Pracownicy 

Aktualności  

 • 28.10.2020

  Zachęcamy do lektury IV raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

  więcej

 • 28.10.2020

  Międzynarodowa organizacja EFMD Global nadała prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu tytuł EFMD Fellow w uznaniu za wybitny wkład w edukację menedżerską oraz wieloletnie zaangażowanie oraz wsparcie dla społeczności EFMD Global.

  więcej

 • 27.10.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego podpisuje się pod apelem w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.

  więcej

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Zarządzania

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA

do Katedry Zarządzania 

Nr ref.: 08/BSP-NA/20

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • - prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • - opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • - wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

 

Na stanowisko Asystenta:

 

 • - tytuł zawodowy magistra,
 • - mile widziany tytuł zawodowy w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych lub dowolnej dyscyplinie pokrewnej,
 • - mile widziany otwarty przewód doktorski,
 • - sprecyzowane plany publikacyjne,
 • - mile widziane publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.

   

 

 

Na stanowisko Adiunkta:

 

 •  - posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • - mile widziany tytuł zawodowy w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych lub dowolnej dyscyplinie pokrewnej,
 • - publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, sprecyzowane plany publikacyjne w czasopismach dyscypliny,
 • - mile widziana historia publikacyjna: publikacje w jęz. angielskim, redakcja lub autorstwo monografii naukowych,
 • - uczestnictwo w towarzystwach naukowych, regularne uczęszczanie na konferencje naukowe.

   

 

oraz wymagania wspólne wobec stanowiska Asystenta i Adiunkta:

 

 • - plany związane ze składaniem grantów badawczych,
 • - mile widziane realizowane lub zakończone granty badawcze,
 • - doświadczenie dydaktyczne,
 • - mile widziane doświadczenie dydaktyczne na różnych poziomach studiów w języku polskim i angielskim, doświadczenie pracy ze studentami online,
 • - mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji organizacyjnych na uczelni,
 • - mile widziane doświadczenie pozaakademickie, które ma związek z pracą naukowo-dydaktyczną,
 • - mile widziane staże na uczelniach zagranicznych, stypendia zagraniczne, prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • - mile widziane Znajomość Microsoft Teams i pakietu Office365,
 • - znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • - mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • - znajomość języka polskiego na poziomie B2,
 • - mile widziana znajomość języka polskiego na poziomie C1,
 • - praca w zespole, analizowanie i wyciąganie wniosków, poszanowanie różnic,
 • - komunikatywność, kultura osobista,
 • - motywacja, dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 

 • - umowa o pracę,
 • - zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • - rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.01.2021 r.
 • - przewidywane zatrudnienie dwóch osób w ramach jednego procesu rekrutacji (2 stanowiska).

 

W kulturze Katedry asystenci i adiunkci uzyskują wsparcie naukowe i badawcze poprzez bycie włączanym w prace naukowe Katedry np. poprzez zatrudnienie w grantach, konsultacje prac doktorskich, pomoc w publikacjach, i wnioskach. Akademia Leona Koźmińskiego oferuje wewnętrzne wsparcie dla aktywnych badawczo naukowców. Nasi pracownicy regularnie zdobywają prestiżowe granty, uczestniczą w zagranicznych stypendiach oraz publikują w najważniejszych czasopismach.

 

Więcej informacji o Katedrze Zarządzania, jej badaniach, dorobku oraz członkach, można znaleźć na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/management-department/

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do
Pana dr Miłosza Miszczyńskiego na adres mailowy
: mmiszczynski@kozminski.edu.pl.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania
), do dnia 16.11.2020 r. na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biura Spraw Pracowniczych                                                                                                    

Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                          

ul. Jagiellońska 59                                                                                                                                 

03-301 Warszawa

W tytule należy podać nr. ref.: Nr ref.: 08/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.