Pracownicy 

Aktualności  

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: 

 

ADIUNKTA

 

do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

 

Nr ref.: 05/BSP-NA/20

 

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,

uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

stopień naukowy doktora nauk prawnych,

praca doktorska oraz publikacje z zakresu teorii i filozofii prawa,

mile widziana ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy lub tytuł zawodowy co najmniej licencjata z dziedziny filozofii albo socjologii,

zainteresowania naukowe w zakresie teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza zasad tworzenia prawa, negocjacji i mediacji, logiki, komparatystyki prawniczej,

silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej  Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,

doświadczenie w projektach badawczych,

mile widziane doświadczenie organizacyjne - funkcje sprawowane w uczelniach wyższych,

mile widziane doświadczenie dydaktyczne,

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim, 

biegła znajomość języka polskiego,

mile widziana znajomość drugiego języka obcego,

komunikatywność, samodzielność myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Boncy na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony wraz z klauzulą informacyjną: pobierz), do dnia 17.07.2020 roku na adres: 

Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         
ul. Jagiellońska 59 
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

W tytule należy podać nr. ref.: 05/BSP-NA/20.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.