Pracownicy 

Aktualności  

 • 07.08.2020

  Santander Universidades wspiera zbiórkę środków na respirator dla Szpitala Praskiego, której inicjatorką jest Fundacja Koźmińskich.

  więcej

 • 24.07.2020

  "Financial Times" opublikował listę "Summer Books of 2020: Economics". Znalazła się w niej książka prof. Grzegorza W. Kołodko, "China and the Future of Globalization: The Political Economy of China’s Rise".

  więcej

 • 23.07.2020

  Gustavson School of Business na University of Victoria w Kanadzie uruchamia nowy program online wspólnie z naszą Akademią. Poprzez Collaborative Online International Learning (COIL) studenci obu uczelni stworzą międzynarodową platformę współpracy.

  więcej

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

ADIUNKT do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: 

 

ADIUNKTA

 

do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

 

Nr ref.: 05/BSP-NA/20

 

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,

uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

stopień naukowy doktora nauk prawnych,

praca doktorska oraz publikacje z zakresu teorii i filozofii prawa,

mile widziana ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy lub tytuł zawodowy co najmniej licencjata z dziedziny filozofii albo socjologii,

zainteresowania naukowe w zakresie teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza zasad tworzenia prawa, negocjacji i mediacji, logiki, komparatystyki prawniczej,

silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej  Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,

doświadczenie w projektach badawczych,

mile widziane doświadczenie organizacyjne - funkcje sprawowane w uczelniach wyższych,

mile widziane doświadczenie dydaktyczne,

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim, 

biegła znajomość języka polskiego,

mile widziana znajomość drugiego języka obcego,

komunikatywność, samodzielność myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Boncy na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony wraz z klauzulą informacyjną: pobierz), do dnia 7.09.2020 roku na adres: 

Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         
ul. Jagiellońska 59 
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

W tytule należy podać nr. ref.: 05/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA

do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki,

Centrum Gier Symulacyjnych i Gamifikacji

Nr ref.: 07/BSP-NA/20

 


Zadania realizowane na stanowisku: 

 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

 

Na stanowisko Asystenta:

wykształcenie wyższe,

mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.

 

Na stanowisko Adiunkta:

posiadanie stopnia naukowego doktora,

udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej lub badawczej,

sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,

mile widziany udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,

doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,


oraz 


gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,

motywacja do prowadzenia pracy naukowej,

znajomość gier decyzyjnych i ekonomicznych lub gamifikacji, 

mile widziana znajomość statystyki i analizy matematycznej, R i podstaw ML   

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,

dyspozycyjność, samodzielność myślenia, odporność na stres.


Oferujemy:


umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 

Pana Doktora Marcina Wardaszko  na adres mailowy: wardaszko@kozminski.edu.pl


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: 

CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (pobierz), do dnia 31.08.2020 roku na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Biura Spraw Pracowniczych                                                                                                     

Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         

ul. Jagiellońska 59                                                                                                                                

03-301 Warszawa


W tytule należy podać nr. ref.: Nr ref.: 07/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

PROFESORA

 

do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

Nr ref.: 06/BSP-NA/20

 

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,

gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,

udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,

udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,

doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,

doświadczenie dydaktyczne,

ukierunkowanie na rozwój jakości kształcenia,

umiejętność kształcenia kadry naukowej,

kompetencje zarządcze i analityczne,

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,

biegła znajomość języka polskiego,

dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 

Pani dr Iwona Nowakowska na adres mailowy: inowakowska@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania), do dnia 31.08.2020 roku na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biura Spraw Pracowniczych                                                                                                   
Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
W tytule należy podać nr. ref.: 06/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.