Pracownicy 

Aktualności  

 • 27.03.2020

  Zapraszamy do udziału w zajęciach ONLINE prowadzonych przez naszych wykładowców w j. angielskim. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie pracować w zdalnych zespołach, a także poznają świat big data i ekonomiki zdrowia.

  więcej

 • 27.03.2020

  UWAGA: Nasza Akademia przedłuża akcję Koźmiński ONLINE – wirtualnych wykładów o różnorodnej tematyce! W okresie 30.03-3.04.2020, codziennie o godz. 12.15, będzie dalsza możliwość wzbogacania swojej wiedzy w systemie wirtualnych zajęć.

  więcej

 • 26.03.2020

  W obliczu pandemii koronawirusa należy uważać na swoje bezpieczeństwo również w Internecie. Karolina Małagocka z Katedry Marketingu ALK opowiada, jak uniknąć pułapek nastawionych przez hackerów w sieci.

  więcej

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

ASYSTENT/ ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój

Nr ref.: 17/BSP-NA/19

W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Jesteśmy Katedrą interdyscyplinarną, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej. Nasze główne przedmioty są związane z budowaniem i realizacją strategii (Strategia organizacji, Strategia korporacji, Strategie międzynarodowe), ale prowadzimy także przedmioty dotyczące zarządzania zmianą, ebiznesu, przywództwa, startupów, public relations. W ramach Katedry niektórzy z nas specjalizują się w pracy dydaktycznej i doradztwie organizacyjnym, a inni w łączeniu dydaktyki i pracy naukowej. Mamy wieloletnie doświadczenie doradcze, oraz międzynarodowe doświadczenia dydaktyczne - wykładamy w Polsce, w USA, Singapurze, Irlandii, Chinach, Slowenii i innych krajach. 

Nasz profil badań i publikacji odzwierciedla zainteresowania i umiejętności członków Katedry. Dlatego badamy interesujące nas zjawiska w sposób jakościowy i ilościowy, oraz publikujemy głównie w obszarach:

strategii i przedsiębiorczości międzynarodowej,

strategii i przewagi konkurencyjnej małych, średnich i dużych firm,

CSR i zarządzania ludźmi,

startupów i ebiznesu

podejmowania decyzji.

Aby publikować prowadzimy programy badawcze, ubiegamy się i zdobywamy granty NCN oraz międzynarodowe (np. z Chinami). Systematycznie zgłaszamy referaty na bardzo dobre konferencje międzynarodowe (SMS, AIB, EGOS, EIBA), a nasza Uczelnia oferuje wszechstronną pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji. Publikujemy artykuły w dobrych periodykach światowych, ale także książki w języku polskim i angielskim. Mamy na naszym koncie nagradzane referaty, studia przypadku i publikacje.  

 

Profil kandydatki lub kandydata: 

Poszukujemy osoby, która ma wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, oraz orientację naukową i dydaktyczną jednocześnie. Lubimy bowiem studentów i cenimy dydaktykę. Cenimy też prowadzenie badań i publikacje krajowe i międzynarodowe. Oferujemy swobodę wyboru kierunków pracy naukowej i przyjazną kulturę pracy. I pomagamy naszym nowym członkom budować kompetencje dydaktyczne i badawcze.

 

Dlatego zapraszamy do aplikowania jeśli:

Posiadasz stopień naukowy magistra w dziedzinie zarządzania,  socjologii lub psychologii – na stanowisko Asystenta lub doktora -  na stanowisko Adiunkta,

Znasz biegle język polski i możesz w nim prowadzić zajęcia dydaktyczne 

Znasz biegle język angielski na poziomie C2 (co umożliwi Ci prowadzenie wykładów,

w tym języku). Jeśli znasz dodatkowo jeszcze jeden język obcy, tym lepiej!

Jesteś zmotywowany(a) do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

Posiadasz doświadczenie w biznesie,

Gotowy(a) do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,

Masz sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Czekamy na zgłoszenia od osób spełniających wymagania zawierające CV, list motywacyjny, wykaz dorobku naukowego, w tym publikacje, certyfikaty językowe, kopię dyplomu na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl.

Ewentualne pytania związane z ogłoszeniem prosimy kierować do Pana dr Piotra Wójcika lub Pana dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres: katedra.strategii@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od 1 października 2020 roku. 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjny, pisemnej koncepcji badań naukowych, listy publikacji, odpisu dyplomu, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 20 marca 2020 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych 
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać nr. Ref.: 17/BSP-NA/19.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.