Biblioteka 

Czasopisma: 

CZASOPISMA DOSTĘPNE W BIBLIOTECE ALK

 

Poniższy wykaz obejmuje czasopisma w wersji drukowanej. 
Jeśli chcesz skorzystać z czasopism elektronicznych - kliknij TUTAJ
.
Presented list contains journals in print version only. 
If you wish to use electronic version - click HERE.

  

1.    6, quai d`Orléans nr 1 i 2/2001; nr specj./2002; 6/2003; 7/2004; 8 i 9/2006; 10-12/2008;
                                 13/2009 ; 16/2012     (dar z Paryża)
2.    ABC Jakości  2011 –
3.    Abstract of Hungarian Economic Literature  1978-81
4.    Academia 2005 -
5.    Academy of Management Journal 1999 - 2006 (brak  4-6/98 i 2/99)
6.    Academy of Management Review 2000 - 2006
7.    Accountancy 2000 - 2007
8.    Accounting Organizations and Society 2000 – 2003 (dar)
9.    Accounting Review 2000 - 2006
10.    Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences  1968-69, 1971-88
11.    Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica  2006 -
12.    Administracja Publiczna Zeszyty Nauk.Wyższej Szkoły Adm. Publ. w Białymstoku  2003 – 2010 (dar)
13.    Administrative Science Quarterly 1999 - 2006
14.    ADR Arbitraż i Mediacja 2010 –
15.    Aida - Media 1996 - 1999 (przestała ukazywać się)
16.    Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 1-4/2005; 1–4/2006; 2/3/2007
17.    Alma Mater Gedanensis Collegium Iuridicum  Prace (…) Wydz. Prawa Uniw. Gdań. 2010 (dar)
18.    American Economic Review 1994,1999, 2001 – 2006 (brak 4/2002) + dod.: Journal of Economic Review; Journal of Economic Perspective
19.    Angora  - rocznik bieżący i trzy lata wstecz
20.    ANNALES Uniwersitatis Marie Curie – Skłodowska  vol. 34/2000
21.    Apelacja Gdańska 2002 nr 1; 2003 nr 1, 2, 3; 2004; 2005 nr 1,2
22.    Aspekt 1998
23.    Aura 2000 – 2005
24.    Badania Koniunktury (dar)
Koniunktura produkcyjna w rolnictwie VII – XII 2000
Koniunktura konsumencka IV 1997 – I 2001; VII 2001 – I 2002; VII 2003 – I 2004
Koniunktura w przemyśle i budownictwie 1995 – 1996
Koniunktura w przemyśle i budownictwie i handle 1997 – 2004
25.    Baltic Journal of Economics 2004 - 2006  dar (dostępny online)
26.    Bank 2001 -
27.    Bank i Kredyt  1977- 89 (brak12/1981; 1/1984; 2,3,9,10 i 12/1986; 5 i 6/1988); 1995 (brak 6/95);   1997 –
28.    Barometr Regionalny 2013 – 
29.    Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftlichen und Internationalen Studien  1992-95
30.    Bezpieczeństwo i Ochrona 2008 - 2009
31.    Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2010 – 2014 (od 2015 r.  na WWW.cnbop.pl)
32.    Bezpieczeństwo Narodowe 2010 -
33.    Bezpieczny Bank 2002 - (dar)
34.    Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (dodatek do Przeglądu Bibliotecznego)  2001
35.    Bibliografia Ekonom. i Społ. Zagadnień Pracy 2000 –
36.    Bibliografia Zawartości Czasopism z indeksem 2001 – 2004 (od 2005r. www.bn.org.pl)
37.    Bibliografie (różne) Głównej Bibliot. Pracy i Zabez. Społ.  2001- 2003 
38.    Bibliotekarz 2001 –
39.    Biuletyn (TVP SA) 2001 – 2004
40.    Biuletyn Arbitrażowy 2009 – 2010, 2012-
41.    Biuletyn Euro Info  2008 -  (kontynuacja Euro Info)
42.    Biuletyn Europejskiego Banku Centralnego 2005 -   (dar)
43.    Biuletyn Finansów Publicznych  od nr-u 4/2002 i 1 – 3/2003 (dar)
44.    Biuletyn Informacyjny Biblioteki Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN 1961 – 1965
45.    Biuletyn Informacyjny Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 2009 - 2010  (dar) następnie  na stronie internetowej www.obserwatorium.org
46.    Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2008 nr 3 i 4 (+DVD) (dar)
47.    Biuletyn KibR  Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 52-53/2002; 54-56/2003
48.    Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1993; 1997
49.    Biuletyn Narodowego Banku Polskiego 2001 -  (dar)
50.    Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  2010 -      (dar)
51.    Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 2008 -  (dar)
52.    Biuletyn Służby Cywilnej 2002 - 2005
53.    Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego  1957 – 1987 ; 2001 – 2011 (dar)
54.    Biuletyn Statystyczny Służby Celnej 2006 - 2008
55.    Biuletyn Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2001 – 2003 (dar)
56.    BizEd   2004  -     (dar)
57.    Biznes Trendy 2005 – 2008
58.    Bloomberg Businessweek Polska 2011
59.    Boss - Exspert, Import, Gospodarka 2003 – 2004 (wydawnictwo zawieszone)
60.    Brief 2001 -
61.    Bulletin Mensuel de Statistique  1958, 1960-76
62.    Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics  1958 - 62; 65 - 67; 69 – 72
63.    Business English 2015 -
64.    Business Forum 1995 -  2002 ( w 2002 r. ukazały się tylko trzy numery - wydaw. zawieszone)
65.    Business Magazine Manager 2009 -   patrz: Manager
66.    Businessman 1992 – 2005 (zawieszony)
67.    Businessman.pl 2007 –
68.    Business Week/Polska 1996 – 2005 (zawieszony z dn. 1.01.2006)
69.    California Management Review 1999 - 2007
70.    Cambridge Law Journal nr 1-3/2003
71.    CEO Magazyn Kadry Zarządzającej od nr-u 8/2005 –  2009  (zmiana tyt. z CXO)
72.    CFO Magazyn Finansistów 2004
73.    Charaktery 1999 –
74.    Chip +CD 2010 – 2012, 1/2013
75.    Chrześcijaństwo, Świat, Polityka  2007   (dar)
76.    Coaching Review 2010 -
77.    Communist Economies and Economies Transformation  1992-95 (brak 2/1992; 1/1994)
78.    Computerworld Polska 2010 –
79.    Contemporary Economics 2011 – (kontynuacja „Współczesnej Ekonomii”)
80.    Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001 -
81.    Corporate Governance An International Review  2000 – 2006
82.    Corporate Governance The International Journal of Business in Society nr-u 3/2005; 4/2006   (dar)
83.    CXO Magazyn Kadry Zarządzającej 2002 – 7/2005 (od nr-u 8/05 zmiana tytułu na CEO)
84.    Czasopismo Prawno-Historyczne  2008 –
85.    Decyzje  2004 -
86.    Detal Dzisiaj 2001
87.    Dialectics and Humanism 1979 nr 2; 1980 nr4; 1984 nr 2-3, 4; 1985 nr 1, 3-4; 1986 nr 1, 2-3, 4;       1987 nr 3; 1988 nr 3-4; 1990 nr 1, 2, 3
88.    Dialog Europejski 1999 (brak nr 5) i 1/2000 (cofnięto licencję na wydawanie czasopisma)
89.    Dialogue and Humanism (kontynuacja Dialectics and Humanism) 1991 nr 1, 2; 1992 nr 1, 2, 3-4; 1994 nr 2-3, 5;   1995 nr 1, 7
90.    Dialogue and Universalism 1995 nr 4; 8-9; 1996 nr 1-2, 4-7,10; 1997; 1998 nr 1-2,4-8,10-12; 1999 nr 1-2,5-6; 2000 nr 7-8; 2001 nr 5-10; 2002 nr 1-3; 2003 nr 7-8; 2006 nr 10
91.    Doradca Podatkowy 2009 –
92.    Drop Out Gazeta Studentów WSPiZ im L. Koźmińskiego 3-4/1995; 5 i 7/1996
93.    Dziennik Gazeta Prawna od 2009 – miniony i bieżący rocznik
94.    Dziennik Ubezpieczeniowy na stronach: www.ryzyko.pl lub  e-mail: Dziennik Ubezpieczeniowy@Ogma.pl
95.    Dziennik Urzędowy MENi Sportu 1995, 1997 – 2011 od 2012 r tylko on-line
www.e-dziennik.men.gov.pl/index.php/dzienniki/2012
96.    Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 1996 - 2001
97.    Dziennik Urzędowy Minist. Pracy i Polityki Socjalnej 1997 – 98
98.    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  (DVD-Rom)  2004 – 2013 (przestał się ukazywać na DVD – dostępny tylko online)
99.    Dziennik Ustaw 1956 – 2011;  od 2012 roku tylko w wersji on-line
100.    EBSCO Academic Periodicals Collection 1990 – I/2009  CD-ROM
101.    EBSCO Academic Periodicals Collection 1990 – IV/2005  DVD
102.    EBSCO Business Periodicals Collection  1990 – I/2009 CD-ROM
103.    EBSCO Business Periodicals Collection  1990 – II/2003 DVD
104.    Economic and Political Thought 2011 –   (wymiana)
105.    Economic Bulletin for Europe  1955-58, 1963-68
106.    Economic Journal  1950 - 53; 1955-56, 1959-62, 1965, 1970
107.    Economica  1955 - 61; 1963 - 80;1982-83, 1985, 1991-94
108.    Économie Appliquée 1984 - 1985
109.    Économie et Politique   1958, 1961-76
110.    Économie et Statistique  1969, 1971-78, 1992
111.    Economist 2005 –
112.    Edukacja Prawnicza  2003 –
113.    Edukacja Ustawiczna Dorosłych  nr-y 3 i 4/2005     (dar)
114.    Education World od nr-u 2/2004  -  14/2007  (dar)
115.    Ekonomia 2001 –2014 nr 36(1) od nr 37(2) tylko online
116.    Ekonomia Menedżerska 1 i 2/2007  (dar)
117.    Ekonomia i Organizacja Pracy  1960, 1984
118.    Ekonomiczeskaja  Politika  1 – 3/2007 -     (dar)
119.    Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa  1993 (bez nr-u 6) -
120.    Ekonomiska Samfundets Tidskrift  1989 nr 4; 1990 nr 4; 1991 nr 1 - 3; 1992 nr 1 - 2
121.    Ekonomista  1933, 1935-37, 1947-89; 1997 -
122.    Ekopartner 2001 – 6/2010 (tyt. zawieszony)
123.    Ekspert 1997, 1999 (wydaw. zawieszone)
124.    E-mentor  2007 -   (dar)
125.    EMERGO 2002 – 2004 .
126.    ENA Mensuel 2001 – 2013 (dar)
127.    Enterprise & Innovation Management Studies 2000
128.    Entrepreneurship, Innovation and Change 1994 nr 3, 1966, 1997, 2000  (dar)
129.    Entrepreneurship : Theory and Practice 1996 nr 4; 1998 – 2006
130.    Euroekspert 2006 – 1, 2/2010 , po czym jako dodatek do czasopisma Portfel.pl
131.    Euro-Fakty 2001 - 2002 nr-y 1 - 3 (wydaw. zawieszone)
132.    Euro Info 2004 – od nr-u 99 (3/2008) zmiana tytułu na Biuletyn Euro Info
133.    European Accounting Review nr-y 2-3/98; nr 4/00; 1-2 i 4/01; 1-3/02; 1-2/03   (dar)
134.    Eurpean Journal of Education nr 4/1984 i n-ry 2 – 4/1991
135.    European Journal of Marketing 1999
136.    European Management Journal 2000 – 2006
137.    European Management Review nr-y 1-3/2006     dar
138.    Europejski Przegląd Prawa  2004 - 2006
139.    Europejski Przegląd Sądowy 2005 -
140.    FAO : Production Yearbook  1958-59, 1961-79
141.    Fenix Pl 2010 – 2013 (tyt. zawieszony)
142.    Filosofia Chozjajstwa 1999 - 2000
143.    Financial Management 2001 – 2004  (dar)
144.    Financial Times – miniony i bieżący rocznik
145.    Finanse 1954-89
146.    Finanse Komunalne 2001 -
147.    Firma i Rynek 1997; 2001 – 2003; 2007 -  2012 (dar)
148.    Focus - rocznik bieżący i poprzedni
149.    Folia Oeconomica Stetinensia nr 5/2006 – 2008
150.    Forbes 5/2005-  (wcześniej pt. Profit)
151.    Forum  1983 - 1995; 1998; 2003 -
152.    Forum Akademickie 2000 –
153.    Forum Prawnicze  2011 –
154.    Fremdsprache Deutsch (wyłącznie dla lektorów) 1999 –
155.    Frontiers in Finance and Economics 2004
156.    Gazeta Bankowa 1995 – 1996; 1998 –
157.    Gazeta Prawna 1998; 2001 – 2002; 2003 - 2010 do nr-u 223/2007 na CD-Rom; od IV.2003 w bazie danych ISI Emerging Markets (Euromoney)
158.    Gazeta Sądowa od numeru 9/ 2004 – 2007 (tyt. zawieszony)
159.    Gazeta SGH  2004 - 2007  (dar)
160.    Gazeta Wyborcza – miniony i bieżący rocznik
161.    Gdańskie Studia Prawnicze T. IV/1999, T. VI i VII/2000, T. VIII i IX/2002, T. XX i XXII/2009, T. XXIII i XXIV/2010, T.XXV i XXVI/2011
162.    Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa  nr 2,3 i 4/2009, 2010, 1/2011
163.    Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2011 –     (dar)
164.    General and Professional Education 2011       (dar)
165.    Global Business 1998 - 2002 (od 2003r. ukazuje się jako Harvard Business Review Polska)
166.    Glosa  2005 -     (dar)
167.    Głos Katolicki 1981 nr 49; 1989 nr 1, 8, 31
168.    Gospodarka Narodowa 1992 (brak nr 4,5 i 8); 1994 (brak nr 1);1995 (brak nr 10); 1997 -
169.    Gospodarka Planowa  1957-59, 1963-64, 1969-78, 1983-84, 1986-87
170.    Handel 2000 -
171.    Handel Wewnętrzny 1996 -
172.    Harvard Business Review 1998 -
173.    Harvard Business Review Polska 2003 -
174.    Higher Education in Europe  n 3/2001; 4/2002; 3-4/2003;  2-4/04; 1,3-4/2005; 1 – 3/2006,            1-4/ 2007; 1 3/2008; 2/2009     (dar)
175.    Home & Market 2001 – 2005; 2009 –
176.    Horyzonty Psychologii 2011 - 
177.    HR Focus 2000 – 2005
178.    HUK Czas. Kwart. Całego Prawa Handl., Upadłośc. oraz Rynku Kapitałowego 2007 – 2009 (nie ukazuje się)
179.    Human Resource Development International 2000 - 2006
180.    Humanizacja Pracy 1999 -
181.    I-biz 2001 2002 (nr 1, 2 , 3, 4) (od nr-u 5 ukazuje się jako dodatek do Media i Marketing Polska) ; po przeszło 6-letniej przerwie (w XI.2008) wznowiono wydawanie czasopisma, ale ukazały się tylko nr-y 1,2/2008 i 1-2/2009 po czym tytuł znowu zawieszono
182.    Impact 1999 – 2003 przestał ukazywać się
183.    Indian Economic Review  1957-61
184.    Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2004 – 2011 (dar)
185.    Information Bulletin NBP 2007 - (dar)
186.    INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze 2008 -
187.    Innowacje 2001 - 2008
188.    Integracja Europejska 2003 – 2006 (nr 1, 2-3, 4-6)
189.    Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law  2011 –     (dar)
190.    International Economic Papers  1959 (nr 1 - 10)
191.    International Financial Statistics  1955-1967
192.    International Journal of Contemporary Management (poprz. Współczesne Zarządzanie) 2013 (od nr 3)-
193.    International Journal of Urban and Regional Research 2007 -    (dar)
194.    International Review of Administrative Sciences 1998 – 2007 (nr 1, 2, 3)
195.    International Social Science Journal   1962, 1964 – 1980
196.    International Studies of Management and Organization  1971 nr 3, 4; 1972 nr 1; 1979  nr 1-2; 1980  nr 3-4;  1981 nr 1-2; 1982 - 1989 (brak nr-4/1983, 4/1987).);1990 nr 1-2; 1991 nr 3, 1992 nr 2,3,4; 1993 nr 1,4; 1994 - 1998 (brak  nr 4/1997; 4/1998.)
197.    Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013-  (dar)  również online: www.ikar.wz.uw.edu.pl
198.    Inwestor 2010 – 6/2012  (dar)
199.    Inwestycje i Budownictwo  1956-62, 1964-65, 1967-68, 1970-77, 1979, 1981, 1983, 1985-86
200.    Ius Novum 2007 –
201.    Iustitia Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2010 -
202.    Jagiellońska 59 1998 – 2001 (wydaw. zawieszone)
203.    Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  1955 – 1963, 1965 – 1966, 1968 – 1970, 1972 – 1975, 1979 – 1981, 1991
204.    Journal of Accounting Research 2003
205.    Journal of Advertising 1998 – 2006
206.    Journal of Applied Computer Science Methods 1–2/2009 -  1/2010    (dar)
207.    Journal of Business Ethics 2011 nr 1
208.    Journal of Business Venturing 1998 – 2006
209.    Journal of Comparative Economic Studies 2005, 2006, 2008 -    (dar)
210.    Journal of Corporate Citizenship od nr-u 8/2002 – 2006
211.    Journal of Economic Literature 1999 – 2006 (dod. do czas. Amenrican Economic Review)
212.    Journal of Economic Perspective 1999, 2001 – 2006 (dod. do czas. American Economic Review)
213.    Journal of Enterpreneurship, Management and Innovation JEMI 2012  (dar)
214.    Journal of Insurance & Risk Management nr 5 i 10/2003
215.    Journal of Intellectual Capital 2002 – 2006
216.    Journal of Intercultural Management 2009-2013 (dar)
217.    Journal of International Business Studies 2000 – 2006; 2008 nr 2 – 4; 2009 nr 2 – 7, 9;                 2010 nr 1 – 4, 8, 9; 2011 nr 1
218.    Journal of International Economics  1973-75, 1977-89;
219.    Journal of Knowledge Management 2002 - 2005
220.    Journal of Marketing 1999 - 2006
221.    Journal of Marketing Research 2000 nr 5,11; 2001 nr 8; 2002 nr 2,5 (dar)
222.    Journal of Political Economy  1991 – 1994
223.    Journal of Product Innovation Manager 1995 nr 1; 1996 nr 4; 1998 nr 1,4; 1999 nr 1
224.    Journal of Small Business and Entrepreneurship 2001 –  2006
225.    Journal of Small Business Management 2000 nr 1,2 i 4: 2001 nr 1 i 2
226.    Journal of the Royal Statistical Society  Series A Statistics in Society  2007 -  (dar)
227.    Journal of the Royal Statistical Society  Series B Statistical Methodology  2007 -  (dar)
228.    Journal of the Royal Statistical Society  Series C Applied Statistics 2007 -  (dar)
229.    Journal of Transnational Management Development 2000 -  2001; 1, 2/2004 i 3, 4/2005  (dar)
230.    Jurysdykcja Podatkowa 2009 – 2012  (przestało się ukazywać)
231.    Jurysta 2005 –
232.    Kancelaria 2008 - 2011
233.    Kieler Diskussionsbeiträge  1991-93
234.    Komputer Świat 2009 – 2014
235.    Koniunktura w budownictwie 2007 – 2011 (dar)
236.    Koniunktura w handlu 2011 (dar)
237.    Koniunktura w przemyśle 2000 – 2011 (dar)
238.    Konjunktur und Krise  1957-62, 1964-68
239.    Konsumpcja i Rozwój 2011 – 2014  od 2015 r. tylko online
240.    Kontakt 1987 nr 4-6; 1988 nr 6-12; 1989; 1990; 1991 nr 1-8 (dar)
241.    Korea Focus  1993 (nr 3, 4); 1994; 1995 (nr 1, 2, 3)
242.    Kozminski Academy Law School  Papers 2008 – 2010 (tyt. zawieszony)
243.    Kozminski Law School Papers nr 2, 3, 4, 5/2007 (nr 1 nie ukazał się)
244.    Kryminalistyka na Świecie 2011 -   
245.    Krytyka Prawa 2009 -
246.    Kultura (paryska) 1947 nr 1(wydany w Rzymie);  1948 nr 7, 8, 9, 10;  1949 nr 4-5(21-22); 9(26);  1950 nr 5(31), 7-8 (33-34), 9(35), 11(37);  1951 nr 1(39), 2-3(40-41), 4(42), 5(43), 6(44), 7-8(45-46), 9(47), 11(49), 12(50);  1952 nr 1(51), 2-3(52-53),4(54), 5(55), 6(560, 7-8(57-58), 11(61) + I i II numer krajowy;  1953 nr 2-3(64-65), 4(66), 6(68), 7-8(69-70), 10(72), 11(73),  1954 nr 4(78), 5(79), 6(80), 7-8(81-82), 9(83), 11(85), 12(86);  1955 rocznik kompletny 1-12(87-98);  1956 nr 1(99), 2(100), 3(101), 4(102), 5(103), 9(107), 10(108), 11(109), 12(110);  1957 nr 1-2(111-112), 3(113), 4(114), 5(115), 6(116), 7-8(117-118); 1958 nr 3(125), 4(126), 5(127), 6(128), 7-8(129-130), 11(133), 12(134);  1959 nr 4(138);  1960 numer rosyjski;  1961 nr 5(163);  1963 nr 5(187);  1965 nr 4(210);  1968 nr 4(246);  1969 nr 9(264);  1973 nr 11(314);  1977 nr 12(363);  1983 nr 6(429);  1988 nr 9(492), 10(493);  1997 nr 9(600);  2000 nr 9(636)
247.    Kultura i Społeczeństwo 2005 –
248.    Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2011 –     (dar)
249.    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2006 –
250.    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2013-  (wymiana)
251.    Kwartalnik Prawa Prywatnego  1992 –
252.    Kwartalnik Prawa Publicznego  2001 – 2005; 2008 –
253.    Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2014 –         (dar)
254.    Kwartalnik Statystyczny  1924-31 (1931 brak z. 1-2); 1934
255.    Kyklos  1956-84 (1972 brak nr-u 4);  1988-94
256.    Kyoto University Economic Review  1-2/1989; 1-2/1990
257.    La Revue du Management Technologique 1, 3/2004   dar
258.    Libertas 1986 nr 7; 1987 nr 8,9; 1998 nr 1-3 (dar)
259.    Logistyka 1994 - 1998; 1999 nr 1; 2000 –
260.    Magazyn BCC 2006 – 2008   (dar)
261.    Management Accounting 1999 - 2000 (dar)
262.    Management and  Business Administration. Central Europe  2012 -  (poprz. tyt.:  Master                      of Business Administration)
263.    Management Learning 2012 –
264.    Manager 1996 – 2004 (od 2005 r. zmiana tytułu na Manager Magazin) – w 2009 r. ukazał się tylko 1 numer  -  niemiecki inwestor zrezygnował z wydawnictwa
265.    Manager 2009 (nr 1, 2)-  (zupełnie nowe czas.)
266.    Marketer 2006 od nr-u 24  - 29  (dar)
267.    Marketing Business od XI – XII 2003 -  1, 2 /2004 (dar)
268.    Marketing i Rynek 1996 –
269.    Marketing Polityczny 2006 – 2007 (przestał ukazywać się)
270.    Marketing Polska 1998 ( połączył się z Media Polska tworząc Media & Marketing Polska)
271.    Marketing Serwis 1999 - 2003 (wydaw. zawieszone).
272.    Marketing w Praktyce 1996 -
273.    Master of Business Administration 1992 – 2011; od 2012 r. zmiana tytułu na Management                and Business Administration. Central Europe
274.    MAZOWSZE Studia Regionalne 2008 -
275.    Media i Marketing Polska 1999 -
276.    Meris Monthly Circular  1990-94
277.    Metryka 2011 –
278.    Mida 2011
279.    Miesięcznik Kapitałowy 2010 -
280.    Miesięcznik Statystyczny  1920-23
281.    Mir Peremen  2005, 1,2,3/2006;3,4/2007;1,3/2008; 1,4/2009; 1/2010; 2,3/2011; 1,2/2014; 1/2015    (dar)
282.    Modern Marketing 2001 – 2003 (wydawnictwo zawieszone)
283.    Monitor Europejski (kontynuacja Monitora Integracji Europejskiej od VII.2004) od r. 2009 tylko w wersji elektronicznej na stronie: www.polskawue.gov.pl
284.    Monitor Integracji Europejskiej 1997 – 2004
285.    Monitor Podatkowy 2009 -
286.    Monitor Polski 1950 – 2011;  od 2012 roku tylko w wersji on-line
287.    Monitor Prawa Celnego 2001 –    (od nr-u 2/05 ....i Podatkowego)
288.    Monitor Prawa Handlowego 2011 –
289.    Monitor Prawa Pracy  2004 -
290.    Monitor Prawniczy 1999 -
291.    Monitor Rachunkowości i Finansów 1999 – 2009 (przestało się ukazywać)
292.    Monitor Ubezpieczeniowy 2003 - 2013 (dar) od 2014 r. tylko online
293.    Monitor Unii Europejskiej 2004 – 2011 (poprz tyt. Unia Europejska, od 2012 r. zmiana tyt. na Perspektywy Europejskie)
294.    Monthly Economic Review  1990-93
295.    Myśl Ekonomiczna i Prawna  2002 - 2009  (dar)
296.    Myśl Ekonomiczna i Polityczna  2010 -      (dar)
297.    Nasz Rynek Kapitałowy 1999 – nr 5/2008  (od nr-u 6/2008 zmiana tytułu na Rynek Kapitałowy)
298.    Nauka 1999 - (dar)
299.    Nauka i Gospodarka 2010 - 2011
300.    Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1995 nr 1(5), 1996; 1997 nr 1(9); 1998 -
301.    Nauki o Zarządzaniu  1986-88  (1986 brak nr-u 1,2 i z 1988 - nr-u 2)
302.    Na Wokandzie 2010 -    (nr 2,3,4/2012 i 1/2013 tylko online)
303.    Negotation Journal 1993 - 2006
304.    Net World 2008 -
305.    Neue Gesellschaft Frankfurter Helfe  1994-95
306.    Neumann Management Review 1999 (w 2000 r. wydaw. zawieszono)
307.    Newsweek 2008 -2013 (od 1/2014 do 10/2014 – tylko online) 2014 od nr 11-
308.    Newsweek Polska 2004 – 2005
309.    Nord  Ezt 1995/1996 nr 6
310.    Nowa Europa. Przegląd Natoliński  2005 –
311.    Nowe Drogi 1956 nr 10; 1972 nr 1; 1980 nr 10-11; 1984 supl. nr 2-3; 1986 nr 5
312.    Nowe Media 2012  –
313.    Nowe Życie Gospodarcze 1997 –
314.    Nowy Sącz Academic Review  nr 2004 - 2008
315.    Ochrona Środowiska. Przegląd 2002 – 2004 (wydaw. zawieszone z dn. 1.01.2005)
316.    Official Journal of the European Communities. (CD-Rom) 1999 – 2004
317.    Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych 1-2/009; 1-3/2010  (dar)
318.    Opakowanie 2001 - 2005
319.    OPEC Bulletin 1998 -   (dar)
320.    Opere et Studio pro Oeconomia 6/2009; 7/2010   (dar)
321.    Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2008 - 2009
322.    Organizacja i Kierowanie  1975 – 1980; 1981 nr 1-2; 1982;  1983  nr-y 1, 3, 4, z 1984  nr-y 1, 2;   1988; 1990 nr-y 1-2; 1992 –
323.    Organizacja i Zarządzanie 2009 –  dar)
324.    Organization 1998 – 2006;  2010 i od 2012 -
325.    Organization Science 1998; 2000 - 2006
326.    Organization Studies 1998 – 2006
327.    Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 2004 nr 1, 2 (od połowy 2004 r. ukazuje się wspólnie  z Orzecz. Nacz. Sądu Admin. i Wojew. Sądów Admin).
328.    Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojew. Sądów Adm.  2004 –
329.    Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2011 -
330.    Orzecznictwo Sądów Polskich 1999 –
331.    Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2011 -
332.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2000 –
333.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa od 1993 –  + CD-ROM (od 1993 do 2003 dar)
334.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy  2004 –
335.    Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria A  2004 –
336.    Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria B  2004 –
337.    Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2002 -
338.    Oxford Bulletin of Economics and Statistics  1973-76 (1976 brak nr-u 4)
339.    Oxford Economic Papers  1955-87, 1989, 1991-93
340.    Palestra  1985 nr 10 i 12; 1986 nr 1,2,3 i 5-6; 1987 nr 6 i 12; 1988 nr 4, 7,8-9, 11-12; 1991 nr 11-12; 1994 nr 1-2; 1998 nr 3 -12; 1999 nr 3 -12; 2000 -
341.    Państwo i Prawo 1955 nr 3; 1956 nr 8-9; 1964 nr 8-9; 1965 nr 3,5-6, 11-12; 1966 nr 1,3, 4-5,        9,11; 1967 nr 1,3,6,8-9,12; 1968 nr 1,3-12; 1969 – 1972; 1973 nr 1-5,7-11;1974` -
342.    Państwo Prawne 2011 –   (dar)
343.    Paragraf na Drodze 2008 nr-y: 1 – 8 i 12, 2010 brak nr 6, 2011 nr 3,4, 7,8,9,11      (dar)
344.    PC World Komputer + CDRom 2008 - 2014
345.    PC World Komputer Extra 2008 – 2/2012
346.    PC World Komputer Specjal 2008 – 2/2012
347.    Personel 1996 – 2000
348.    Personel i Zarządzanie 2001 –
349.    Personel Plus 2015 –
350.    Perspektywy 1982 – 1989
351.    Perspektywy Europejskie 2012  (poprz. Monitor Unii Europejskiej) (przestało się ukazywać)
352.    Pieniądz 1999 – 2001
353.    Pieniądze i Więź 2006 – 2007    (dar)
354.    Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 1999 (od 2000 r. zmiana tytułu na Prawo Unii Europejskiej)
355.    Polish Market   2005 -    (dar)
356.    Polish Sociological Bulletin 1990 nr 3; 1991 nr 1, 3 i 4; 1992 nr 1;  1993 nr 1 i 2  (dar)
357.    Polish Sociological Review 1994 nr 3; 1995 nr 3 i 4; 1996 nr 1 – 3; 1997 nr 2 i 4; 1998 nr 1 i 3;
2001 nr 2 i 3; 2002 nr 2 – 4; 2003 nr 2 i 4; 2004 nr 2; 2005 nr 3 i 4; 2007 nr 1, 3 i 4   (dar); od 2011 –
358.    Polityka 1996 – 1999 (dar);  2006 -
359.    Polityka Społeczna 1998 –
360.    Polityka Wschodnia nr 1-2/2004; 1-2/2006
361.    Polska Bibliografia Prawnicza 1944 –
362.    Polska Gospodarka 2003 nr 2,3,4;2004 nr 2 (dar)
363.    Polski Proces Cywilny 2010 -
364.    Polski Rynek Leasingu 1998 – 2006
365.    Poradnik Bibliotekarza 2004 – 2005
366.    Portfel.pl 2010
367.    Portfel.pl CD 2011 – 2012  (przestał się ukazywać)
368.    Poznań University of Economics Review 2001 -    (dar)
369.    Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998 –
370.    Prace i Materiały IGKR 1987;  1989
371.    Prace i Materiały ISM (Instytut Studiów Międzynarodowych SGH)  nr 31/2004 i 32/2005
372.    Prakseologia 1966 -  1989 (brak nr-u 23, który  jest  pierwszym  numerem  Prakseologii ,                        (z 1984 jest tylko nr 2)    (dar); 1991; 1992 nr 1-2 (114-115); 1993 -
373.    Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 –
374.    Pravnik  2007 -  2012 nr 1, 2 (dar)
375.    Prawo Bankowe 1999 – 2008 (przestało się ukazywać)
376.    Prawo Europejskie   od nr-u 8/2003 – (od VIII 2004 Prawo Europejskie w Praktyce) –
377.    Prawo i Medycyna 2002 wyd. specj. i nr 4; 2003 nr 1; 2004 nr 2; 2005 nr 4; 2006 nr 2 – 4;                                 2007 nr 2 – 4; 2008 nr 1 – 2    (dar); od 2011 –
378.    Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2005 – 2008 (nie ukazuje się) (poprz.pt.: Prawo Unii Europejskiej)
379.    Prawo Pracy 1997 - 2001
380.    Prawo Przedsiębiorcy 2001
381.    Prawo Spółek 2000 – 2012 (nie ukazuje się)
382.    Prawo Unii Europejskiej 2000 – 2004 (zmiana tyt. na Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce)
383.    Praxiology 1980 - 1990
384.    Press 1998 –
385.    Probacja  nr 1/2010, 4/2011, 2012 (dar)
386.    Problemes Économiques  1958-68, 1971-90, 1993-94 ( z1994 – I – IV)
387.    Problemy Gospodarcze 1997 - 1999
388.    Problemy Jakości 2001 –
389.    Problemy Kryminalistyki od nr-u 259/2008 -  
390.    Problemy Pokoju i Socjalizmu 1986 nr 2-7;1988 nr 4-5 i 12; 1989 nr 2
391.    Problemy Prawa Prywatnego  Międzynarodowego od T.3/2008 -     (dar)
392.    Problemy Rachunkowości 2004 – 2006 (nie ukazuje się)
393.    Problemy Zarządzania 2003 –
394.    Profit – Gospodarka bez Tajemnic 2001 – 4/2005 (od 5/05-zmiana tyt. na  Forbes)
395.    Program Spraw Precedensowych Biuletyn Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka                            od 3(14)/2008 –  3-4/2011 (dar bardzo nieregularny)
396.    Prokurator od nr-u 2/2000 – 2012 (zawieszone)
397.    Prokuratura i Prawo  1995 nr 6; 1996 nr 2-3, 5-10; 1997 – 2000; 2001 nr 1-3, 5-8;10-12; 2002 nr 1,3-4, 6,10-12; 2003 –  zob. też: na str.:WWW.pk.gov.pl lub na stronie Prokuratura Krajowa
398.    Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej  2004 -   (dar)
399.    Przeciek (kontynuacja Drop Out) 1-4/1997; 1, 5-7/1998
400.    Przedsiębiorstwo Przyszłości 2009 -
401.    Przegląd 2003 -
402.    Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego  1955 - 1974; 1995 - 2011 (od 2012 r. online: www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/bazy/pbpe/alepf/)
403.    Przegląd Biblioteczny 2001 – 2005
404.    Przegląd Corporate Governance 2008 – 2013  (nie ukazuje się)   (dar)
405.    Przegląd Dokumentacyjny 1998 - 2000
406.    Przegląd Ekonomiczny 1997 - 1999
407.    Przegląd Europejski 2001 –
408.    Przegląd Historyczno-Politologiczny 2008 (dar)
409.    Przegląd Legislacyjny 2009 –
410.    Przegląd Naukowy Disputatio 2011-   (dar)
411.    Przegląd Organizacji 1,4-6, 8-12/1992; 2-12/1993; 1, 3-9, 11-12/1994; 1995 –
412.    Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 –
413.    Przegląd Podatkowy 2001 –
414.    Przegląd Polityczny 2002 –
415.    Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2011 –
416.    Przegląd Prawa Europejskiego 1996 – 2006
417.    Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2008 – 2012( kontynuacja ww. tytułu) (nie ukazuje się)
418.    Przegląd Prawa Handlowego 1996 –
419.    Przegląd Prawniczy UW  1-3/2003; 2/2005 -  (dar)
420.    Przegląd Psychologiczny 1999 -
421.    Przegląd Rządowy- 2000 -2001
422.    Przegląd Sądowy 1999 -
423.    Przegląd Sejmowy 1999 –
424.    Przegląd Socjologiczny 2008 –
425.    Przegląd Statystyczny  1966, 1969-70, 1975, 1976 nr 2,4;1977 nr 1,3,4; 1978 nr 2,3,4; 1980-81; 1985 nr 1,2,4; 1986; 1996 - 2001
426.    Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 2000 -
427.    Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002 –
428.    Przekrój   1985 – 1991; 1994; 2004 – 2005
429.    Psychologia Ekonomiczna 2012 –
430.    Public Administration 2000 – 2006
431.    Public Administration Zeszyty Nauk. Wyż. Szk. Adm. Publ. w Białymstoku  2003 -  (zob.Administracja Publiczna)
432.    Puls Biznesu – miniony i bieżący rocznik
433.    Quality Progress 2005
434.    Quarterly Bulletin Housing and Building Statistics for Europe  1958-62
435.    Quarterly Bulletin of Coal Statistics for Europe  1958-74, 1977
436.    Quarterly Bulletin of Steel Statistics of Europe  1958-65, 1967-68, 1970-73, 1977
437.    Quarterly Journal of Economics  1956-68, 1970-74, 1976-84
438.    Rachunkowość 1996 -
439.    Rachunkowość z Komentarzem 1998 - (od 2002 r. zmiana tytułu na  Rachunkowośc. Komentarze do Ustaw)  - 2003 (od 2004 r. zmiana tyt. na Rach. Finans. i Audyt)
440.    Rachunkowość Finansowa i Audyt  2004 – 2005
441.    Radca Prawny 2002 - 2003 (dar), od 2004 prenumerata -
442.    Raporty Tematyczne - Prawo Pracy 2002 - 2003
443.    Regiony Polski 2001 – 2005
444.    Rejent   od nr-u  8/2004 –
445.    Res Publica 1987 i 1988 n-ry 1- 6
446.    Revue d'Éstudes Comparatives Est/Oest  1975 nr 1; 1984 nr 2,3; 1985 nr 1,2,4; 1986 1988; 1989 nr 1,3,4; 1990 nr 1,3,4; 1991 nr 1,3; 1992 nr 1,4; 1993; 1994 nr 2,4; 1995 nr 1; 1996 nr 1,2; 1997 nr 1,3,4;1998 nr 1,3,4  (dar) ; 1999 – 2006 (prenumerata)
447.    Review of Economic Studies  1954-80; 1982-83
448.    Review of Economics and Statistics  1956-66, 1973-88, 1994
449.    Revue Economique  1955-77, 1979-81
450.    Revue Francaise d’Administration Publique 2000 – 2006
451.    Roczne Sprawozdania Firm – dar 2000 Eureko
452.    Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH od n-ru 19/2009 – 22/2010
453.    Rozprawy Ubezpieczeniowe 2008 -   (dar)
454.    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008 –
455.    Rynek Kapitałowy 6/2008 – 12/2008 (poprz.pt.: Nasz Rynek Kapitałowy)
456.    Rynek Pracy 2000 - 2002 od 2003 na: www.praca.gov.pl/publ/
457.    Rynek Terminowy 1999 - 2005
458.    Rzeczpospolita – 1998 – 2006 na CD, wersja papierowa: bieżący i poprzedni rocznik
459.    +CD-Rom 1998 -
460.    Samorząd Terytorialny 1996 - 97, 1999 -
461.    Scandinavian Journal of Management 2000 – 2006
462.    Seri Quarterly 2010 -
463.    Serwis BHP i Spraw Socjalnych 2000 (od 2001r. ukazuje się jako dodatek do Serwisu Prawno-Pracowniczego)
464.    Serwis Prawno-Pracowniczy 2000 -
465.    Silesian Journal of Legal Studies 2009 -
466.    Służba Cywilna 2001 – 2006 (nie ukazuje się)
467.    Służba Pracownicza 1997 – 2000
468.    Służba Zdrowia 2004 - 2008
469.    Soviet Studies  1956-64, 1966-83 ( 1980 brak nr-u 2), 1986-88; 1990
470.    Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne Wyż. Szk. Human. w Pułtusku  2004 -    (dar)
471.    Spotkania 1991 - 1993
472.    Spotlight 1998
473.    Sprawy Międzynarodowe  1950, 1952-57, 1961-65, 1967-75, 1977-82, 1983 nr 1, 3-10; 1984 nr 2, 10, 12; 1985 nr 2, 5-6.11; 1986 nr 4, 10-12; 1988 nr 4; 1991; 1992 nr 1,2;  1993 nr 1,2,3; 1994; 1997 nr 1-3; 1998 nr 2;1999 –
474.    Sprawy Nauki 2005 – 2009
475.    Staff Papers  1959-63
476.    Statistical Abstract of Israel  1959-64, 1966
477.    Statistical Abstract of United States  1950-61, 1965-81
478.    Statistická Ročenka Republiky Československé  1957-63, 1966, 1968
479.    Statistički Godišnjak SFRJ  1958-65
480.    Statistiques et Études Financieres  1955-66
481.    Stosunki Międzynarodowe 2000 – 2005
482.    Strategic Management Journal 1999 – 2006
483.    Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe  (Uniwersytetu Opolskiego) 2006 -  2009
484.    Studia - aktualny rocznik
485.    Studia Europejskie 1997 -
486.    Studia Finansowe Wyższej Szkoły Ubezp. i Bankowości 2000 - 2005
487.    Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  2006 -  (dar)
488.    Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu w Łodzi 4/1999 – 9/2002
489.    Studia Iuridica (wyd. UW) od T.49/2008 –
490.    Studia Iuridica Lublinensia od 2003 – 
491.    Studia Iuridica Toruniensia od T. 4/2008 –
492.    Studia Nauk Politycznych 1985 nr 3-4; 1986 nr 6; 1987 nr 3; 1988 nr 2 i 5
493.    Studia Oeconomica Posnaniensia  1/2013 -  (dar)  kontynuacja Zeszytów Naukowych Uniw. Ekonomicznego w Poznaniu
494.    Studia Prawnicze 3-4/1992; 1, 3-4/1997; 3/1999;1-2/2000; 2/ 2003
495.    Studia Psychologiczne 1998 - 2000
496.    Studia Psychologica (Uniwer. im. kard. St. Wyszynskiego)  2000 –
497.    Studia Regionalne i Lokalne Centrum Europ. SRiL UW  2001-
498.    Studia Socjologiczne 2002 nr 2; 2005 –
499.    Studia Ubezpieczeniowe t. X – XI/1989
500.    Studia Wyborcze T. VII – VIII/2009; XI/ 2010
501.    Survey of Current Business  1958, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971-72, 1975 – 86
502.    Szkolenia Pracownicze 1999
503.    Świat Młodych 1989
504.    Teorie Vedy 2, 3/2002; 4/2003, 2-4/2004, 3-4/2005, 4/2006, 2/2007… dar
505.    Theoretical Issues in Ergonomics  Science nr 3/2006    (dar)
506.    Thinktank od nr-u 2/2010 –
507.    Time  2001 –
508.    Transformacje 1992 - (dar)
509.    Tygodnik Gospodarczy 1996 – 2001
510.    Tygodnik Powszechny od nr-u 11/2009 - 2010
511.    Unia Europejska 2000 – 2004  (od VIII.2004 zmiana tytułu na Monitor Unii Europejskiej)
512.    Unia Europejska.pl  2012 –     (kontynuacja publikacji Wspólnoty Europejskie)
513.    Unia Polska 1999 – 2007
514.    Voprosy Ékonomiki od nr-u 7/2000 – 2007; 2009 – 2014    (dar)
515.    WFES Warsaw Forum of Economic Sociology  2010   (dar)
516.    Warsaw Voice 2005 - 2008
517.    Wektory  1985-89  (od 1987 – Wektory Gospodarki)
518.    Weltwirtschaft  1955-1991
519.    Weltwirtschaftliches Archiv  1955-84, 1992( brak nr-u 4)
520.    Wiadomości Celne  2004 -   (dar)
521.    Wiadomości Narodowego Banku Polskiego  1945-68
522.    Wiadomości Statystyczne 1939; 1945 - 51, 1956-61, 1965-75, 1995 (brak nr-u 9)
523.    Wirtschaft und Statistik  1955-67
524.    Wirtschaftswissenschaft  1958, 1963
525.    Wirtschaftswoche –bieżący i poprzedni rocznik
526.    Wojskowy Przegląd Prawniczy 1999 – 2002; 2, 3, 4/2003; 2004 -   (dar)
527.    World Banking Abstracts 2009 -    dar
528.    Wprost  1994 –1999, 2000 (zdekompl.); 2001 -
529.    Wspólnota 2001
530.    Wspólnoty Europejskie 1996 – 2011; od 2012 zmiana tytułu na Unia Europejska.pl
531.    Współczesna Ekonomia 2007 -  2010, a od 2011 zmiana na Contemporary Economics
532.    Współczesne Problemy Zarządzania 2008 -   (dar)
533.    Współczesne Zarządzanie 2002 – 2013 (nr 1, 2) od nr 3/2013 zmiana tyt. Na: International Jounal of Contemporary Management
534.    Wynagrodzenia 2000 -2001 (od r. 2002 ukazuje się jako dodatek do Serwisu Prawno -Pracowniczego)
535.    Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011 -
536.    Yearbook of Polish European Studies 2001 -
537.    Zagadnienia Ekonomii Rolnej 1953, 1956, 1963-68, 1971
538.    Zagadnienia Naukoznawstwa 1974 -  90; 1994;  2001 – 2002   (dar)
539.    Zarządzanie  1983 nr-y 2-9; 1984; 1990 nr-y 1-11; 1991  nr-y 1-7 i 10-12
540.    Zarządzanie na Świecie 1985 nr-y 1-6; 1986, 1987 nr-y 1-11; 1998 - 2009
541.    Zarządzanie Ryzykiem 2000 -
542.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2001 -
543.    Zarządzanie Zmianami – Biul. Nauk. i Informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania w W-awie 2000 – 2006 nr 1-3 od nr-u 4 w wersji elektron.www.wsz-pou.edu.pl  kliknij Biuletyn
544.    Zeitschrift für National Ökonomie  1956-82
545.    Zeszyty BRE  Bank – CASE od nr-u 64/2003 – 105/2009  dar);  od nr-u 106 str. inter. CASE
546.    Zeszyty Centrum Europejskiego – Natolin 2003   (dar)
547.    Zeszyty Cywilistyczne. Lege Artis   2009 - 2010  (dar)
548.    Zeszyty Historyczne wydaw. przez Instytut Literacki w Paryżu  nr 34/1975; 42/1977; 78/1986; 91/1990; 121/1997; 137 i 138/2001; 139-142/2002; 143/2003; 156 i 158/2006; 159-162/2007; 163-164/2008   (dar)
549.    Zeszyty Naukowe Akademii Finansów  w Warszawie 2007 - 2009  (dar)
550.    Zeszyty Naukowe ALMAMER 2002 -  (dar)
551.    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie  od z. 5/04   (dar)
552.    Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2011 -     (dar)
553.    Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UŚ 2014 -  (dar)
554.    Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009 -
555.    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Kolegium Zarządzania i Finansów 1995-
556.    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  od nr-u 115/2009 -     (dar) od 2013 przestało się ukazywać –  w zamian: Studia Oeconomica Posnaniensia
557.    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  2002 - 2009  (dar)
558.    Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2006  – 2011 (dar)
559.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2002 – 2007 (dar)
560.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2007 – 2008(dar)
561.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w W-wie 31/2012  (dar)
562.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1/2003;  2-3/2005(dar)
563.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2005 -   (dar)
564.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 2002 -  (dar)
565.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie seria  Ekonomia 1999 – 2002 (dar)
566.    Zeszyty Naukowe jw.  seria  Prawo  1999 – 2003 (dar)
567.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rach. w Poznaniu od nr-u 7/ 2004 - 2005 (dar)
568.    Zeszyty Naukowe WSPiZ im. L. Koźmińskiego Katedra Zarz. Zas. Ludz. 1/2005
569.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie 1999 – 2005 (dar)
570.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarz. w W-wie (Domaniewska 37a) 2003 – 1/2007 (dar)
571.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2001 – 2004 (dar)
572.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa (d. Market.) w Warszawie 2002 – 2010 (dar)
573.    Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu biurose.sejm.gov.pl
574.    Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007 -    (dar)
575.    Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  2001 -   (dar)
576.    Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersyt. Gdańskiego  2009 (dar)
577.    Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008
578.    Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001 -
579.    Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1999 - 2000       (od nr-u 57 zmiana tytułu na Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości )
580.    Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego  2010 –      (dar)
581.    Życie Gospodarcze 1946 - 52; 1954 - 81;1993 od nr-u 18 – 1995 do nr-u 12;  1995 - 1998 nr 10 jako ostatni - od 1.06.1998 jako Gazeta Bankowa


        

(dar – oznacza, że rocznik może nie być kompletny)

Aby przejrzeć wykazy czasopism w wersji Word - otwórz jeden z poniższych plików

OBJAŚNIENIA: 

 • (dar) może oznaczać, że podany rocznik nie jest kompletny 
 • Sporadycznie część czasopism może być czasowo niedostępna z powodu oddania do oprawy 
 • Myślnik po oznaczeniu rocznika oznacza, że czasopismo jest prenumerowane od podanego roku do chwili obecnej 
 • Myślnik przed oznaczeniem rocznika oznacza, że dany rok jest ostatnim przechowywanym w Bibliotece ALK (z powodu zawieszenia wydawania, zmiany tytułu, zaprzestania prenumeraty etc.) 
 • Numery czasopism z rocznika bieżącego dostępne są w Czytelni Czasopism Bieżących. 
 • Czasopisma z lat ubiegłych znajdują się częściowo w wolnym dostępie (we wnęce za ladą wypożyczalni), a częściowo w magazynie (wówczas udostępnia je dyżurny bibliotekarz). 
 • Ze wszystkich czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu, w czytelniach
SPIS CZASOPISM DEPOZYTOWYCH
 1. Abstract of Hungarian Economic Literature  1978-81
 2. Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences  1968-69, 1971-88
 3. Bank i Kredyt  1977-95
 4. Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftlichen und Internationalen Studien  1992-95
 5. Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego  1957-87
 6. Bulletin Mensuel de Statistique  1958, 1960-76
 7. Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics  1958-72
 8. Communist Economies and Economies Transformation  1992-98
 9. Economic Bulletin for Europe  1955-58, 1963-68
 10. Economic Journal  1950-57, 1959-62, 1965, 1970
 11. Economica  1955-80, 1982-83, 1985, 1991-94
 12. Économie Appliquée  1948, 1957-66, 1968-85, 1990-93
 13. Économie et Politique  1956, 1958, 1961-76
 14. Économie et Statistique  1969, 1971-78, 1992
 15. Ekonomia i Organizacja Pracy  1960, 1984
 16. Ekonomiska Samfundets Tidskrift  1989-92
 17. Ekonomista  1933, 1935-37, 1947-89
 18. FAO : Production Yearbook  1958-59, 1961-79
 19. Finanse 1954-89
 20. Fortune  1989-92, 1995
 21. Gospodarka Planowa  1957-59, 1963-64, 1969-78, 1980-84, 1986-87
 22. Indian Economic Review  1957-61
 23. International Economic Papers  1959
 24. International Financial Statistics  1955-67
 25. International Social Science Journal  1958, 1962, 1964-80
 26. Inwestycje i Budownictwo  1956-62, 1964-65, 1967-68, 1970-79, 1981, 1983, 1985-86
 27. Israel Government Year-book  1960-61
 28. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  1955-63, 1965-66, 1968-70, 1972-75, 1979-81, 1991
 29. Journal of International Economics  1973-75, 1977-89
 30. Kieler Diskussionsbeiträge  1991-93
 31. Konjunktur und Krise  1957-62, 1964-68
 32. Korea Focus  1994-95
 33. Kwartalnik Statystyczny  1924-31, 1933-34
 34. Kyklos  1956-84, 1988-94
 35. Kyoto University Economic Review  1989-90
 36. Meris Monthly Circular  1990-94
 37. Miesięcznik Statystyczny  1920-23
 38. Monthly Economic Review  1990-93
 39. National Accounts Statistics  1989
 40. Nauki o Zarządzaniu  1986-88
 41. Neue Gesellschaft Frankfurter Helfe  1994-95
 42. Organizacja i Kierowanie  1988-90, 1992-95
 43. Oxford Bulletin of Economics and Statistics  1973-76
 44. Oxford Economic Papers  1955-87, 1989, 1991-93
 45. Problemes Économiques  1958-69, 1971-90, 1993-94
 46. Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego  1954-89
 47. Przegląd Statystyczny  1966, 1969-71, 1975, 1985-86
 48. Quarterly Bulletin Mousing and Building Statistics for Europe  1958-62
 49. Quarterly Bulletin of Coal Statistics for Europe  1958-74, 1977, 1979
 50. Quarterly Bulletin of Steel Statistics of Europe  1958-65, 1967-68, 1970-74, 1976-77
 51. Quarterly Journal of Economics  1956-74, 1976-84
 52. Review of Economic Studies  1954-83
 53. Review of Economics and Statistics  1955-66, 1973-88, 1994
 54. Revue d'Éstudes Comparatives Est-Oest  1986-89, 1993
 55. Revue Economique  1955-77, 1979-81
 56. Serwis Podatkowy  1996
 57. Soviet Studies  1956-64, 1966-84, 1986-90
 58. Sprawy Międzynarodowe  1950, 1952-57, 1961-65, 1967-75, 1977-82, 1991-94
 59. Staff Papers  1959-63
 60. Statistical Abstract of Israel  1959-64, 1966
 61. Statistical Abstract of United States  1950-61, 1965-81
 62. Statistická Ročenka Republiky Československé  1957-63, 1966, 1968
 63. Statistički Godišnjak SFRJ  1958-65
 64. Statistiques et Études Financieres  1955-65
 65. Survey of Current Business  1958, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971-72, 1979-86
 66. Wektory  1985-89
 67. Weltwirtschaft  1955-1991
 68. Weltwirtschaftliches Archiv  1955-84, 1992
 69. Wiadomości Narodowego Banku Polskiego  1945-68
 70. Wiadomości Statystyczne 1939-51, 1956-61, 1965-75, 1995
 71. Wirtschaft und Statistik  1955-67
 72. Wirtschaftswissenschaft  1958-60, 1963
 73. Zagadnienia Ekonomii Rolnej 1953, 1956, 1963-68, 1971
 74. Zarządzanie  1990-91
 75. Zeitschrift für National Ökonomie  1956-82
 76. Zeszyty Sygnalne  1989-91

Niektóre podane roczniki są niekompletne.