Pracownicy 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:


ASYSTENTA - STAŻYSTY

współpracującego z Kierownikiem Studium Doktoranckiego i Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem/studentką ostatniego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I stopnia  lub studentem studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2019/2020.


Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Do zadań asystenta - stażysty
będzie należała współpraca z Kierownikiem Studium Doktoranckiego i Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi,  obejmująca okres od 15 września 2019 r.  do 15 lipca 2020 r. W czasie stażu będzie wypłacane atrakcyjne wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Oferujemy:
•    możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej Uczelni,
•    udział w ciekawych projektach,
•    pracę w wymiarze ½ etatu oraz elastyczny czas pracy.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 lipca 2019 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Studium Doktoranckim i w Katedrze ZZL“
Klauzula informacyjna: Pobierz

ASYSTENT /ADIUNKT do Katedry Marketingu 

Nr ref.: 11/BSP-NA/19

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł zawodowy magistra – na stanowisko asystenta na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia,
•    stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta w dyscyplinie Zarządzanie lub Ekonomia,
•    zainteresowania naukowe w obszarze marketingu,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    wykaz publikacji w czasopismach międzynarodowych, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych będzie dodatkowym atutem (dotyczy stanowiska adiunkta),
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    znajomość problematyki marketingu internetowego,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
•    umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz do dnia 30 września 2019 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl
W tytule należy podać nr ref.: 11/BSP-NA/19. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.