Pracownicy 

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Finansów  

Wymagania wobec Kandydata:

posiadanie stopnia naukowego doktora w przypadku ubiegania się o stanowisko adiunkta, tytułu zawodowego magistra w przypadku ubiegania się o stanowisko asystenta,

znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej, 

opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,

motywacja do prowadzenia pracy naukowej i dalszego rozwoju naukowego,

gotowość do podejmowania zadań organizacyjnych,

doświadczenie w środowisku międzynarodowym,

samodzielność myślenia, kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych i organizacyjnych,

udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,

dodatkowym atutem w zatrudnieniu będzie doświadczenie zawodowe w pracy doradczej lub na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstw.

Zadania wykonywane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony: pobierz

do dnia 20.09.2018 roku:

Biuro Spraw Pracowniczych 

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać nr ref.: BSP/24/18. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Asystent - stażysta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem ostatniego roku studiów II stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2018/2019.

 

Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Do zadań asystenta - stażysty będzie należała współpraca z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi obejmująca okres od października 2018 r.  do 31 lipca 2019 r. W czasie stażu będzie wypłacane atrakcyjne wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Oferujemy:
•    możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej Uczelni,
•    udział w ciekawych projektach,
•    elastyczne godziny pracy.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15 sierpnia  2018 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze ZZL“
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: pobierz