Pracownicy 

ASYSTENT/ ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój

Nr ref.: 17/BSP-NA/19

W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Jesteśmy Katedrą interdyscyplinarną, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej. Nasze główne przedmioty są związane z budowaniem i realizacją strategii (Strategia organizacji, Strategia korporacji, Strategie międzynarodowe), ale prowadzimy także przedmioty dotyczące zarządzania zmianą, ebiznesu, przywództwa, startupów, public relations. W ramach Katedry niektórzy z nas specjalizują się w pracy dydaktycznej i doradztwie organizacyjnym, a inni w łączeniu dydaktyki i pracy naukowej. Mamy wieloletnie doświadczenie doradcze, oraz międzynarodowe doświadczenia dydaktyczne - wykładamy w Polsce, w USA, Singapurze, Irlandii, Chinach, Slowenii i innych krajach. 

Nasz profil badań i publikacji odzwierciedla zainteresowania i umiejętności członków Katedry. Dlatego badamy interesujące nas zjawiska w sposób jakościowy i ilościowy, oraz publikujemy głównie w obszarach:

strategii i przedsiębiorczości międzynarodowej,

strategii i przewagi konkurencyjnej małych, średnich i dużych firm,

CSR i zarządzania ludźmi,

startupów i ebiznesu

podejmowania decyzji.

Aby publikować prowadzimy programy badawcze, ubiegamy się i zdobywamy granty NCN oraz międzynarodowe (np. z Chinami). Systematycznie zgłaszamy referaty na bardzo dobre konferencje międzynarodowe (SMS, AIB, EGOS, EIBA), a nasza Uczelnia oferuje wszechstronną pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji. Publikujemy artykuły w dobrych periodykach światowych, ale także książki w języku polskim i angielskim. Mamy na naszym koncie nagradzane referaty, studia przypadku i publikacje.  

 

Profil kandydatki lub kandydata: 

Poszukujemy osoby, która ma wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, oraz orientację naukową i dydaktyczną jednocześnie. Lubimy bowiem studentów i cenimy dydaktykę. Cenimy też prowadzenie badań i publikacje krajowe i międzynarodowe. Oferujemy swobodę wyboru kierunków pracy naukowej i przyjazną kulturę pracy. I pomagamy naszym nowym członkom budować kompetencje dydaktyczne i badawcze.

 

Dlatego zapraszamy do aplikowania jeśli:

Posiadasz stopień naukowy magistra w dziedzinie zarządzania,  socjologii lub psychologii – na stanowisko Asystenta lub doktora -  na stanowisko Adiunkta,

Znasz biegle język polski i możesz w nim prowadzić zajęcia dydaktyczne 

Znasz biegle język angielski na poziomie C2 (co umożliwi Ci prowadzenie wykładów,

w tym języku). Jeśli znasz dodatkowo jeszcze jeden język obcy, tym lepiej!

Jesteś zmotywowany(a) do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

Posiadasz doświadczenie w biznesie,

Gotowy(a) do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,

Masz sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Czekamy na zgłoszenia od osób spełniających wymagania zawierające CV, list motywacyjny, wykaz dorobku naukowego, w tym publikacje, certyfikaty językowe, kopię dyplomu na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl.

Ewentualne pytania związane z ogłoszeniem prosimy kierować do Pana dr Piotra Wójcika lub Pana dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres: katedra.strategii@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od 1 października 2020 roku. 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjny, pisemnej koncepcji badań naukowych, listy publikacji, odpisu dyplomu, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 29 lutego 2020 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych 
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać nr. Ref.: 17/BSP-NA/19.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Zakładu Prawa Pracy

Nr ref.: 1/BSP-NA/20

Zadania realizowane na stanowisku:


•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych i organizacyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Wymagania wobec kandydata:


•    stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, mile widziany doktorat obroniony z wyróżnieniem,
•    bardzo dobra znajomość prawa pracy,
•    zainteresowania naukowe w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej i chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    poświadczony dorobek publikacyjny, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych lub opublikowana monografia będzie dodatkowym atutem,
•    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych będzie dodatkowym atutem,
•    mile widziane wykonywanie zawodu prawniczego,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    umiejętność korzystania z podstawowych  programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia,  odporność na stres.

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.03.2020 r.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony wraz z klauzulą informacyjną): pobierz, do dnia 9 lutego 2020 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

adres mailowy: kadry_rekrutacja@ kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr. ref.: 1/BSP-NA/20. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.