Centrum Języków Obcych 

Aktualności  

 • 22.10.2020

  W związku z wprowadzeniem na terenie Warszawy strefy czerwonej zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa przeciw COVID-19 od 17 października 2020 szkoły wyższe przechodzą w tryb nauki zdalnej.

  więcej

 • 22.10.2020

  Projekt „GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”, którego współautorką jest dr Agata Dembek, otrzymał dofinansowanie w konkursie NCBiR IdeaLab „Cities for the Future: Services and Solutions”.

  więcej

 • 19.10.2020

  Prof. Wojciech Gasparski oraz prof. Dariusz Jemielniak otrzymali nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020, przyznawane za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną.

  więcej

Centrum Egzaminacyjne LCCI 

KONTAKT
Centrum Języków Obcych
Adres: 03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 57/59  
Telefon: 22 519-22-21
Fax: 22 519-23-01
e-mail: angielski@kozminski.edu.pl 
Koordynator – Kierownik Centrum, dr Halina Wiśniewska

 Centrum Języków Obcych Uczelni Koźmińskiego jest jednym z 8,500 licencjonowanych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) działających w 125 krajach świata i oferujących zdobycie poszukiwanych kwalifikacji zawodowych w zakresie handlu, przemysłu i biznesu. 

Jednym z najpopularniejszych egzaminów oferowanych przez LCCI jest egzamin English for Business (EFB). Certyfikaty przyznawane przez LCCI są uznawane przez pracodawców w wielu firmach i instytucjach jako uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym. W wielu uczelniach polskich uzyskanie certyfikatu stanowi warunek zaliczenia lektoratu, a niektóre uczelnie, zarówno polskie, jak i zagraniczne, uznają go za wystarczający dokument stwierdzający znajomość języka na poziomie umożliwiającym studia w języku angielskim (np. egzamin zdany na poziomie 3 umożliwia podjęcie studiów w Wielkiej Brytanii).

Egzamin EFB jest dostępny na 5 poziomach zaawansowania co pozwala kandydatom na swobodny wybór stopnia trudności w zależności od indywidualnych umiejętności.

Preliminary level - poziom podstawowy

Przeznaczony jest dla osób mających okazjonalny kontakt z językiem. Od kandydatów oczekuje się podstawowych umiejętności komunikacyjnych, np. wymiana informacji, prosta romowa telefoniczna, rozumienie prostych instrukcji.

Level 1

Przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem na poziomie funkcjonalnym. Od kandydatów oczekuje się:
•    rozumienia i prowadzenia prostych wypowiedzi na tematy biznesowe,
•    umiejętności interpretacji informacji przedstawionych w formach graficznych,
•    formułowania podstawowych form komunikacji biznesowej np. list, memo.

Level 2

Przeznaczony dla osób posługujących się językiem regularnie w stopniu umożliwiającym sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Od kandydatów oczekuje się: 
•    znajomości i umiejętności stosowania zwrotów i form grzecznościowych oraz podstawowego języka biznesu,
•    formułowania prostych form korespondencji biurowej np. list, memo, notatka, prosty raport.
Poziom porównywalny z egzaminem FC.

Level 3

Przeznaczony dla osób nawiązujących i utrzymujących kontakty biznesowe w języku angielskim. Od kandydatów oczekuje się 
•    umiejętności językowych umożliwiających swobodne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym,
•    umiejętności doboru właściwychform gramatycznych oraz zwrotów,
•    swobody w wyrażaniu opini,
•    formułowania różnorodnych form komunikacji pisemnej,
•    wygłaszanie prezentacji.
Poziom porównywalny z poziomem CAE.

Level 4

Przeznaczony dla osób uczestniczących w formalnych i nieformalnych spotkaniach biznesowych, seminariach i konferencjach, zjazdach, negocjacjach. Od kandydatów oczekuje się:
•    znajomości języka na poziomie umożliwiającym całkowicie swobodne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym w różnych kontekstach biznesowych,
•    pełnej kontroli nad formami i strukturami gramatycznymi w zależności od stopnia formalności sytuacji,
•    umiejętności sformułowania każdego formatu pisemnej komunikacji biznesowej.
Poziom porównywalny z poziomem CPE.

 

Egzamin EFB odpowiada standardom europejskich programów nauczania (Common European Framework).
 
Poziom LCCI 4 odpowiada poziomowi Council of Europe: C1 
Poziom LCCI 3 odpowiada poziomowi Council of Europe: B2 
Poziom LCCI 2 odpowiada poziomowi Council of Europe: B1 
Poziom LCCI 1 odpowiada poziomowi Council of Europe: A2  
Poziom LCCI Preliminary odpowiada poziomowi Council of Europe: A1
 
Egzamin English for Business składa się z następujących części:
•    Written
•    Oral
•    Listening
 
Egzaminy EFB organizowane są w terminach ustalonych sesji (4 sesje w roku) bądź w dowolnym terminie na specjalne życzenie kandydatów (on Demand). 

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci ALK, jak i osoby niebędące studentami Akademii.

Wymagania egzaminacyjne: EnglishLanguageQualifications

Więcej informacji o egzaminie na stronie: www.pearsonpte.com