Centrum Języków Obcych 

Aktualności  

 • 17.02.2019

  Po co uczelniom akredytacje? Dlaczego tak ciężko pracują, by sprostać ich wymaganiom? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Timothy S. Mesconem, Wiceprezesem AACSB, amerykańskiej instytucji przyznającej akredytacje uczelniom biznesowym.

  więcej

 • 15.02.2019

  OSTANIE DNI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE. Sprawdź, na jakich kierunkach studiów możesz się rozwijać.

  więcej

 • 14.02.2019

  Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem pierwszej polskiej edycji badania „CMO Survey”, adresowanego do dyrektorów marketingu oraz kadry zarządzającej. Badanie realizuje firma Deloitte.

  więcej

Centrum Egzaminacyjne LCCI 

KONTAKT
Centrum Języków Obcych
Adres: 03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 57/59  
Telefon: 22 519-22-21
Fax: 22 519-23-01
e-mail: angielski@kozminski.edu.pl 
Koordynator – Kierownik Centrum, dr Halina Wiśniewska

 Centrum Języków Obcych Uczelni Koźmińskiego jest jednym z 8,500 licencjonowanych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) działających w 125 krajach świata i oferujących zdobycie poszukiwanych kwalifikacji zawodowych w zakresie handlu, przemysłu i biznesu. 

Jednym z najpopularniejszych egzaminów oferowanych przez LCCI jest egzamin English for Business (EFB). Certyfikaty przyznawane przez LCCI są uznawane przez pracodawców w wielu firmach i instytucjach jako uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym. W wielu uczelniach polskich uzyskanie certyfikatu stanowi warunek zaliczenia lektoratu, a niektóre uczelnie, zarówno polskie, jak i zagraniczne, uznają go za wystarczający dokument stwierdzający znajomość języka na poziomie umożliwiającym studia w języku angielskim (np. egzamin zdany na poziomie 3 umożliwia podjęcie studiów w Wielkiej Brytanii).

Egzamin EFB jest dostępny na 5 poziomach zaawansowania co pozwala kandydatom na swobodny wybór stopnia trudności w zależności od indywidualnych umiejętności.

Preliminary level - poziom podstawowy

Przeznaczony jest dla osób mających okazjonalny kontakt z językiem. Od kandydatów oczekuje się podstawowych umiejętności komunikacyjnych, np. wymiana informacji, prosta romowa telefoniczna, rozumienie prostych instrukcji.

Level 1

Przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem na poziomie funkcjonalnym. Od kandydatów oczekuje się:
•    rozumienia i prowadzenia prostych wypowiedzi na tematy biznesowe,
•    umiejętności interpretacji informacji przedstawionych w formach graficznych,
•    formułowania podstawowych form komunikacji biznesowej np. list, memo.

Level 2

Przeznaczony dla osób posługujących się językiem regularnie w stopniu umożliwiającym sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Od kandydatów oczekuje się: 
•    znajomości i umiejętności stosowania zwrotów i form grzecznościowych oraz podstawowego języka biznesu,
•    formułowania prostych form korespondencji biurowej np. list, memo, notatka, prosty raport.
Poziom porównywalny z egzaminem FC.

Level 3

Przeznaczony dla osób nawiązujących i utrzymujących kontakty biznesowe w języku angielskim. Od kandydatów oczekuje się 
•    umiejętności językowych umożliwiających swobodne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym,
•    umiejętności doboru właściwychform gramatycznych oraz zwrotów,
•    swobody w wyrażaniu opini,
•    formułowania różnorodnych form komunikacji pisemnej,
•    wygłaszanie prezentacji.
Poziom porównywalny z poziomem CAE.

Level 4

Przeznaczony dla osób uczestniczących w formalnych i nieformalnych spotkaniach biznesowych, seminariach i konferencjach, zjazdach, negocjacjach. Od kandydatów oczekuje się:
•    znajomości języka na poziomie umożliwiającym całkowicie swobodne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym w różnych kontekstach biznesowych,
•    pełnej kontroli nad formami i strukturami gramatycznymi w zależności od stopnia formalności sytuacji,
•    umiejętności sformułowania każdego formatu pisemnej komunikacji biznesowej.
Poziom porównywalny z poziomem CPE.

 

Egzamin EFB odpowiada standardom europejskich programów nauczania (Common European Framework).
 
Poziom LCCI 4 odpowiada poziomowi Council of Europe: C1 
Poziom LCCI 3 odpowiada poziomowi Council of Europe: B2 
Poziom LCCI 2 odpowiada poziomowi Council of Europe: B1 
Poziom LCCI 1 odpowiada poziomowi Council of Europe: A2  
Poziom LCCI Preliminary odpowiada poziomowi Council of Europe: A1
 
Egzamin English for Business składa się z następujących części:
•    Written
•    Oral
•    Listening
 
Egzaminy EFB organizowane są w terminach ustalonych sesji (4 sesje w roku) bądź w dowolnym terminie na specjalne życzenie kandydatów (on Demand). 

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci ALK, jak i osoby niebędące studentami Akademii.

Wymagania egzaminacyjne: EnglishLanguageQualifications

Więcej informacji o egzaminie na stronie: www.pearsonpte.com