Pracownicy Aktualności  

 • 16.09.2020

  Zapraszamy na dzień otwarty online nowych studiów podyplomowych Lider innowacji. Główny cel to kształcenie umiejętności liderów i facylitatorów zespołów projektowych w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług.

  więcej

 • 15.09.2020

  Zapraszamy na wykłady online w naszej Akademii, które odbędą się w ramach XXIV Festiwalu Nauki. Jak każdego roku, przygotowaliśmy wykłady o premierowej tematyce. XXIV Festiwal Nauki w Akademii Leona Koźmińskiego trwać będzie od 21 do 23 września 2020.

  więcej

 • 14.09.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego oraz studenci i absolwenci naszego programu Executive MBA dołączyli do pierwszego w historii wirtualnego Global Week organizowanego przez EMBA Consortium.

  więcej

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

KONSULTANT DS. KONTROLI FINANSÓW PROJEKTÓW/KIEROWNIK PROJEKTÓW

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

KONSULTANT DS. KONTROLI FINANSÓW PROJEKTÓW/ 

KIEROWNIK PROJEKTÓW 

w Biurze Projektów Dofinansowanych 

Nr ref.:  10/BSP-A/20

Główne obowiązki: 

koordynowanie procesu realizacji projektów UE,

przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektów i nadzór nad nią,

współpraca z instytucjami wdrażającymi programy unijne,

współpraca z osobami/komórkami realizującymi zadania w projektach,

bieżące monitorowanie wskaźników, harmonogramów i budżetów,

sporządzanie wniosków o płatność (w zakresie: postępu rzeczowego, finansowego monitorowania uczestników projektu oraz bazy personelu),

przygotowywanie postępowań zakupowych zgodnie z Wytycznymi UE  - zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku,

sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów wydatkowania środków UE w zakresie terminów i kwot, zgodnie z umowami o dofinansowanie i wnioskami o dofinansowanie,

sporządzanie budżetów projektów i monitorowanie ich w zakresie plan-wykonanie-oszczędności,

prowadzenie finansowej dokumentacji projektów, w tym gromadzenie i opisywanie zgodnie z Wytycznymi UE dokumentów (m.in. faktury, rachunki, listy płac, protokoły odbioru),

sporządzanie i rozliczanie oddelegowań pracowników do projektów, umów cywilnoprawnych z osobami i umów z firmami. 

 

Wymagania:

wiedza na temat programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, funduszy norweskich, programów krajowych (warunek konieczny),

doświadczenie w realizacji i/lub rozliczaniu wniosków unijnych,

samodzielność, sumienność i odpowiedzialność,

umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim i angielskim,

znajomość języka angielskiego na poziomie B2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zdolność planowania, monitorowania i kontroli,

rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji oraz międzynarodowym środowisku,

stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w ramach pełnego etatu,

pakiet prywatnej opieki medycznej,

benefity w ramach świadczeń socjalnych,

możliwość udziału w szkoleniach i rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie: CV do dnia 27.09.2020 r. na adres mailowy: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości nr. ref. ogłoszenia.

lub adres korespondencyjny:

Biuro Spraw Pracowniczych, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Prosimy podać na kopercie nr. ref. ogłoszenia.

 

Bardzo prosimy o podanie swoich miesięcznych oczekiwań finansowych wyrażonych w wartości brutto.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/praca-i-kariera-w-alk/klauzula-informacyjna/

W celu wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o pobranie druku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie załączenie podpisanego dokumentu do aplikacji.

 

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację do na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

w Dziekanacie Kolegium Prawa

Nr ref.:  9/BSP-A/20

 

 

Główne obowiązki: 

tworzenie i aktualizacja harmonogramu zajęć dla studentów,

ustalanie terminów konsultacji dydaktycznych, seminariów magisterskich, sesji egzaminacyjnej i poprawkowej,

kontaktowanie się ze studentami i wykładowcami w sprawach mających wpływ na przebieg procesu dydaktycznego,

obsługa administracyjna dokumentacji dydaktycznej, w tym sylabusów,

przygotowywanie procesu wyboru seminariów i przedmiotów dla studentów Prawa,

sporządzenie zestawień i raportów,

przygotowanie danych do rozliczenia zajęć dydaktycznych,

realizacja bieżących zadań związanych z obsługą procesu dydaktycznego,

współpraca w ramach obsługi studentów.

 

 Wymagania:

wykształcenie wyższe,

podstawowa wiedza z zakresu szkolnictwa wyższego,

bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel),

znajomość języka angielskiego na poziomie B1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

orientacja na klienta oraz umiejętność budowania relacji interpersonalnych,

bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zdolność planowania, monitorowania i kontroli,

umiejętność analizowania i wyciągania wniosków,

rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji oraz międzynarodowym środowisku,

stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w ramach pełnego etatu,

pakiet prywatnej opieki medycznej,

benefity w ramach świadczeń socjalnych,

możliwość udziału w szkoleniach i rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie: CV do dnia 23.09.2020 r. na adres mailowy: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości nr. ref. ogłoszenia.

lub adres korespondencyjny:

Biuro Spraw Pracowniczych, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Prosimy podać na kopercie nr. ref. ogłoszenia.

Bardzo prosimy o podanie swoich miesięcznych oczekiwań finansowych wyrażonych w wartości brutto.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie https://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/praca-i-kariera-w-alk/klauzula-informacyjna/

W celu wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o pobranie druku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie załączenie podpisanego dokumentu do aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.