listy publikacji, odpisu dyplomu, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 29 lutego 2020 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych 
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać nr. Ref.: 17/BSP-NA/19.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Zakładu Prawa Pracy

Nr ref.: 1/BSP-NA/20

Zadania realizowane na stanowisku:


•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych i organizacyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Wymagania wobec kandydata:


•    stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, mile widziany doktorat obroniony z wyróżnieniem,
•    bardzo dobra znajomość prawa pracy,
•    zainteresowania naukowe w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej i chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    poświadczony dorobek publikacyjny, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych lub opublikowana monografia będzie dodatkowym atutem,
•    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych będzie dodatkowym atutem,
•    mile widziane wykonywanie zawodu prawniczego,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    umiejętność korzystania z podstawowych  programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia,  odporność na stres.

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.03.2020 r.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony wraz z klauzulą informacyjną): pobierz, do dnia 9 lutego 2020 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

adres mailowy: kadry_rekrutacja@ kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr. ref.: 1/BSP-NA/20. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
WYKONAWCA

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:

WYKONAWCA

w fazie i zadaniu koncepcyjnym (K) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

Opis projektu

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  
Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych.
Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

Opis zadań

Zadanie K ma na celu przeniesienie wyników badań nad modelem zwalczania bezprawnych treści opracowanych w ramach projektu OPUS do projektu zakładającego stworzenie niezależnego, elektronicznego systemu rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter proponowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną, brak obecnie konkurencji zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w ramach tego projektu rozwinięta zostanie zarówno koncepcja e-arbitrażu uwzględniając potrzeby rynkowe, jak i opracowany model biznesowy, uwzględniający także ochronę własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu oraz strategia marketingowa umożliwiająca komunikację z najbardziej zainteresowanymi podmiotami.

Powyższe zadania opracowywane będą równolegle i nawzajem na siebie oddziaływać w celu stworzenia na tyle atrakcyjnego modelu pozasądowego rozstrzygania sporów by mógł się on samodzielnie utrzymać na rynku. Wyniki tego zadania wpłyną na rozszerzenie lub zawężenie zakresu produktu.

Celem zadania K jest także znalezienie partnera lub partnerów biznesowych np. jednego dużego portalu internetowego na co dzień moderującego treści użytkowników w celu lepszego poznania realiów funkcjonowania tego typu organizacji i dostosowania zarówno koncepcji produktu, jak i koncepcji komercjalizacji do realiów rynkowych.

Zadanie K będzie realizowane w głównej mierze poprzez wywiady pogłębione i komunikację z rynkiem tj. z przyszłymi odbiorcami usługi, jak portale internetowe, kancelarie prawne, wydawnictwa prawnicze oraz administracja rządowa jak również poprzez spotkania, konferencje i warsztaty. Spotkania z interesariuszami będą organizowane w ramach sieci kontaktów zbudowanych już przez Wnioskodawcę poprzez kancelarie prawne oraz firmy z branży IT w Polsce.

Realizacja zadania K będzie się odbywała poprzez:
1. Przygotowanie analizy rynku, jak i znalezienie partnera biznesowego związane będzie z działaniami networkingowymi zespołu Wnioskodawcy. Po uprzednich spotkaniach z reprezentantami branży internetowej w Polsce, w szczególności z przedstawicielami Allegro, Onet.pl czy Gazeta.pl możliwe będzie przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy rynku, jak i wyselekcjonowanie potencjalnie zainteresowanych partnerów, w tym partnera gospodarczego projektu. Istotne będzie również przeprowadzenie pogłębionych wywiadów w celu określenia m.in. gotowości do outsourcingu moderacji i rozstrzygania sporów przez największe platformy
internetowe w Polsce oraz dostępność środków unijnych oraz krajowych na rozwój innowacyjnych usług.
2. Przygotowanie strategii marketingowej będzie zadaniem zespołu projektowego, którego celem będzie m.in. zaproponowanie nazwy i sposobu budowy przyjaznego brandu, sposób komunikacji zalet systemu uwzględniając potrzeby branży internetowej w Polsce, koszty utrzymywania działów moderacji oraz koszty ryzyk prawnych dla tych organizacji. Strategia marketingowa określi także sposoby pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie systemu.
3. Opracowanie sposobu ochrony własności intelektualnej zostanie przeprowadzone poprzez zespół projektowy, który w części składa się z prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.

Oczekiwania względem rezultatów:


1. Analiza rynku powinna określić, czy istnieją produkty konkurencyjne. W przypadku braku produktów konkurencyjnych (co stanowi założenie projektu) konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o grupę odbiorców najbardziej zainteresowanych zakupem i/lub dalszym rozwojem proponowanego systemu. Wyniki analiz powinny ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytanie o sposób dotarcia do przyszłych klientów i ich skłonność do inwestycji poprzez outsourcing części działań związanych z moderacją.
2. Analiza w zakresie w zakresie własności intelektualnej powinna odpowiedzieć na pytanie o typ licencji oprogramowania na których powinna być oparta dystrybucja projektowanego systemu. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy oprzeć dystrybucję systemu na licencjach zamkniętych lub otwartych, a w ramach tego ostatniego bloku - na licencji typu copyleft, czy non-copyleft. Niezależnie, analiza prawna powinna także odpowiedzieć na pytanie o ewentualne staranie się o patent w tym zakresie w Europejskim Urzędzie Patentowym
oraz USA, gdzie warunki dotyczące uzyskania patentu są bardziej liberalne (ale i bardziej kosztowne).
3. Strategia marketingowa powinna precyzować sposób komunikacji z rynkiem tj. określoną grupą docelową produktu określoną w ramach analizy rynku. Strategia marketingowa powinna także zawierać elementy przyszłego modelu biznesowego tj. jasno precyzować sposób generowania przychodów oraz utrzymania systemu.
4. Partnerzy gospodarczy pozyskani w ramach realizacji projektu zostaną wykazani na podstawie listów intencyjnych (3 listy), bezpośrednich spotkań potwierdzonych przez partnera (5) oraz co najmniej jedną umową o współpracę w zakresie dalszych prac B+R. Celem minimum jest znalezienie jednego partnera gospodarczego (izbę gospodarczą, firmę komercyjną itd.).


Wymagania podstawowe:


•    Posiadanie tytułu magistra prawa, zarządzania, marketingu, socjologii lub dyscypliny pokrewnej (z dziedziny nauk społecznych) – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie) lub doświadczenie w rozwoju własnego biznesu albo doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym,
•    Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie
•    Publikacje (artykuły naukowe lub raporty z badań nad prawem albo opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe) będą stanowiły dodatkowy atut  – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość zagadnień związanych ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz ewentualny dorobek naukowy


Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):


- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: udział w projektach badawczych z opisem obowiązków, lista publikacji).
- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)
- kopie publikacji (o ile dotyczy).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.plWarunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia w przedziale: 2830 zł  - 3500 brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2020 r z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia o 6 m-cy w przypadku podpisania aneksu do umowy


Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami


Dodatkowe informacje


W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjnąWYKONAWCA/WYKONAWCY

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:

WYKONAWCA/WYKONAWCY
 (planowane zatrudnienie 2 kandydatów)

w fazie i zadaniu badawczo-rozwojowym (B+R) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

Opis projektu

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  
Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych.
Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

Opis zadań

Celem zadania B+R jest realizacja oryginalnych prac badawczych o charakterze teoretycznym podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o optymalnych sposobach organizacji systemów rozstrzygania sporów on-line oraz przygotowanie prototypu systemu elektronicznego rozstrzygania sporów tj. architektury przepływu informacji, wizualizacji ekranów i podstawowych interakcji w ramach front-endu aplikacji oraz prototypu bazy danych w ramach back-endu aplikacji. Efektem końcowym zadania B+R, po uwzględnieniu wyników prac nad koncepcją systemu i wniosków z analiz rynkowych powinno być stworzenie koncepcji organizacji systemu oraz dokumentacji i/lub działającego prototypu pozwalającego na budowę pełnej wersji systemu rozstrzygania sporów w Internecie.

Zadanie B+R będzie realizowane przez Wnioskodawcę w ramach dostępnych zasobów poprzez:
1. Przygotowanie ostatecznej koncepcji produktu tj. systemu elektronicznego rozstrzygania sporów w oparciu o wyniki badań w projekcie OPUS, badania podstawowe w ramach fazy B+R oraz informacje pozyskane z rynku w ramach równolegle realizowanego Zadania K, w tym także opracowany model biznesowy przedsięwzięcia.
2. Przygotowanie prototypu systemu poprzez prace o charakterze projektowania systemu. Prototyp systemu może być wdrożony w wersji minimalistycznej (tylko makiety) albo maksymalistycznej (działający prototyp).
3. Wersja minimalistyczna zakłada stworzenie makiet aplikacji tj. propozycji ekranów aplikacji uwzględniających rozkład poszczególnych kontrolek ułatwiając w ten sposób komunikację z przedsiębiorcami internetowymi dla potrzeb prezentacji projektu oraz późniejsze prace nad UI/UX pełnego systemu.
4. Wersja maksymalistyczna zakłada:
a) Przygotowanie modelu aplikacji, uwzględniając model przepływu danych między użytkownikami, w tym przyszłe publicznie dostępne API oraz wynikające z różnych zakresów uprawnień przyszłych użytkowników (administrator, arbiter, użytkownik, przedsiębiorca) zakładane funkcje systemu.
b) Wdrożenie prototypu front-endu w technologii HTML 5.0/CSS 3.0 i w wybranym frameworku JavaScript (np. czysty JavaScript, Angular, React, Vue.js). Prototyp nie zakłada zakodowania wszystkich funkcji dostępnych w aplikacjach o charakterze produkcyjnym, uwzględniających m.in. pełną obsługę błędów, walidację danych, bezpieczeństwo informacji czy jej skalowalność.
c) Wdrożenie backendu wspierającego front-end w postaci relacyjnej bazy danych typu MSSQL lub MySQL lub nierelacyjnej typu MongoDB.

Wymagania podstawowe

•    Posiadanie co najmniej tytułu magistra prawa i/lub co najmniej 1 rocznego doświadczenia w programowaniu (bez konieczności posiadania dyplomu) – w przypadku posiadania tytułu magistra kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu,
•    Doświadczenie w pracy we własnej działalności gospodarczej albo w pracy w sektorze prywatnym związane z sektorem IT lub na uczelni,
•    Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie międzynarodowe na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Publikacje (artykuły naukowe lub raporty z badań nad prawem albo opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe) będą stanowiły dodatkowy atut  – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),


Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość zagadnień związanych ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz dorobek naukowy

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: udział w projektach badawczych z opisem obowiązków, lista publikacji).
- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)
- kopie publikacji (o ile dotyczy).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia w przedziale: 2 500 zł  - 2830 zł  brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2020 r z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia o 6 m-cy w przypadku podpisania aneksu do umowy


Proces rekrutacji


W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Dodatkowe informacje


W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.


Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną