Pracownicy 

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

SPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW do projektu: AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr ref.: 13/BSP-A/19

Opis stanowiska:
•    wsparcie w operacjonalizacji strategii rozwoju kadry administracyjnej i zarządzającej
w obszarze objętym projektem,
•    merytoryczna współpraca z interesariuszami zaangażowanymi w proces rozwoju pracowników ( przedstawicielami firm; wykładowcami; trenerami,  itp.),
•    wsparcie w definiowaniu obszarów rozwojowych pracowników i ustalaniu koncepcji programowej,
•    udział w  merytorycznej realizacji projektu; m. in. w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników; analizy zgłoszonych propozycji szkoleniowych; w ocenie efektywności szkoleń, itp.,
•    uczestniczenie w procesie wyboru wykonawców działań rozwojowych realizowanych w ramach projektu,
•    realizacja innych działań merytorycznych związanych z rozwojem kadry kierowniczej
i administracyjnej.


Wymagania:
•    wykształcenie wyższe; preferowany profil psychologia lub socjologia,
•    co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
•    wiedza i umiejętność w zakresie prawa pracy; prawa o szkolnictwie wyższym i  procesów ZZL,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
•    znajomość programów MS Office (Word, Excel, Outlook),
•    wysokie umiejętności komunikacyjne,
•    umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
•    odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.


Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego w pracy w międzynarodowym środowisku,
•    ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Uczelni,
•    atrakcyjny pakiet socjalny,
•    wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl z nr. ref.: 13/BSP-A/19, do dnia 31.05. 2019 r.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie: pobierz


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.