Centrum Języków Obcych 

Aktualności  

 • 28.10.2020

  Zachęcamy do lektury IV raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

  więcej

 • 28.10.2020

  Międzynarodowa organizacja EFMD Global nadała prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu tytuł EFMD Fellow w uznaniu za wybitny wkład w edukację menedżerską oraz wieloletnie zaangażowanie oraz wsparcie dla społeczności EFMD Global.

  więcej

 • 27.10.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego podpisuje się pod apelem w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.

  więcej

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi: 

 • Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
 • Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych 
 • Wykłady i konwersatoria w języku angielskim 
 • W zaawansowanych grupach lektoratowych tzw. Content and Language Integrated Learning – przekazywanie wiedzy na temat podstaw biznesu i prawa w języku angielskim 
 • Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English, English for Medicine i Wirtschaftsdeutsch 
 • Szkolenia dla nauczycieli/lektorów języka angielskiego 
 • Kursy „na życzenie” dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego 
 • Kursy Business Skills dla firm, kształcące następujące sprawności: 
  •    Business Presentations
  •    The Language and Skills of Negotiation
  •    The Language of Meetings
  •    Business Writing
  •    The Language of Discussion – Case Studies
 • Kursy dla firm przygotowujące pracowników do skutecznej komunikacji anglojęzycznej w firmie oraz do egzaminów certyfikatowych English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, a także do egzaminów certyfikatowych z języka ogólnego Pearson London Test of English 
 • Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej 
 • Badania i testy pilotażowe dotyczące egzaminów certyfikatowych m.in. dla British Council i Pearson 
 • Współpracę z wiodącymi wydawnictwami językowymi na świecie, m.in. recenzowanie przygotowywanych przez nich do druku podręczników 

Ocena pracy Centrum Języków Obcych przez ekspertów Rady Europy 

Eksperci językowi Rady Europy, po wizytacji uczelni i po zapoznaniu się z pracą Centrum Języków Obcych, napisali w swoim „RAPORCIE EKSPERTÓW: POLSKA”, że nasze programy językowe „można traktować jako przykład doskonałej praktyki”, a „wymogi stawiane studentom wszelkich dyscyplin oraz sposób ich egzekwowania mogą być modelem do naśladowania w innych krajach”.

Język angielski

 

LEKTORATY
W przypadku języka angielskiego głównym założeniem programowym jest opanowanie języka specjalistycznego. Dlatego też w ramach zajęć lektoratowych na studiach stacjonarnych realizowany jest program przygotowujący studentów do zdawania egzaminu kończącego się certyfikatami LCCI lub TOLES, powszechnie uznawanych i cenionych przez pracodawców.

PROGRAM PODYPLOMOWY BUSINESS ENGLISH
W ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzimy studia podyplomowe Business English dla osób znających bardzo dobrze język angielski oraz dla nauczycieli i lektorów tego języka.

Link do programu

MODUŁY
Centrum organizuje 15 lub 30-godzinne kursy prowadzone w trakcie roku akademickiego oraz w czasie wakacji. Oferta uwzględnia potrzeby studentów na różnych poziomach zaawansowania.

PUBLIKACJE
Zajęcia lektoratowe prowadzone są w oparciu o podręczniki ogólnodostępne na rynku. Jednakże wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom niektórych grup (np. dla studentów Kolegium Prawa czy studentów grup zaocznych), CJO opracowało własne zestawy materiałów dydaktycznych w formie podręczników i skryptów.

 

Są to między innymi:

 


KEY BUSINESS WORDS - E. Jendrych, M. Neymann

 

KEY LEGAL WORDS - B.Niepytalska, S.Pisarek

 

MONEY MATTERS - E.Jendrych, H.Wiśniewska

 

BUSINESS TOPICS - E.Jendrych, H.Wiśniewska

Język niemiecki

PROGRAM PODYPLOMOWY WIRTSCHAFTDEUTSCH
W ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzimy studia podyplomowe Wirtschaftsdeutsch dla osób znających bardzo dobrze język niemiecki oraz dla nauczycieli i lektorów tego języka. 
Program studiów

 

LEKTORATY
W przypadku języka niemieckiego głównym założeniem programowym dla grup o niższym poziomie jest opanowanie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego, przy czym studenci w ramach zajęć lektoratowych przygotowywani są do egzaminu Zertifikat Deutsch i Mittelstufe. Założeniem programowym dla grup o wyższym poziomie zaawansowania jest opanowanie języka specjalistycznego oraz przygotowanie do egzaminu Witschaftsprache Deutsch. Powyższe międzynarodowe certyfikaty są powszechnie uznawane i cenione przez pracodawców, a studenci mają możliwość zdawania ich w naszym otwartym Centrum Egzaminacyjnym ÖSD.
MODUŁY
Centrum organizuje 15 lub 30-godzinne kursy prowadzone w trakcie roku akademickiego oraz w czasie wakacji. Nasza zróżnicowana oferta uwzględnia potrzeby zarówno studentów, jak i wszystkich innych zainteresowanych. Wszystkim umożliwiamy zdawanie egzaminów certyfikatowych. 
Oferujemy moduły przygotowujące do egzaminów certyfikatowych na wszystkich poziomach zaawansowania:
•    Grundstufe (A2)
•    Zertifikat Deutsch (B1)
•    Mittelstufe (B2)
•    Oberstufe (C1)
•    WD ( Wirtschaftsprache Deutsch) (C2)
Prowadzimy także zajęcia modułowe z zakresu języka specjalistycznego, których odbiorcą mogą być zarówno studenci, jak również firmy przygotowujące swoich pracowników do aktywnej i efektywnej współpracy z krajami niemieckiego obszaru językowego:
•    Wirtschaftsdeutsch
•    Finanz-  und Bankwesen
•    Einführung in die Rechtssprache
•    Sprache und Sprechmittel der Präsentation
•    Interkulturelle Kommunikation
•    Gespräche im Büro
•    Sprache und Sprechmittel der Verhandlungen
•    Deutsch im Tourismus
•    Crash Kurse przygotowujące do wyjazdów za granicę
 

Publikacje

Zajęcia lektoratowe prowadzone są w oparciu o podręczniki ogólnodostępne na rynku. Jednakże wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom niektórych grup (np. dla studentów Wydziału Prawa, czy studentów grup zaocznych) CJO opracowało własne zestawy materiałów dydaktycznych w formie podręczników i skryptów. Są to między innymi:

 


 


Finanzen und Bankwesen

Zofia Kwapisz, Oskar Kowalewski

 

Inhaltsverzeichnis


1. Das Finanzsystem     
2. Das Finanzsystem - Fortsetzung     
3. Die Hauptelemente des Finanzsystems
4. Die Finanzmärkte
5. Das Bankensystem
6. Die Bankleistungen

Dodatek: Ćwiczy słówka mądra główka - czyli jak skutecznie uczyć się sówek i zwrotów.

 

 

 

 Grundwortschatz Recht

Małgorzata Grabowska, Monika Sychowska

 
1.Vorwort
2.Einleitung Rechtswissenschaften
3.Rechtssprechung
4.Strafrecht
5.Handelsgeschäfte and Gesellschaftsrecht
6.Unternehmensformen
7.Vertragsrecht
8.Stellvertretung
9.Relevance Sachverhalte der Kaufverträge
10.Sachenrecht

11.Produkthaftung

12.Lizenz/Franchising
13.Schlusswort
14.Lösungen
15.Schriftwechsel

 

 

 

Grundwortschatz Wirtschaftsdeutsch

Irena Moszczeńska, Małgorzata Izbicka


Kapitel 1    Der MarktKapitel 2    Konjunktur, Haushalt, Steuern
Kapitel 3    Das Produkt
Kapitel 4    Werbung
Kapitel 5    Messen
Kapitel 6    Marketing
Kapitel 7    Auftragsabwicklung
Kapitel 8    Bank 
Kapitel 9    Tourismus
Kapitel 10   Europäische Union

 

 

                                               

Aus dem Studentenleben in Deutschland

Mirosława Chmielewska-Dryszel, Ewa Perucka-Szczygieł

 

1.Vorwort/Wstęp

2.Marta und Jens

3.Praktische Tipps fur Studenten, die in der BRD studieren wollen
4.Umgangssprache
5.Deutsche Partikeln
6.Anglizismen - Neudeutsch
7.Aus der Computersprache 
8.Auf der Straße- verstehen Sie Schilder?
9.Das Essen in der Mensa
10.Schriftsprache
11.Gesprochene Umgangssprache
12.Feste, Feiertage and Bräuche in Deutschland
13.Haben Sie gewusst?
14.Studentenwitze
15.Wichtige Webseiten
16.Lösungen
17.Anhang - Beispiele der Dokumente

 

 

 

Materiały Dydaktyczne dla Studentów Zaocznych:

 

Grundkurs Deutsch - mgr M. Biesiadecka, mgr J. Bożek
Deutsch im Berufsleben - mgr E. Michalik, mgr J. Raabe