Pracownicy 

Informacja o wyniku naboru w konkursie na stanowisko stypendysta-doktorant z zaawansowaną znajomością j. francuskiego

W wyniku ogłoszonego w dniu 22 sierpnia br. przez Akademię Leona Koźmińskiego konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant z zaawansowaną znajomością j. francuskiego w projekcie SONATA BIS 8 NCN pt. „Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna” wybrany został Pan Mateusz Podhalicz.

Stypendysta będzie wykonywać prace od listopada 2019 r. przez okres 36 miesięcy w ramach realizacji w/w projektu.

Wybór kandydata został przeprowadzony zgodnie z Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzony uchwałą Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8).
 


Informacja o wyniku naboru w konkursie na stanowisko stypendysta-doktorant z zaawansowaną znajomością j. niemieckiego

W wyniku ogłoszonego w dniu 22 sierpnia br. przez Akademię Leona Koźmińskiego konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant z zaawansowaną znajomością j. niemieckiego w projekcie SONATA BIS 8 NCN pt. „Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna” wybrana została Pani Weronika Stawińska.

Stypendysta będzie wykonywać prace od listopada 2019 r. przez okres 36 miesięcy w ramach realizacji w/w projektu.

Wybór kandydata został przeprowadzony zgodnie z Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzony uchwałą Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8).