Centrum Języków Obcych 

Aktualności  

 • 28.10.2020

  Zachęcamy do lektury IV raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

  więcej

 • 28.10.2020

  Międzynarodowa organizacja EFMD Global nadała prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu tytuł EFMD Fellow w uznaniu za wybitny wkład w edukację menedżerską oraz wieloletnie zaangażowanie oraz wsparcie dla społeczności EFMD Global.

  więcej

 • 27.10.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego podpisuje się pod apelem w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.

  więcej

Pearson Language Tests Centre 

 

KONTAKT
Centrum Języków Obcych
Adres: 03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 57/59  
Telefon: 22 519-22-21
Fax: 22 519-23-01
e-mail: angielski@kozminski.edu.pl  

Koordynator – Kierownik Centrum -
dr Halina Wiśniews
kaCentrum Języków Obcych ALK jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Language Tests. Pearson Tests and Testing jest częścią grupy Pearson, w skład której wchodzą takie firmy jak The Financial Times, Pearson Longman czy Penguin Group.

Celem Pearson Language Tests jest opracowywanie i przeprowadzanie egzaminów London Test of English (LTE)  oraz London Test of English for Children (LTEfC), przeznaczonych dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Egzaminy te można zdawać w 45 krajach świata.

Egzamin nie jest oparty na żadnym konkretnym programie , co oznacza, że nie trzeba uczęszczać na żaden kurs przygotowujący do egzaminu  i można do niego przystąpić na dowolnym etapie nauki. Głównym kryterium oceny jest komunikatywność. Pomyślne zdanie egzaminu LTE umożliwia otrzymanie uznawanego w wielu krajach certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na kilku poziomach odpowiadających poziomom Common European Framework of References for Languages. Egzamin obejmuje część pisemna i ustna.

Poziomy
PoziomPoziom zaawansowaniaCzas trwania egzaminuCEFR
A1Poziom podstawowy1h 15 minA1
1Poziom średniozaawansowany niższy1h 30 minA2
2Poziom średniozaawansowany1h 35 minB1
3Poziom średniozaawansowany wyższy2hB2
4Poziom zaawansowany2h 30 minC1
5Poziom biegły2h 55 minC2

 

 

Czas trwania egzaminu
PoziomSpeakingListeningReading & writingOgółem 
A110205585 (1h 15 min)
1102070100 (1h 40 min)
2102075105 (1h 45 min)
31220100132 (2h 12 min)
41520130165 (2h 45 min)
51520155190 (3h 10 min)

 

 

 

Certyfikat LTE jest uznawany przez wiele firm i instytucji państwowych jako dokument potwierdzający  kompetencje językowe.  Na przykład, w Polsce Urząd Służby Cywilnej uznaje za wystarczający  do pracy w swoich szeregach egzamin zdany na poziomach 3-5.
Wiele uczelni uznaje certyfikat LTE jako wystarczający do zakwalifikowania na studia w języku angielskim. Przykładem mogą być  prestiżowe szkoły brytyjskie. London School of Economics, jedna z najlepszych szkół ekonomicznych na świecie, wymaga zdania egzaminu na poziomie 5.

Sesje egzaminacyjne odbywają się zwykle 4 razy w roku: w  maju, czerwcu, sierpniu , grudniu.

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci ALK,  jak i osoby niebędące studentami Akademii.


Więcej informacji o egzaminie na stronie  www.pearsonpte.com