Pracownicy 

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

08/24/18

PRACOWNIK NA UMOWĘ ZLECENIE DO OBSŁUGI STUDENTÓW W BIURZE ds. STYPENDIÓW I STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zadania wykonywane na stanowisku

udzielanie informacji, 

przyjmowanie i weryfikacja wniosków stypendialnych, 

liczenie dochodu na potrzeby wniosków o stypendium socjalne, 

wprowadzanie danych do systemu,

sporządzanie list i zestawień,

archiwizacja dokumentów.

Wymagania wobec Kandydata:

dokładność, odpowiedzialność i dyskrecja,

dyspozycyjność,

praca w wybrane soboty i na dyżurach popołudniowych,

komunikatywność,

znajomość Excela,

dobrze widziana znajomość języka angielskiego - przynajmniej na poziomie B1.

Oferujemy:

umowę zlecenie na okres od ok. 10 września do ok. 21 grudnia 2018 roku (dokładny zakres dat do ustalenia),

stawkę 16 zł brutto za godzinę (przewidywana liczba godzin w czasie trwania umowy ok. 400),

różna liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach,  godziny pracy ustalane na każdy tydzień.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) do dnia 

30 września 2018 r.,  na adres: skopiec@kozminski.edu.pl

Kontakt: Magdalena Skopiec, tel. 225192180, mail: skopiec@kozminski.edu.pl, pok. D-213

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną: www.kozminski.edu.pl/index.php;

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. Zm.)” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

MANAGER/SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW NAUKOWYCH do Biura Obsługi Działalności Naukowej 

Nr ref.: BSP/8A/18


Opis stanowiska:

•    doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania działalności naukowej (granty, stypendia) oraz śledzenie trendów w obszarze finansowania działalności naukowej;
•    weryfikacja zgodności wniosku o finansowanie wniosku grantowego z założeniami konkursu;
•    wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu realistycznego harmonogramu i budżetu projektu oraz  w pisaniu aplikacji grantowych (od strony formalnej i finansowej);           
•    monitorowanie prawidłowej realizacji projektów naukowych oraz prowadzenie sprawozdawczości projektowej (w tym: przygotowanie raportów rocznych oraz w części formalnej i finansowej raportów końcowych) z projektów finansowanych ze środków krajowych (NCN, NCBR) oraz międzynarodowych (Horyzont 2020, Erasmus+ akcja druga);   
•    koordynacja działań w obszarze promocji nauki;
•    nadzór nad  przygotowaniem zestawień finansowych oraz opisów projektów na potrzeby interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.       
•    prowadzenie seminariów oraz prezentacji na temat możliwości pozyskiwania źródeł finansowania.      

     
Wymagania:
•    wykształcenie wyższe zawodowe;
•    minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych;
•    znajomość wachlarza konkursów krajowych ogłaszanych przez NCN, MNiSW, NCBiR, międzynarodowych oraz zasad ich realizacji;
•    znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
•    dobra znajomość pakietu Office.


Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego w pracy w międzynarodowym środowisku;
•    ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Uczelni;
•    atrakcyjny pakiet socjalny;
•    wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: nauka@kozminski.edu.pl oraz rekrutacja_kadry@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja – Manager/ Specjalista ds. rozliczeń projektów naukowych”, do dnia 20.09. 2018 r.

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa  w celach  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Uczelni: pobierzUprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.