Centrum Języków Obcych 

Aktualności  

 • 17.02.2019

  Po co uczelniom akredytacje? Dlaczego tak ciężko pracują, by sprostać ich wymaganiom? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Timothy S. Mesconem, Wiceprezesem AACSB, amerykańskiej instytucji przyznającej akredytacje uczelniom biznesowym.

  więcej

 • 15.02.2019

  OSTANIE DNI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE. Sprawdź, na jakich kierunkach studiów możesz się rozwijać.

  więcej

 • 14.02.2019

  Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem pierwszej polskiej edycji badania „CMO Survey”, adresowanego do dyrektorów marketingu oraz kadry zarządzającej. Badanie realizuje firma Deloitte.

  więcej

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi: 

 • Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
 • Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych 
 • Wykłady i konwersatoria w języku angielskim 
 • W zaawansowanych grupach lektoratowych tzw. Content and Language Integrated Learning – przekazywanie wiedzy na temat podstaw biznesu i prawa w języku angielskim 
 • Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English, English for Medicine i Wirtschaftsdeutsch 
 • Szkolenia dla nauczycieli/lektorów języka angielskiego 
 • Kursy „na życzenie” dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego 
 • Kursy Business Skills dla firm, kształcące następujące sprawności: 
  •    Business Presentations
  •    The Language and Skills of Negotiation
  •    The Language of Meetings
  •    Business Writing
  •    The Language of Discussion – Case Studies
 • Kursy dla firm przygotowujące pracowników do skutecznej komunikacji anglojęzycznej w firmie oraz do egzaminów certyfikatowych English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, a także do egzaminów certyfikatowych z języka ogólnego Pearson London Test of English 
 • Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej 
 • Badania i testy pilotażowe dotyczące egzaminów certyfikatowych m.in. dla British Council i Pearson 
 • Współpracę z wiodącymi wydawnictwami językowymi na świecie, m.in. recenzowanie przygotowywanych przez nich do druku podręczników 

Ocena pracy Centrum Języków Obcych przez ekspertów Rady Europy 

Eksperci językowi Rady Europy, po wizytacji uczelni i po zapoznaniu się z pracą Centrum Języków Obcych, napisali w swoim „RAPORCIE EKSPERTÓW: POLSKA”, że nasze programy językowe „można traktować jako przykład doskonałej praktyki”, a „wymogi stawiane studentom wszelkich dyscyplin oraz sposób ich egzekwowania mogą być modelem do naśladowania w innych krajach”.

Język angielski

 

LEKTORATY
W przypadku języka angielskiego głównym założeniem programowym jest opanowanie języka specjalistycznego. Dlatego też w ramach zajęć lektoratowych na studiach stacjonarnych realizowany jest program przygotowujący studentów do zdawania egzaminu kończącego się certyfikatami LCCI lub TOLES, powszechnie uznawanych i cenionych przez pracodawców.

PROGRAM PODYPLOMOWY BUSINESS ENGLISH
W ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzimy studia podyplomowe Business English dla osób znających bardzo dobrze język angielski oraz dla nauczycieli i lektorów tego języka.

Link do programu

MODUŁY
Centrum organizuje 15 lub 30-godzinne kursy prowadzone w trakcie roku akademickiego oraz w czasie wakacji. Oferta uwzględnia potrzeby studentów na różnych poziomach zaawansowania.

PUBLIKACJE
Zajęcia lektoratowe prowadzone są w oparciu o podręczniki ogólnodostępne na rynku. Jednakże wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom niektórych grup (np. dla studentów Kolegium Prawa czy studentów grup zaocznych), CJO opracowało własne zestawy materiałów dydaktycznych w formie podręczników i skryptów.

 

Są to między innymi:

 


KEY BUSINESS WORDS - E. Jendrych, M. Neymann

 

KEY LEGAL WORDS - B.Niepytalska, S.Pisarek

 

MONEY MATTERS - E.Jendrych, H.Wiśniewska

 

BUSINESS TOPICS - E.Jendrych, H.Wiśniewska

 

Język niemiecki

PROGRAM PODYPLOMOWY WIRTSCHAFTDEUTSCH
W ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzimy studia podyplomowe Wirtschaftsdeutsch dla osób znających bardzo dobrze język niemiecki oraz dla nauczycieli i lektorów tego języka. 
Program studiów

 

LEKTORATY
W przypadku języka niemieckiego głównym założeniem programowym dla grup o niższym poziomie jest opanowanie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego, przy czym studenci w ramach zajęć lektoratowych przygotowywani są do egzaminu Zertifikat Deutsch i Mittelstufe. Założeniem programowym dla grup o wyższym poziomie zaawansowania jest opanowanie języka specjalistycznego oraz przygotowanie do egzaminu Witschaftsprache Deutsch. Powyższe międzynarodowe certyfikaty są powszechnie uznawane i cenione przez pracodawców, a studenci mają możliwość zdawania ich w naszym otwartym Centrum Egzaminacyjnym ÖSD.
MODUŁY
Centrum organizuje 15 lub 30-godzinne kursy prowadzone w trakcie roku akademickiego oraz w czasie wakacji. Nasza zróżnicowana oferta uwzględnia potrzeby zarówno studentów, jak i wszystkich innych zainteresowanych. Wszystkim umożliwiamy zdawanie egzaminów certyfikatowych. 
Oferujemy moduły przygotowujące do egzaminów certyfikatowych na wszystkich poziomach zaawansowania:
•    Grundstufe (A2)
•    Zertifikat Deutsch (B1)
•    Mittelstufe (B2)
•    Oberstufe (C1)
•    WD ( Wirtschaftsprache Deutsch) (C2)
Prowadzimy także zajęcia modułowe z zakresu języka specjalistycznego, których odbiorcą mogą być zarówno studenci, jak również firmy przygotowujące swoich pracowników do aktywnej i efektywnej współpracy z krajami niemieckiego obszaru językowego:
•    Wirtschaftsdeutsch
•    Finanz-  und Bankwesen
•    Einführung in die Rechtssprache
•    Sprache und Sprechmittel der Präsentation
•    Interkulturelle Kommunikation
•    Gespräche im Büro
•    Sprache und Sprechmittel der Verhandlungen
•    Deutsch im Tourismus
•    Crash Kurse przygotowujące do wyjazdów za granicę
 

Publikacje

Zajęcia lektoratowe prowadzone są w oparciu o podręczniki ogólnodostępne na rynku. Jednakże wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom niektórych grup (np. dla studentów Wydziału Prawa, czy studentów grup zaocznych) CJO opracowało własne zestawy materiałów dydaktycznych w formie podręczników i skryptów. Są to między innymi:

 


 


Finanzen und Bankwesen

Zofia Kwapisz, Oskar Kowalewski

 

Inhaltsverzeichnis


1. Das Finanzsystem     
2. Das Finanzsystem - Fortsetzung     
3. Die Hauptelemente des Finanzsystems
4. Die Finanzmärkte
5. Das Bankensystem
6. Die Bankleistungen

Dodatek: Ćwiczy słówka mądra główka - czyli jak skutecznie uczyć się sówek i zwrotów.

 

 

 

 Grundwortschatz Recht

Małgorzata Grabowska, Monika Sychowska

 
1.Vorwort
2.Einleitung Rechtswissenschaften
3.Rechtssprechung
4.Strafrecht
5.Handelsgeschäfte and Gesellschaftsrecht
6.Unternehmensformen
7.Vertragsrecht
8.Stellvertretung
9.Relevance Sachverhalte der Kaufverträge
10.Sachenrecht

11.Produkthaftung

12.Lizenz/Franchising
13.Schlusswort
14.Lösungen
15.Schriftwechsel

 

 

 

Grundwortschatz Wirtschaftsdeutsch

Irena Moszczeńska, Małgorzata Izbicka


Kapitel 1    Der MarktKapitel 2    Konjunktur, Haushalt, Steuern
Kapitel 3    Das Produkt
Kapitel 4    Werbung
Kapitel 5    Messen
Kapitel 6    Marketing
Kapitel 7    Auftragsabwicklung
Kapitel 8    Bank 
Kapitel 9    Tourismus
Kapitel 10   Europäische Union

 

 

                                               

Aus dem Studentenleben in Deutschland

Mirosława Chmielewska-Dryszel, Ewa Perucka-Szczygieł

 

1.Vorwort/Wstęp

2.Marta und Jens

3.Praktische Tipps fur Studenten, die in der BRD studieren wollen
4.Umgangssprache
5.Deutsche Partikeln
6.Anglizismen - Neudeutsch
7.Aus der Computersprache 
8.Auf der Straße- verstehen Sie Schilder?
9.Das Essen in der Mensa
10.Schriftsprache
11.Gesprochene Umgangssprache
12.Feste, Feiertage and Bräuche in Deutschland
13.Haben Sie gewusst?
14.Studentenwitze
15.Wichtige Webseiten
16.Lösungen
17.Anhang - Beispiele der Dokumente

 

 

 

Materiały Dydaktyczne dla Studentów Zaocznych:

 

Grundkurs Deutsch - mgr M. Biesiadecka, mgr J. Bożek
Deutsch im Berufsleben - mgr E. Michalik, mgr J. Raabe